Main Menu
User Menu

CZK - Jiřina (57mm PLDvK)

Jiřina - projekt 57 mm PLdvK pravdepodobne založený na automate 57 mm PLK-čs. Projekt nebol dokončený.Zdroj: www.palba.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jirina-57mm-PLDvK-t85162#314591Verze : 0
MOD
V roku 1957 sa v Konštrukte Trenčín v kooperácii so ZKJV Dubnica nad Váhom začal vývoj automatizovanej batérie 57 mm protilietadlového dvojkanóna (krycí názov JIŘINA).
Zastavený v roku 1958 z dôvodu vývoja nových automatizovaných protilietadlových kompletov.


ŠTAIGL, Jan - Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 - 1960, str. 67, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-Jirina-57mm-PLDvK-t85162#416822Verze : 1