Main Menu
User Menu

13. železniční pluk [1996-2008]

13th Railways Regiment

Regimiento de Ferrocarriles nº13 (RFFCC 13)

     
Název:
Name:
13. železniční pluk
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Ferrocarriles nº13 (RFFCC 13)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1996
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.2008
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1996-DD.08.2002 Velitelství záložních jednotek
01.08.2002-15.12.2008 Ženijní velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.02.1996-DD.MM.2001 Madrid, základna Cuatro Vientos
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR Zaragoza, základna San Gregorio
DD.MM.RRRR-15.12.2008 Zaragoza, základna General Bahamonde

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/13-zeleznicni-pluk-1996-2008-t84542#613409Verze : 3
MOD
RFC-13 (Železničný pluk nº 13) organicky podlieha veleniu ženistov (MING) a je zaradený pod velenie ženistov manévrovacích síl, a poskytuje bojovú podporu všetkým jednotkým pri ich misiách spojených s železnicou atransporte po nej, osob, materiálu, vozidiel. Pluk aktivuje, využíva a udržiava terminály, železničné cesty a materiál ktorý má pod správou pozemná armáda. Udržiava a konštruuje železničnú infraštruktúru, podľa potreby národnej obrany. Koordinuje železničné spoločnosti pri transporte vojenského materálu a dohliada na tento až do miesta určenia prepravy. Dohliada na nakladacie a vykladacie jednotky na staniciach a termináloch, ako aj doprevádza transporty. Informuje o transportoch a kapacitách transportu velenie. Vykonáva správu a údržbu železničného materiálu pod správou armády. V jednotke personál neustále rotuje, aby si upevňoval zručnosti, a profesionalitu ktoré sú potrebné pre interdisciplinárne posobenie jednotky. Vedenie lokomotív, železničných strojov, doprovod transportov, vodiči a operátori ťažkej techniky, vozidiel odťahových, staničný personál sú práce najcharakteristickejšie ktoré vykonáva personál tohto pluku.

Krátko z histórie:
Na základe Kráľovského rozkazu zo dňa 3.10.1872 sa vytvárajú železničné roty, pre 2 ženijné pluky ktoré existujú dodnes.
Roku 1884 je vytvorený špecificky Prapor železníc, ktorý integruje jednu rotu ciest a stavieb, jednu rotu využitia s úlohou konštuovať, opravovať a využívať železničné cesty ktoré sú potrebné pre armádu.
V 1912 Kráľovským dekrétom z 4.10 sa vytvára prvý Pluk železničiarov, ktorý je tvorený 8 rotami záložnými a 8 rotami aktívnymi. V 1918 je vytvorený druhý.
Roku 1.936 sú rozpustené a vytvára sa Vojenský železničný servis. Objavujú sa v Skupine plukov železničných zákopníkov a v Zoskupení praporov mobilizácie a železničných praktík. V 1.963 zoskupenia menia označenia na prapory.
Fúzia Pluku železničných zákopníkov nº 13 a praporu mobilizácie a železničných praktík nº 14 sa udialo roku 1994 a bol vytvorený Pluk železničiarov nº 13, ktorý zostáva v Mobiliziačných obranných silách.
1997 adoptuje novú organizáciu a štruktúruje sa na Prapor železničný a Prapor zákopníkov. Od 26.10.98 sa Pluk železničiarov nº 13 umiestňuje na základňu Cuatro Vientos ( Madrid) a zástavu dostáva od podniku RENFE (železnice) 25.12.1998 a zástavu mu predáva Infanta de Espana Dna. Cristina de Borbón y Grecia. V roku 2000 sa udialy rozne procesy organických zmien pri ktorých bol desaktivovaný prapor zákopníkov. 2001 na základe aplikácie N.G. 02/2001 je pluk premiestnený do Zaragoza, na základňu “San Gregorio″ situovanú pri vstupe do tábora manévrov a strelieb. V auguste 2002 je pluk integrovaný do manévrovacích síl s organickou podriadenesťou veleniu ženistov pozemnej armády a je umiestnený na základňu “General Bahamonde ", v Zaragoza. Roku 2003", sa podriaďuje pluk z velenia regionálneho Pyrenei na velenie ženistov.

Železničný pluk nº 13 je zložené z velenia pluku železničných ženistov a železničného praporu. Velenie pluku ženistov disponuje jednotkou podpory velenia a veliteľskou rotou. Prapor železničiarov sa skladá z velenia, jednotky podpory velenia, roty využitia (Explotación (dve sekcie mobilného využitia a jedna sekcia trakcie)) a jednou rotou podpory (Apoyo) (jedna sekcia konštrukcii, jedna ťažkých strojov, jedna sekcia mostou a jedna ťažkých tovarov). Viď obr.
Pluk sídli na základni "General Bahamonde" v Zaragoza (Aragon) a je podriadený veleniu ženistov.

zdroj: www.ejercito.mde.es
13. železniční pluk [1996-2008] - Štít jednotky

Štít jednotky
URL : https://www.valka.cz/13-zeleznicni-pluk-1996-2008-t84542#310824Verze : 1
MOD