Main Menu
User Menu

12. brigáda tankových granátníků "Guadarrama" [1996-2017]

12th Tank Grenadier Brigade "Guadarrama"

Brigada de Infantería Acorazada "Guadarrama" XII (BRIAC XII)

     
Název:
Name:
12. brigáda tankových granátníků "Guadarrama"
Originální název:
Original Name:
Brigada de Infantería Acorazada "Guadarrama" XII (BRIAC XII)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1996
Předchůdce:
Predecessor:
12. tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
12. brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1996-01.11.2006 1. mechanizovaná divize
01.11.2006-01.01.2017 Velitelství ťežkých sil
Dislokace:
Deployed:
01.02.1996-01.01.2017 Madrid, základna El Goloso

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1996-01.01.2017 12. polní samohybná dělostřelecká skupina
01.02.1996-01.01.2017 12. skupina logistiky
01.02.1996-01.01.2009 12. ženijní jednotka
01.02.1996-01.01.2017 31. mechanizovaný pluk "Asturias"
01.02.1996-01.01.2017 61. pluk tankových granátníků "Alcázar de Toledo"
27.03.1997-01.01.2017 12. prapor podpory velení
01.01.2009-01.01.2017 12. ženijní prapor
28.10.2016-01.01.2017 12. obrněná jezdecká skupina "Villaviciosa"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es/Unidades
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/12-brigada-tankovych-granatniku-Guadarrama-1996-2017-t83957#611128Verze : 4
MOD
Brigáda obrnenej pechoty “Guadarrama″ XII sa nachádza dislokovaná na vojenskej základni El Goloso, ktorá sa nachádza na 18 km cesty C-607 Madrid - Colmenar Viejo (provincia Madrid). Táto základňa sa rozprestiera na ploche 450 Ha a slúži zčasti na ubytovanie jednotky a z časti na výcvik. Brigada bola zrodená 1.2.1966, a od začiatku bola dislokovaná vo svojom dnešnom posobisku. Roku 1974 prišiel prvý moment kedy brigáda v skutočnosti začala posobiť v ozbrojenom konflikte: prapor obrnených vozidiel a skupina delostrelectva sa vydal na cestu v októbri do Sahary, kde jedno z vozidiel ozbrojenej hliadky delostrelectva stupilo na mínu, pričom zahynulo 5 členov jeho osádky, toto bol prvý moment brigády. S reorganizáciou armády roku 1985, dostala štruktúru ktorú používa dodnes.

Organizácia Brigády obrnenej pechoty “Guadarrama″ XII
Brigáda obrnenej pechoty “Guadarrama″ XII sa skladá z:
• Velenia
• Prapor podpory velenia
Pluku Mechanizovanej Pechoty "Asturias" nº 31
Pluku Obrnenej Pechoty "Alcázar de Toledo" nº 61
Skupiny polného samohybného delostrelectva XII
• Logistickej skupiny XII
• Zákopníckej jednotky 12
• Spojovacej roty 12

Brigáda obrnenej pechoty "Guadarrama" XII je organizovaná ako jednotka s veľkou potenciou a veľkou manévrovaciou kapacitou, schopná realizácie rýchlych, násilných akcii a rozhodných, vďaka svojej organizácii a vybaveniu.

Vybavenie Brigády obrnenej pechoty "Guadarrama" XII
Brigáda je vybavená najme bojovými vozidlami LEOPARD 2E ktorými sú vybavené 2 prápory obrnenej pechoty pluku "Alcazar de Toledo" 61, bojovými vozidlami pechoty PIZARRO pluku "Asturias" 31, samohybnými húfnicami M-109A5 Skupiny polného samohybného delostrelectva XII a vozidlami zákopníkov a ženijnými prostriedkami, rozsievacími vozidlami pre míny jedonotka Zákopníkov 12. Vśetko tento material by bol nanič bez ľahkých vozidiel a ťahačov, ambulancii skupiny logistiky XII.

Jednotka Zákopnícka 12
Jej úlohou je podpora mobility manévrovacých síl brigády, zabezbečenie jej mobility. Jednotka je vybavená strojovým vybavením na konštrukciu komunikácii, vzletových a pristávacích dráh, konštrukciu mostov klasických ako aj pontonovych. Ale na druhej strane taktiež je schopná klásť ženijné prekážky a znemožňovať tak postu nepriateľovi.
Jednotka je schopná poskytnúť služby aj v prípade potreby civilnému obyvateľstvu.

Logistická skupina 12
Jej úlohou je poskytovať XII brigáde údržbu, skladové služby, transportné služby a sanitárne služby na základni ako aj vpoľných podmienkach.

Prapor podpory velenia
Bol vytvorený splo s brigádou a skladá sa z týchto jednotiek:
• Velenia ajeho podpory
• Rota PLM
• Rota služieb
• Protitankovej roty

Zdroje: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa Espaňa, es.geocities.com/heraldicamilitar
12. brigáda tankových granátníků  Guadarrama [1996-2017] - štít brigády

štít brigády
URL : https://www.valka.cz/12-brigada-tankovych-granatniku-Guadarrama-1996-2017-t83957#307955Verze : 1
MOD