Main Menu
User Menu

2. mechanizovaný pluk "La Reina" [1989-2017]

2nd Mechanized Infantry Regiment "La Reina"

Regimiento de Infantería Mecanizada "La Reina" nº2 (RIMZ 2)

     
Název:
Name:
2. mechanizovaný pluk "La Reina"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería Mecanizada "La Reina" nº2 (RIMZ 2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.05.1989
Předchůdce:
Predecessor:
2. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
2. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.05.1989-01.02.1996 21. mechanizovaná brigáda
01.02.1996-01.01.2017 10. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
30.05.1989-01.01.2017 Cerro Muriano, základna Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.05.1989-01.01.2017 Jednotka podpory velení 2. mechanizovaného pluku
30.05.1989-01.01.2017 Mechanizovaný prapor "Lepanto" II/2
30.05.1989-01.01.2017 Mechanizovaný prapor "Príncesa" I/2
30.05.1989-01.01.2017 Velitelství a štáb 2. mechanizovaného pluku

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
30.05.1989-01.01.2017 La Guardia Chamberga
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1856 Kolektívny veniec
DD.MM.1856 Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
www.ejercito.mde.es
forejercito.forumup.es
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovany-pluk-La-Reina-1989-2017-t83892#341675Verze : 6
MOD
Pluk je tvorený z:
- velenia
- jednotky podpory velenia a plánovania
- Práporu mechanizovanej pechoty I/2 "Príncesa" (Batallon de Infanteria Mecanizada "Príncesa" I/2- BIMZ I/2)
- Práporom mechanizovanej pechoty II/2 "Lepanto" (Batallon de Infanteria Mecanizada "Lepanto" II/2 - BIMZ II/2)

Najdoležitejšie účinkovania jednotky:
• Vojna za nezávislosť (1808-1812)
• Vojna za Portugalské následníctvo (1833-1834)
• Prvá karlistická vojna (1834 - 1840)
• Politické boje (1843 - 1856)
• Vojna v afrike (1859 - 1860)
• Druhá karlistická vojna (1871 - 1876)
• Vojna na Kube (1896 - 1898)
• Kampaň v Maroku (1912 - 1924)
• Kampaň v Ifni (1958 - 1959)

Pluk sa zúčastnil aj týchto medzinárodných misií:

Prapor “Princesa″ I/2 sa podieľal od 22.3 do 31.10.1994 misii v Bosne a Hercegovine ako súčasť zoskupenia “Córdoba″, pričom príslušníci praporu boli zaradení do velenia, 3 streleckých rôt a roty podpory velenia a služieb. Prapor “Lepanto″ II/2 poskytol pre potreby zoskupenia jednu streleckú rotu.
Jedna strelecká rota Praporu “Lepanto″ II/2, sa podieľala na zoskupení “Extremadura″, ktoré vystriedalo zoskupenia “Córdoba″ v misii v Bosne a Hercegovine.
Ako súčasť SPABRI VII “Córdoba″ príslušníci praporu “Lepanto″ II/2 tvorili základ pre vytvorenie taktick´ho zoskupenia “Montilla″, pre plnenie úloh stabilizácie v Bosne a Hercegovine v mesiacoch apríl až august 1988.
Taktiež jedna strelecká rota Praporu “Princesa″ bola začlenená do taktickej skupiny “Baena″ ktorá bola vytvorená jednotkymi Pluku mechanizovanej pechoty RIMZ “Córdoba″ nº 10.
V roku 2000 príslušníci tohto pluku tvorili hlavnú časť personálu z ktorého bol tvorený kontingent zoskupenia SPAGT XIII. Od novembra 2001 do mája 2002 znou príslušníci pluku tvoria väčšinu personálu, tentotakrát zoskupenia SPAGT XVII.
V marci 2003 sú príslušníci pluku presunutí do Kosova ako príslušníci zoskupenia KSPAGT IX a tu pôsobia až do polovice spetembra toho istého roku.
V júni 2007 je vytvorené zoskupenia KSPFOR XVIII, ktoré pôsobilo v Kosove až do decembra 2007.
Jednotka dnes sídli na základni v Cerro Muriano a je súčasťou Brigády mechanizovanej pechoty “Guzman el Bueno″ X. Pluk je vyzbrojený vozidlami V.C.I. PIZARRO a TOA M-113.


Zdroje:
www.ejercito.mde.es
www.ejercito.mde.es
es.geocities.com/heraldicamilitar

2. mechanizovaný pluk La Reina [1989-2017] - štít jednotky

štít jednotky
2. mechanizovaný pluk La Reina [1989-2017] - 19.12.2013, Cerro Muriano. plk. Aroldo Lázaro preberá velenie pluku od plk. José María Granero

19.12.2013, Cerro Muriano. plk. Aroldo Lázaro preberá velenie pluku od plk. José María Granero
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovany-pluk-La-Reina-1989-2017-t83892#307661Verze : 3
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovany-pluk-La-Reina-1989-2017-t83892#341566Verze : 1
MOD
Diskuse
wlasto nebolo by lepšie prekladať celý názov teda Regiment = pluk a batalion = prápor. Teda Regiment Pechoty La Reina n° 3, by mohol byť Peší pluk č.3 La Reina, či 03. peší pluk La Reina. Ale to je skôr otazka na moderátora.
Taktiež Batalion mechanizovanej pechoty 1/2 Príncesa, by mohol byť Mechanizovaný prápor 1/2 Princesa. Je to len môj názor môžem sa mýliť. Prajem veľa ďaľších príspevkov.
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovany-pluk-La-Reina-1989-2017-t83892#307703Verze : 0