Main Menu
User Menu

1. prapor podpory velení [1997-2008]

1st Command Support Battalion of the 1st Mountain Infantry Brigade

Batallón del Cuartel General del Brigada de Cazadores de Montaña I (BCG BRICZM I)

     
Název:
Name:
1. prapor podpory velení
Originální název:
Original Name:
Batallón del Cuartel General del Brigada de Cazadores de Montaña I (BCG BRICZM I)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.03.1997
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2008
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.03.1997-01.01.2008 1. brigáda horských myslivců
Dislokace:
Deployed:
27.03.1997-DD.MM.2001 Huesca, kasárny “Sancho Ramírez
DD.MM.2001-01.01.2008 Jaca, kasárny San Bernardo

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-podpory-veleni-1997-2008-t85726#613289Verze : 0
MOD
Prapor bol vytvorený roku 1997 aby zoskupil jednotky ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie velenia a operatívne zložky pre jeho potreby. Jednotka spočiatku bola umiestnená v Huesca a roku 2001 sa premiestnila do Jaca. Od roku 2005 do praporu je včlenená Rota lyžiarov a horolezcov. Príslušníci tohto praporu sa podieľali na misiách v zahraničí a to v Bosne a Hercegovina, Kosove ako aj v Afganistane. Príslušníci praporu poskytujú potrebné služby a slúžia k uľahčeniu činnosti veliteľovi a veleniu brigády.

Prapor podpory velenia sa skladá z:
• Velenia
• Roty podpory velenia
• Sekcie vojenskej polície
• Jednotky spojenia
• Jednotky spravodajstava
• Roty NBQR (zbraní hromadného ničenia)
• Roty lyžiarov a horolezcov

Prapor je schopný v ktorýchkoľvek podmienkach v ktoromkoľvek počasí vykonávať činnosti spojené s umiestnením a vybudovaním veliaceho stanovišťa brigády, získavanie, vyhodnocovanie a ďalšie využitie spravodajských informácií v záujmových zónach, podporovať činnosť velenia, budovať systémy telekomunikácii a informačné systémy a v neposlednom rade vyhľadávať a odstraňovať následky použitia zbraní hromadného ničenia. Rota lyžiarov a horolezcov je zložená zo špecialistov lyžiarov a horolezcov a je charakteristická svojou pohyblivosťou nezávislosťou so schopnosťou akcií v neprístupných oblastiach a oblastiach s veľkým chladom. Prapor je súčasťou Brigády horských strelcov „Aragon“ I. Sídli na základni San Bernardo v v Jaca (Huesca).

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brczm
www.mde.es

URL : https://www.valka.cz/1-prapor-podpory-veleni-1997-2008-t85726#316988Verze : 1
MOD