Main Menu
User Menu
Reklama

Řád za zemědělské zásluhy

Order of Agricultural Merit

L´Ordre du Mérite Agricole

     
Název:
Name:
Řád za zemědělské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
L´Ordre du Mérite Agricole
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.07.1883
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#639879Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za zemědělské zásluhy - komandér
Název v originále:
Original Name:
L´Ordre du Mérite Agricole
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.07.1883
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#639880Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za zemědělské zásluhy - důstojník
Název v originále:
Original Name:
L´Ordre du Mérite Agricole
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.07.1883
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#639881Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za zemědělské zásluhy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
L´Ordre du Mérite Agricole
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.07.1883
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#639882Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za zemědělské zásluhy - komandér
Order of Agricultural Merit - Commander
L´Ordre du Mérite Agricole
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
16.03.2017 -, Charles
DD.MM.RRRR Nikola I., -
DD.MM.RRRR Puga, Benoit
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#639883Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za zemědělské zásluhy - důstojník
Order of Agricultural Merit - Officer
L´Ordre du Mérite Agricole
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Lyautey, Hubert
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#639884Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za zemědělské zásluhy - rytíř
Order of Agricultural Merit - Knight
L´Ordre du Mérite Agricole
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1959 Cicin, Nikolaj Vasilijevič
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#639885Verze : 0
MOD
.
Prohraná válka v roce 1870-1871, rozvrat hospodářství, pád politických veličin to nakonec Francii významně pomohlo v hospodářském rozkvětu, který ji na počátku dvacátého století spolu s Německem postavil do čela Evropy.
Vládnoucí kruhy ve Francii si jasně uvědomovaly důležitost zainteresování širokých mas pracujícího lidu, ale i podnikatelů na těchto hospodářských úspěších země. A tím í síle státu. Již v druhé polovině devatenáctého století vznikají první nositelné specielní medaile za zásluhy o rozvoj hospodářství, řemesel a obchodu v mnoha evropských zemích (tedy i Rakousku-Uhersku). Byla to však první Francie, kde dochází k založení specializovaného řádu a to za zásluhy v zemědělství (tedy i vinařství, chovu skotu atd.). Tím se tento řád stává vzorem nejen pro celou řadu specializovaných francouzských řádů, ale je tak jako Čestná legie i zde vzorem pro zakládání podobných záslužných pracovních řádu po celém světě(Belgie).
Řadu moderních specializovaných řádů Francie, které zahrnuji postupně v celé šíři všechny občanské aktivity zahajuje právě Řád za zemědělskou práci, který byl založen dne 7. července 1883 na návrh tehdejšího ministra zemědělství Julese Mélina. Řád byl určen pro ocenění zásluh o rozvoj zemědělství, a to nejen v samotné Francie ale i v zámořských državách a koloniích, což bylo prozíravé neb výživa národa stála v popředí národní ekonomiky.
Vlastní řádová dekorace je tvořena pětihrotou, bíle smaltovanou hvězdicí, mezi jejichž hroty byl vložen věnec tvořený na pravé straně zlatými obilními klasy a na opačné straně klasy kukuřice. Do středu hvězdice je vsazen medailon na jehož středu je symbolická ženská hlava Republiky a kolem na modrém mezikruží opis REPUBLIQUE FRANCAISE. Na rubní straně dekorace je opět ve středovém medailonu nápis MÉRITE AGRICOLE a letopočet založení 1883. Řádové stuha je trávově zelená s červeným postraním pruhem. Řád má tří stupně:
l. Komander, dekorace nošená na náhrdelní stuze(viz obrázek)
2. Důstojník, zde stuha s rozetou
3. Rytíř, prostá splývavá stuha
Literatura:
Kounovský, Josef: Vyznamenání francouzské republiky
Souyris-Rolland, André: Quide des ordres, décorations et médailles militaires 1814-1963

URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zemedelske-zasluhy-t83335#305825Verze : 1