Main Menu
User Menu

12. speciální pontónový ženijní pluk [1988-RRRR]

12th Special Pontoon Engineer Regiment

Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº12 (RPEI 12)

     
Název:
Name:
12. speciální pontónový ženijní pluk
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº12 (RPEI 12)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1988
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1988-DD.MM.RRRR Ženijní velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.05.1988-DD.MM.RRRR Zaragoza, Acuartelamiento “Sangenis″

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/12-specialni-pontonovy-zenijni-pluk-1988-RRRR-t85535#613394Verze : 4
MOD
Dnešný pluk pontonérov a špecializovanćh ženistov No 12 je dedičom veľkej vojenskej tradície vojenských ženistov, rôt pontonérov Kráľovského pluku, ktorého pôsobenie sa datuje na počiatky 19 storočia. Ženisti sa neustále musia zdokonaľovať ako aj zdokonaľovať svoju techniku, pre potreby vojska 21 storočia. Táto jednotka v sebe obsahuje dve špecializácie a to pontonéry a špecializovaný ženisti. Jednotka pôsobila v rámci mnohých domácich ako aj zahraničných operácii, pomáhala ako podpora civilnému obyvateľstvu v spolupráci s civilnými autoritami a taktiež vykonávala práce humanitárneho charakteru.

Pluk ženistov je jednotka vysoko špecializovaná a jej úlohami je okrem iného vykonávať
• Odmínovanie
• Vykonávanie prác so zemnými strojmi
• Využívať bojové prostriedky a to kolesové ako aj pásové
• Využite ako aj zneškodnenie výbuśnín a nebezpečných látok
• Konštrukčné opevňovacie práce
• Vykonávanie prác na kladenie prekážok proti pohybu nepriateľa
• Vykonávanie prepravy všetkého druhu
• Podpora civilnému obyvateľstvu v prípade prírodných katastróf, priemyselných havárií a iné v súčinnosti s civilnou správou
• Vykonávať operácie mimo národného teritória (Libanon, Honduras, Nicaragua, Bosna, Kosovo, Afganistan, Irak..) všade tam kde je ženistov zapotrebi
• Vykonávať základné opatrenia v súvislosti so zbraňami hromadného ničenia
• V prpípade potreby vykonávať evakuáciu obyvateľstva
• Taktiež vykonávať potápačské práce a práce pod vodou

Špecializáciou tohto pluku je konštrukcia prechodov cez toky a to pre potreby všetkých druhov prepravy. Na to je pluk vybavený nafukovacími člnmi na individuálnu prepravu, plavidlami schopnými prepravy vozidiel, pontónovými mostami, mostami tipu Bailey a Mabey. Pluk v súčastnosti tvorí súčasť bojových podporných síl pozemnej armády a podlieha Veleniu ženistov a je umiestnený v Zaragoze.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/rpei12/pontoneros
www.mde.es
es.geocities.com/heraldicamilitar

URL : https://www.valka.cz/12-specialni-pontonovy-zenijni-pluk-1988-RRRR-t85535#316366Verze : 1
MOD