Main Menu
User Menu

Babiak, Martin

     
Příjmení:
Surname:
Babiak
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Babiak
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.04.1959 Krupina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory (2007)
- veliteľ Vzdušných síl (2010-2012)
- pridelenec obrany SR v USA (2013-2017)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Babiak-Martin-t84207#408004Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Babiak
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Babiak
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1978 Vojenská stredná odborná škola letecká, Prešov
DD.MM.RRRR-11.07.1982 Vysoká vojenská letecká škola, Košice
07.01.1993-DD.MM.1993 Kráľovská letecká štábna škola
12.06.2000-05.06.2001 Vojnová škola letectva, Maxwell-Gunterova letecká základňa
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1981 nadrotmajster
11.07.1982 poručík
01.10.1984 nadporučík
01.10.1986 kapitán
01.10.1989 major
01.05.1994 podplukovník
31.12.1997 plukovník
05.06.2001 plukovník gšt.
26.08.2004 brigádny generál
23.01.2008 generálmajor
DD.MM.RRRR výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.12.1994-01.10.1995 Velitel : 3. letecká základna
01.10.1995-01.01.1998 Velitel : 33. letecká základna
01.01.1998-01.04.2000 Velitel : 33. letecká základna
01.11.2005-31.07.2007 Velitel : Úřad národního vojenského představitele Slovenské republiky při Nejvyšším velitelství spojeneckých sil v Evropě
26.05.2010-15.09.2012 Velitel : Velitelství vzdušných sil

Ručně vyplněné položky:
01.09.1982-08.10.1985 pilot, 1. stíhací letecký pluk
08.10.1985-DD.MM.RRRR veliteľ roja, 1. stíhací letecký pluk
01.01.1994-DD.07.1994 zástupca veliteľa 3. stíhacieho bombardovacieho leteckého pluku
01.08.1994-DD.03.2000 veliteľ 3. leteckej základne / 33. leteckej základne
01.01.2002-31.12.2002 náčelník sekretariátu Štábu pre koordináciu velenia operácií GŠ ASR
01.01.2003-DD.MM.2003 zástupca náčelníka Štábu operácií a výcviku GŠ OSSR
01.11.2005-31.07.2007 národný vojenský predstaviteľ pri Hlavnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE)
01.11.2007-31.12.2007 zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory
01.01.2008-DD.05.2009 náčelník Štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania GŠ OSSR
01.06.2009-DD.MM.2010 náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
25.05.2010-15.09.2012 veliteľ Vzdušných síl
DD.08.2013-DD.MM.2017 pridelenec obrany SR v USA
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1988

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2006

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

20.02.2009

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.2009

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 2nd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupeň
-

DD.MM.2009

Medaile vojenské zpravodajské služby - 1. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 1st Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 1. stupeň
-

DD.MM.2009

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

29.06.2010

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
-

DD.MM.2011

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2011

Medaile Vojenské policie - 2. stupeň
Medal of Military Police
Medaila Vojenskej polície - 2. stupeň
-

11.09.2012

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

Poznámka:
Note:
DD.01.1998 zaradený do výcviku kozmonautov pre vesmírnu stanicu MIR spolu s pplk. Michalom Fulierom, mjr. Ivanom Bellom a kpt. Miroslavom Grošaftom
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
wade
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.mod.gov.sk
https://brvo.mil.sk/29243/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Babiak-Martin-t84207#408059Verze : 6
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Babiak-Martin-t84207#409223Verze : 3
MOD