Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Odznak hrdiny
Název v originále:
Original Name:
Vítézi Jelvény
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.08.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Řádový klenot v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
KLIETMANN K.G. : Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaile. Berlin 1966


URL : https://www.valka.cz/Odznak-Hrdiny-t86003#408925Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak hrdiny
Název v originále:
Original Name:
Vítézi Jelvény
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.08.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
Řádový klenot bez stuhy
Klenot:
Badge:
ádová dekorace je vyrobena z obecného kovu a na přední straně, která je smaltovaná (viz obrázek) je zobrazen státní maďarský znak, který je obklopený z levé strany dubovými listy jako znak síly a po straně pravé věncem z klasu pšenice, znak bohatství a úrodné země Maďarska.


Na zadní straně řádové dekorace jsou dvě široké spony, které sloužily k upevnění odznaku na oděv či uniformu. Na dekoraci je vyraženo sériové číslo řádu.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
KLIETMANN K.G. : Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaile. Berlin 1966


URL : https://www.valka.cz/Odznak-Hrdiny-t86003#408926Verze : 0
Odznak hrdiny - Vítézi Jelvény
„Vitéz „-Abzeichen- (Der Stand der Tapfern)
Bagde of the Order of Vitéz
Admirál Mikuláš Horthy von Nagybanya založil svým nařízením ze dne 10. srpna 1920 tento zajímavý řád, který byl určen pro všechny statečné Maďary a to jednak důstojníky, ale i poddůstojníky a vojáky Maďarské armády, kteří prokázali osobní statečnost a bojového ducha při obraně vlasti. Za zásluhy o vlast však mohl být udělen i dalším občanům Maďarska, kteří nebyli vojáky a nesloužili v armádě.
Řád se neoficielně nazýval „Rytířským řádem za statečnost“
Řádová dekorace je vyrobena z obecného kovu a na přední straně, která je smaltovaná (viz obrázek) je zobrazen státní maďarský znak, který je obklopený z levé strany dubovými listy jako znak síly a po straně pravé věncem z klasu pšenice, znak bohatství a úrodné země Maďarska.
Na zadní straně řádové dekorace jsou dvě široké spony, které sloužily k upevnění odznaku na oděv či uniformu. Na dekoraci je vyraženo sériové číslo řádu.
Řád se nosil na uniformě na levé straně, na blůze (na náprsní kapse). Na občanském oděvu mohl rytíř nosit pouze miniaturku řádu o velikosti 22 mm. První udělení řádu bylo slavnostně oznámeno v tisku již na podzim roku 1920. Řád obdrželi příslušníci prozatímní vlády a další význační bojovníci, kteří vystoupili proti teroru bolševismu a Maďarské Rudé armádě Bely Kuna (1886-1937).
V souladu s ustanovením statutu řádu, byli vyznamenaní vojáci, účastnící Velké války z let 1914-1918 nadáni i zemědělskou půdou, která přechází do jejich osobního vlastnictví. Dekorace přinášela ale i šlechtické tituly a právo na další úlevy, např. daňové. Vyznamenaný voják si před svým jménem mohl uvádět titul "Rytíř" (VITEZ). Šlechtický titul přecházel z otce na nejstaršího syna a toto ustanovení má platnost do dnešních dnů.
Šlechtické tituly a vlastnictví země jednak vycházelo ze statutu řádu, který takto poutal „poddané“ ke službě a loajalitě admirálovi. Vytvořil se vazalský vztah mezi regentem a statečnými Maďary, kteří se stávají oporou režimu, ale především osoby Horthyho v čele státu.
Problém s přidělováním země po rozpadu Rakouska-Uherska byl limitován rozsahem země po rozdělení Uherska a Trianonské smlouvy, která „Velké Maďarsko“ oklestila o Sedmihradsko, Banát, Jižní Slovensko a další. Situace se vyřešil v letech 1938-1941 když se znovu toto území vrátilo pod správu Maďarska.
Dr. Klietmann uvádí, že k roku 1943 bylo registrováno celkem 14 800 nositelů (rytířů) řádu, ale zároveň ještě 6622 čekatelů či žadatelů jednak o řád a jistě i o výhody, které z titulu udělení k řádu patřili.
Poznámka:
Béla Kun založil dne 4. listopadu 1918 Komunistickou stranu Maďarska. Jeho první snaha o znárodnění a hlavně o kolektivizaci půdy vyvolaly odpor především na venkově. Sovětská vláda trvala 133 dní. Boj proti rudému teroru byl prvním admirálovým opatřením ke stabilizaci země. Je nutno říci, že po rudém teroru přišla krvavá odplata, která si s bolševickým vražděním nezadala. Občanská válka je vždy krutá.
Horthy pocházel z kruhu drobné kalvinské šlechty. V letech 1908-1914 byl osobním tajemníkem císaře Františka Josefa I., kterého si velmi vážil. Za Velké války byl kapitánem křižníku Novara. Byl schopný námořní velitel, dokázal porazit Italy u Otranta. Admirál Horthy byl posledním velitelem císařského námořnictva. Byl to právě mladý císař Karel, který Horhymu vydal rozkaz předat flotilu novému státu SHS. Zdá se, že tento krok byl základním problémem mezi císařem Karlem a Horthym, který se projevil v roce 1919, odmítnutím přijmout Karla na uherský trůn .
Poznámka: Tento řád byl v Maďarsku obnoven.
Literatura:
KLIETMANN K.G. : Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaile. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Hrdiny-t86003#318143Verze : 1