Main Menu
User Menu

Bechyně

okr. Tábor

     
Název:
Name:
Bechyně
Originální název:
Original Name:
Bechyně
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Tábor
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°17'42.836"N 14°28'05.155"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bechyně, Hvožďany, Senožaty
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1323
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Bechyně
Bechyňský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Kostel sv. Matěje
Hřbitovní kostel sv. Michala
Bývalý židovský hřbitov
Synagoga
Lázeňská komplex
První elektrifikovaná železnice v Čechách
Most přes údolí Lužnice
Muzea:
Museums:
Hasičské muzeum
Muzeum turistiky
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
29.09.1938-04.10.1938
Letka 2
2nd Flight
15.06.1955-DD.05.1956
5. radiotechnická hláska
5th Electronic Post of the 155th Electronic Regiment
15.06.1955-15.05.1956
8. radiotechnická hláska
8th Electronic Post of the 155th Electronic Regiment
01.10.1955-01.10.1958
12. letištní prapor
12th Air Base Battalion
01.11.1955-01.10.1957
10. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
10th Air Support Devices Company
DD.MM.1955-15.06.1955
Radiotechnická stanice Bechyně
Electronic Station Bechyně
15.05.1956-01.10.1958
8. radiotechnická hláska
8th Electronic Post of the 155th Electronic Regiment
15.09.1957-01.12.1991
9. stíhací letecký pluk
9th Fighter Air Regiment
15.09.1957-30.11.1991
Velitelské stanoviště 9. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 9th Fighters Air Regiment
01.10.1957-01.10.1958
10. rota pozemního zabezpečení navigace
10th Ground Support Navigation Company
DD.MM.1957-01.04.1992
10. letištní prapor
10th Air Base Battalion
01.10.1958-01.10.1960
1. letecká spojovací rota
1st Air Signal Company
01.10.1958-01.10.1990
1. stíhací letecká divize
1st Fighter Air Division
01.10.1958-01.09.1963
10. prapor pozemního zabezpečení navigace
10th Ground Support Navigation Battalion
01.10.1958-01.09.1961
155. radiotechnický pluk
155th Electronic Regiment
01.10.1958-DD.MM.1959
322. radiotechnický uzel
322nd Electronic Post of the 155th Electronic Regiment
01.10.1958-01.09.1961
Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize
Command Post of 1st Fighter Air Division
DD.MM.1958-01.09.1961
1. letecká technická skupina
1st Air Technical Group
01.10.1960-01.09.1963
4. vrtulníková letka
4th Helicopter Squadron
DD.MM.1960-01.10.1990
Opravna techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení
Signals and Electronic Support Equipment Repair of the 1st Fighter Air Division
01.09.1961-01.09.1963
11. radiotechnická rota
11th Radiotechnical Company
01.09.1961-01.06.1992
2. letecký stavební prapor
2nd Air Force Construction Battalion
01.09.1961-01.09.1963
31. spojovací rota
31st Signal Company
01.09.1962-01.09.1963
10. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
10th Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1962-01.09.1969
131. spojovací rota "S"
131st Signal Company "S"
01.09.1963-01.06.1992
10. prapor radiotechnického zabezpečení
10th Electronic Support Battalion
01.09.1963-01.09.1965
10. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
10th Air Base Electronic and Support Company "S"
01.09.1963-01.10.1990
31. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
31st Signal and Radiotechnical Services Battalion
01.09.1963-01.09.1969
4. spojovací letka
4th Air Courier Squadron
01.09.1964-DD.MM.1978
4. letecká technická opravna
4th Aircraft Technical Repair Bechyně
01.09.1965-DD.MM.1969
10. letištní rota "S"
10th Air Base Company "S"
01.09.1965-01.09.1969
10. rota radiotechnického zabezpečení "S"
10th Electronic Support Company "S"
21.08.1968-27.08.1968
35. stíhací letecký pluk protivzdušné obrany
35th Air Defence Fighter Aviation Regiment
23.08.1968-31.10.1968
33. stíhací letecký pluk protivzdušné obrany
33rd Fighter Air Defense Aviation Regiment
01.09.1969-01.09.1974
1. velitelská letka
1st Command Squadron
01.09.1969-01.09.1974
40. spojovací letka
40th Air Courier Squadron
01.09.1969-01.09.1974
9. vrtulníková letka
9th Helicopter Squadron
01.09.1969-01.06.1992
Letištní správa Bechyně
Airfield Authority Bechyne
01.09.1974-01.11.1985
14. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
14th Air Base and Electronic Support Company
01.09.1974-31.10.1985
14. vrtulníková letka
14th Helicopter Squadron
01.09.1974-31.10.1985
4. spojovací letka
4th Air Courier Squadron
DD.MM.1977-01.11.1991
101. spojovací rota "S"
101st Signal Company "S"
31.10.1985-31.12.1992
15. vrtulníkový odřad
15th Helicopter Detachment
31.10.1985-31.10.1992
31. smíšená letka velení a průzkumu
31st Composite Command and Reconnaissance Squadron
31.10.1985-31.12.1992
9. vrtulníkový odřad
9th Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
31. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
31st Air Base and Electronic Support Company
01.10.1990-30.06.1992
Dílny 3. vojskové opravny
Workshop of 3rd Air Troop Repair
01.12.1991-31.12.1992
9. stíhací bombardovací letecký pluk
9th Fighter Bomber Air Regiment
01.06.1992-31.12.1992
9. letecká základna
9th Air Base
01.07.1992-31.12.1992
Dílna prostředků radiotechnického zabezpečení
Workshop Devices Electronic Support Bechyne
01.11.1992-31.12.1992
31. letka velení a průzkumu
31st Command and Reconnaissance Squadron
01.01.1993-31.05.1993
31. letka velení a průzkumu
31st Command and Reconnaissance Squadron
01.01.1993-31.05.1993
31. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
31st Airfield and Electronic Support Company
01.01.1993-01.05.1993
9. letecká základna
9th Air Base
01.01.1993-31.05.1993
9. stíhací bombardovací letecký pluk
9th Fighter Bomber Air Regiment
01.01.1993-30.06.1996
Dílna prostředků radiotechnického zabezpečení
Workshop Devices Electronic Support Bechyne
01.06.1993-30.09.1997
Letištní správa Bechyně
Airfield Authority Bechyne
DD.MM.1995-30.09.1998
44. výsadkový průzkumný prapor
44th Airborne Reconnaissance Battalion
01.07.1996-DD.MM.2005
Opravna radiotechnického zabezpečení
Electronic Support Repair Bechyne
01.10.1998-30.11.2003
4. průzkumný prapor
4th Reconnaissance Battalion
DD.MM.1998-30.11.2003
4. ženijní prapor
4th Engineer Battalion
01.10.2000-31.12.2005
Opravna prostředků radiotechnického zabezpečení
Electronic Support Resoures Repair Shop
01.12.2003-30.09.2008
15. ženijní záchranná brigáda
15th Engineer Rescue Brigade
01.12.2003-DD.MM.RRRR
151. ženijní prapor
151st Engineer Battalion
01.01.2007-31.12.2007
Středisko technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Čechy
Czech-Technical Support Control and Command Flight Operating Centre
01.01.2008-31.12.2010
Oddělení technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Čechy
Czech - Technical Support Control and Command Fligft Operating Department
01.10.2008-30.11.2013
15. ženijní brigáda
15th Engineer Brigade
01.12.2013-DD.MM.RRRR
15. ženijní pluk
15th Engineer Regiment
01.01.2020-DD.MM.RRRR
152. ženijní prapor
152nd Engineer Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. rota chemické ochrany
4th Chemical Defence Company
Průmyslové podniky:
Industry:
Keramika
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.mestobechyne.cz/
portal.gov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bechyn%C4%9B
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#310359Verze : 0
Městské opevnění
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605597Verze : 0
Náměstí T. G. Masaryka
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605598Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605599Verze : 0
Kostel sv. Matěje
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605600Verze : 0
Klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605748Verze : 1
Kostel sv. Michala
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605909Verze : 0
Pomník Františka Křižíka
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605910Verze : 0
Děkanství
Bechyně - Foto vlastní, upraveno

Foto vlastní, upraveno
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605911Verze : 0
Kašna
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605912Verze : 0
Zámecký pivovar Protivínka
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605913Verze : 0
Hrob/památník rudoarmějců
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605914Verze : 0
"Bechyňská duha"
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605915Verze : 0
Věž Katovna
Bechyně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Bechyne-t84440#605916Verze : 0