Main Menu
User Menu

10. polní samohybná dělostřelecká skupina [1996-2017]

10th Field Self-Propelled Artillery Group

Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada X (GACA ATP X)

     
Název:
Name:
10. polní samohybná dělostřelecká skupina
Originální název:
Original Name:
Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada X (GACA ATP X)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1996
Předchůdce:
Predecessor:
21. polní samohybná dělostřelecká skupina
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
10. dělostřelecká skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1996-01.01.2017 10. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1996-01.01.2017 Cerro Muriano, kasárny Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mde.es
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es/Unidades/es/unidades/Cordoba
URL : https://www.valka.cz/10-polni-samohybna-delostrelecka-skupina-1996-2017-t83857#340701Verze : 4
MOD
Základom tejto jednotky boli jedna bateria 6º jazdeckého praporu (Valladolid) a jedna bateria z veliteľstva v Cádize. Prvým veliteľom bol D. Mariano Lorenzo Montalvo a jednotka bola vyzbrojená bronzovými delami 12 cm, pre prvú skupinu a bronzovými mažiarmi 15 cm pre druhú skupinu. Jednotka sa presúvala pomocou koní v prípade prvej skupiny a pomocou mulíc druhá skupina. Počas 19 stor. nesie pomenovanie Pluk delostrelectva No42. Na základe Kráľovského dekrétu zo dňa 22.9.1917 je vytvorený v Córdobe 2 Prapor pozičného delostrelectva (2º Batallón de Artillería de Posición), ktorého vytvorenie bolo inšpirované účinkovaním delostrelectva počas prvej svetovej vojny. V nedeľu, 26.10.1919 jednotka dostáva svoju prvú zástavu, ktorú mu venovalo mesto Córdoba. Prvým miestom pôsobenia jednotky boli kasárne Alfonso XII y la Trinidad a od roku 1928 San Rafael, kde sa jednotka rozrástla na veľkosť pluku. Po roznych zmenách počas občianskej vojny roku 1939, dostáva označenie Pluk delostrelectva nº 42 (Regimiento de Artillería nº 42). S reorganizáciou armády z 15.10.1965 a s úmyslom integrovania paľby a manévrovateľnosti, je pluk integrovaný do BRIDOT II pod označením Pluk poľného delostrelectva No 42 (Regimiento de Artillería de Campaňa nº. 42). V tomto období pluk disponuje jednou skupinou kanónov 122/46 a jednou skupinou húfnic 105/26. Roku 1982 sa vylepšuje mobilita a kapacita paľby pluku, vybavením novými samohybnými materiálmi ATP M -109 155/23. Dňa 28.6.1983 dostáva pluk znovu svoju štandardu od provinčného parlamentu provincie Córdoba a túto štandardu pluk opatruje dodnes v sále štandard jednotky. Roku 1985 je premenovaný na Skupinu poľného delostrelectva ATP XXI (Grupo de Artillería de Campaňa ATP XXI), a je zaradaný do novovytvorenej Brigády mechanizovanej pechoty XXI (podliehajúcej Divízii mechanizovanej pechoty “Guzman el Bueno″ No 2), aby jej jednotkám poskytovala potrebnú súčinnosť, ochranu a podporu. 30.9.1995 opúšťa priestory základne San Rafael aby sa jednotka presunula do svojho nového pôsobiska na základni v Cerro Muriano. V júni 1996 s vytvorením Brigády mechanizovanej pechoty „Guzmán el Bueno“ X, je zmenený taktiež názov jednotky a začína sa označovať ako Skupina samohybného poľného delostrelectva X (Grupo de Artillería de Campana ATP X)
V novembri 2006 sú uskutočnené organické zmeny, pričom BRIMZ X je ako nezávislá jednotka zaradená do ťažkých síl pozemnej armády. V súčastnosti je jednotka vyzbrojená húfnicami M-109 155/39 A-5E. Od roku 994 sa jej príslušníci zúčastňovali misí v bývalej Juhoslávii ako súčasť rozličných zoskupení. Od svojho vzniku jednotka bola vyzbrojená roznou výzbrojou delostreleckou ako napríklad už pomenutými bronzovými delami 12 cm a mažarmi 15 cm, mažiarmi 15’5 cm, kanónmi 15 cm, kanónmi 122/46 mm, mažiarmi 105/26 mm, húfnicami M-109 ATP (samohybné) 155/23 mm, M-109 ATP 155/32 mm(samohybné) a M-109 ATP A-5 155/39 mm(samohybné).
Skupina je organickou súčasťou Brigády mechanizovanej pechoty “Guzman el Bueno″ X.

Zdroje:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa
es.geocities.com/heraldicamilitar

URL : https://www.valka.cz/10-polni-samohybna-delostrelecka-skupina-1996-2017-t83857#307539Verze : 2
MOD