Main Menu
User Menu

10. mechanizovaná brigáda "Guzmán el Bueno" [1996-2017]

10th Mechanized Infantry Brigade "Guzman el Bueno"

Brigada de Infantería Mecanizada "Guzmán el Bueno" X (BRIMZ X)

     
Název:
Name:
10. mechanizovaná brigáda "Guzmán el Bueno"
Originální název:
Original Name:
Brigada de Infantería Mecanizada "Guzmán el Bueno" X (BRIMZ X)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1996
Předchůdce:
Predecessor:
21. mechanizovaná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
10. brigáda "Guzmán el Bueno"
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1996-01.11.2006 1. mechanizovaná divize
01.11.2006-01.01.2017 Velitelství těžkých sil
Dislokace:
Deployed:
01.02.1996-01.01.2017 Cerro Muriano, Base Militar Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1996-01.01.2017 10. mechanizovaný pluk "Córdoba"
01.02.1996-01.01.2017 10. skupina logistiky
01.02.1996-07.02.2009 10. ženijní jednotka
01.02.1996-01.01.2017 2. mechanizovaný pluk "La Reina"
01.02.1996-01.01.2017 Zabezpečovací jednotka základny "Cerro Muriano"
DD.06.1996-01.01.2017 10. polní samohybná dělostřelecká skupina
14.03.1997-01.01.2017 10. prapor podpory velení
DD.MM.2006-01.01.2017 10. mechanizovaná spojovací rota
07.02.2009-01.01.2017 10. ženijní prapor

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es/Unidades
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/10-mechanizovana-brigada-Guzman-el-Bueno-1996-2017-t83705#349546Verze : 7
MOD
Sídli na základni Cerro Muriano, ktorá sa nachádza 20 Km od mesta Córdoba, na základni sa nachádzajú všteky zložky brigády a má približne 3.000 príslušníkov.
Táto brigáda má svojho predchodcu v Brigáde mechanizovanej pechoty XXI, vytvorenej roku 1984. Od svojho vzniku sa podielala na mnohých operáciach doma ako aj v zahraniči..
1.10.1995, Brigáde mechanizovanej pechoty XXI začína formovať Európsku armádu, a pripája sa k nemu ako prvá veľká jednotka zo Španielska.
1.2.1996 ako následok reorganizácie “Plan Norte“ dostáva označenie Brigáda mechanizovanej pechoty „Guzmán el Bueno″ X, a bola včlenená do Mechanizovanej divízie "Brunete" nº 1.
Brigáda mechanizovanej pechoty „Guzmán el Bueno″ X sa skladá z:
Velenia, velitelskej jednotky a jednotky podpory velenia, ktoré sa ďalej skladá zo štábnej roty, spojovacej jednotky nº 10 a Protitankovej obrannej roty 10.
Pluk mechanizovanej pechoty "La Reina" nº 2.
Pluk mechanizovanej pechoty "Córdoba" nº 10.
Skupiny samohybného poľného delostrelectva X.
Logistickej skupiny X.
Zákopníckej jednotky 10.

Brigáda je vybavená bojovými vozidlami Leopard 2/A4, roznymi obrnenými transportnými vozidlami, samohybnými húfnicami M-109 a roznymi kolesovými vozidlami.
Zdroje:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa
es.geocities.com/heraldicamilitar

URL : https://www.valka.cz/10-mechanizovana-brigada-Guzman-el-Bueno-1996-2017-t83705#306942Verze : 3
MOD
Velenie Brigády mechanizovanej pechoty “Guzmán el Bueno“ X sa skladá


• Štáb velenia
• Sekcie ekonomických záležitostí (Sección de Asuntos Económicos (SAE)) – ktorej úlohou je spravovať ekonomické záležitosti brigády a jej zložiek
• Kancelárie styku s verejnosťou (Oficina de Comunicación Pública) – jej zodpovednosťou je komunikácia s médiami, verejnosťou a ostatnými inštitúciami.Štáb velenia sa ďalej delí na


• Velenie 1 sekcie štábu (Jefatura 1ª Sección de Estado Mayor (SEM)) – zodpovedná za personálne otázky a ľudské zdroje
• Velenie 2 sekcie štábu (Jefatura 2ª SEM) – zodpovedná za spravodajstvo, protispravodajstvo a bezpečnostné otázky
• Velenie 3 sekcie štábu (Jefatura 3ª SEM) – náplňou tejto sekcie sú operaćné otázky
• Velenie 4 sekcie (Jefatura 4ª SEM) – logistické zabezpečenie
• Velenie 6 sekcie (Jefatura 6ª SEM) – informačné systémy, spojenie a telekomunikácie
• Velenie 9 sekcie (Jefatura 9ª SEM) – civilné záležitosti


Velenie Brigády mechanizovanej pechoty „Guzmán el bueno“ X je zodpovedné za chod tejto brigády a sídli na základni v Cerro Muriano v provincii Córdoba.


zdroj
www.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/10-mechanizovana-brigada-Guzman-el-Bueno-1996-2017-t83705#340696Verze : 0
MOD