Main Menu
User Menu

Řád Františka Josefa

Franz Joseph Orden

     
Název:
Name:
Řád Františka Josefa
Název v originále:
Original Name:
Franz Joseph Orden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.12.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
velkokříž
komandér s hvězdou
komandér
důstojník
rytíř
Pozn.: všechny stupně mohou být s válečnou dekorací
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
de.wikipedia.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#406136Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Františka Josefa velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Franz Joseph Orden Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.12.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#412204Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Františka Josefa komandér s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Franz Joseph Orden Komtur mit Stern
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1869
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#412205Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Františka Josefa komandér
Název v originále:
Original Name:
Franz Joseph Orden Komturkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.12.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#406076Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Františka Josefa důstojník
Název v originále:
Original Name:
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.02.1901
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#405715Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Františka Josefa rytíř
Název v originále:
Original Name:
Franz Joseph Orden Ritter
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.12.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#405717Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Františka Josefa velkokříž
Order of Franz Joseph Grandcross
Franz Joseph Orden Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.12.1849 -, František Josef I.
23.10.1869 Stosch, Albrecht von
03.07.1895 Tirpitz, Alfred Peter Friedrich von
DD.MM.RRRR Bardolff, Carl
DD.MM.RRRR Dezza, Giuseppe
DD.MM.RRRR Montaudon, Jean-Baptiste Alexandre
DD.MM.RRRR Nikola I., -
DD.MM.RRRR Obrenovič, Milan
DD.MM.RRRR Pokorny, Hermann
DD.MM.RRRR Scheer, Reinhard
DD.MM.RRRR Weber von Webenau, Viktor
DD.MM.RRRR von Bülow, Karl
DD.MM.RRRR von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 13
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#673829Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Františka Josefa komandér s hvězdou
Order of Franz Joseph Commander with Star
Franz Joseph Orden Komtur mit Stern
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1896 Slatin, Rudolf
DD.MM.1918 Brandner von Wolfszahn, Adam
DD.MM.RRRR - Bankowski von Frugnoni, Wilhelm
DD.MM.RRRR Bissing, Moritz von
DD.MM.RRRR Friedeburg, Friedrich von
DD.MM.RRRR Ivanov, Nikola
DD.MM.RRRR Kutinčev, Vasil
DD.MM.RRRR Pritzelwitz, Kurt von
DD.MM.RRRR Rebeur-Paschwitz, Hubert von
MM.DD.RRRR Scheda, Joseph von
Celkem : 10
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#673830Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Františka Josefa komandér
Order of Franz Joseph Commander
Franz Joseph Orden Komturkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
16.09.1911 Raeder, Erich
DD.MM.1916 - Steinbach, Jaroslav
DD.MM.1918 - Pečírka, Jaromír
DD.MM.RRRR Baudissin, Friedrich Aimé Clothar Hugo Graf von
DD.MM.RRRR Marwitz, George von der
DD.MM.RRRR Vazov, Vladimir
DD.MM.RRRR Zogu, Ahmet
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#415113Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
30.11.1909 Fukuda, Masataró
DD.MM.1915 - Mazel, Eduard
DD.MM.1915 - Pečírka, Jaromír
DD.MM.1915 - Steinbach, Jaroslav
DD.MM.1916 Esop, Karel
DD.MM.1916 Franz, Karel
DD.MM.1916 - Ploc, Václav
DD.MM.1916 - Tille, Cyril
DD.MM.1916 - Zavřel, Jan
DD.MM.1917 Vermach, Jan
DD.MM.1917 Vorlíček, Václav
DD.MM.1918 Phleps, Artur Martin
DD.MM.1918 - Pulz, Vilém
DD.MM.RRRR - Bombera, Josef
DD.MM.RRRR - Jansa, František
DD.MM.RRRR Latinik, Franciszek Ksavery
DD.MM.RRRR - Matuška, Antonín
DD.MM.RRRR Medek, Ignác
DD.MM.RRRR Porsche, Ferdinand
DD.MM.RRRR Weber von Webenau, Viktor
DD.MM.RRRR von Salis-Seewis, Johann
Celkem : 21
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#415106Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#415107Verze : 0
MOD
Řád Františka Josefa
Založen 2. prosince 1849 Františkem Josefem I. v den 1. výročí jeho nástupu na trůn. Řád byl odměnou za zásluhy o stát, panovnický dům a všeobecné blaho, za vojenské i civilní služby především za vynálezy v oblasti průmyslu a zemědělství, za nové objevy na poli vědy, diplomacie i umění. Řádem mohl být vyznamenán občan monarchie i cizí státní příslušník bez ohledu na náboženské vyznání nebo stav. Stal se posledním záslužným řádem monarchie. Status řádu byl zveřejněn více než za rok po jeho zřízení - 25. prosince 1850. Počet členů řádu nebyl nijak omezen.
Řád byl zpočátku rozdělen na tři třídy – velkokříže, komandéry a rytíře. Později přibyly další dvě třídy – komandér s hvězdou a důstojník. V čele řádu stál velmistr – vždy rakouský panovník, jenž měl právo řád udělovat.
Řádový odznak
Zlatý rovnoramenný kříž s obloukovým zakončením ramen, s rameny pokrytými rudým průhledným smaltem. Ve středu kříže je umístěn bíle smaltovaný kruhový medailon se zlatými iniciálami FJ. Na rubové straně medailonu je v bílém poli zlatý letopočet 1849 (rok založení řádu). Za rameny kříže nesl v zobácích zlatý dvouhlavý císařský orel zlatý řetěz s císařovým heslem VIRIBUS UNITIS (spojenými silami). Celý kříž byl převýšen zlatou císařskou korunou.
Velkokříž o velikosti 70 x 38 mm se nosil na stuze široké asi 100 mm karmínově červené barvy přes pravé rameno k levému boku a byl doplněn osmicípou hvězdou o průměru 82–95 mm nošenou na levé straně hrudi.
Komandérský kříž tvořil zmenšený velkokříž nošený na nákrční stuze karmínově červené barvy.
Rytířský kříž byl nejmenší 57 х 32 mm a byl nošen na náprsní trojúhelníkové stuze karmínově červené barvy.
V roce 1869 byl řád rozšířen o další třídu – komandéra s hvězdou, ležící mezi velkokřížem a komandérem. Vyznamenání tvořil komandérský kříž nošený na nákrční stuze karmínové barvy a zmenšená hvězda velkokříže o průměru 70–80 mm nošená na pravé straně hrudi.
Dalším rozšířením o třídu důstojníka 1. prosince 1901 se celkový počet tříd řádu zvýšil na pět. Důstojník řádu leží mezi komandérem a rytířem. Vyznamenání tvořil kříž na jehlici bez stuhy nošený na levé straně hrudi.
Od 14. září 1914 se mohly třídy rytířská, komandérská a komandérská s hvězdou udělovat na vojenské červenobíle šrafované stuze (pro odlišení udělení za vojenskou službu). U třídy důstojnické tvořily válečnou dekoraci od roku 1915 zeleně smaltované pendilie pod císařskou korunou. V roce 1916 byla zavedena válečná dekorace ve formě zlatého nebo zeleného vavřínového věnce vloženého pod hvězdou i pro řádové hvězdy. V roce 1918 se řád začal udělovat s další válečnou dekorací – meči. Za obzvlášť významné zásluhy mohl být řád udělen s brilianty.
Původně byly kříže zlaté, později za 1. světové války (od roku 1916) ze zlaceného stříbra nebo zlaceného bronzu.
Na civilním oděvu se pro denní nošení používaly miniatury zavěšené v knoflíkové dírce saka, třídy byly rozlišeny řetízkem, na kterém byla miniatura nošena. Miniatury pro velkokříž byly zavedeny 23. března 1908, pro ostatní třídy pak 27. října 1917.
Po smrti nositele nebo při dekoraci řádem vyššího stupně musely být dříve udělené řádové dekorace vráceny do řádové kanceláře.
Řádoví úředníci:
Kancléř – připravoval ceremoniály, vystavoval dekrety a zastupoval řád ve věcech veřejných.
Grefiér – staral se o záležitosti protokolu, vedl kroniku a spravoval archív.
Pokladník – obhospodařoval finance a dále zajišťoval řádové dekorace.
Úředníci nemuseli být členy řádu.
Použité prameny:
[1] KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Praha 2006, Elka Press, ISBN 80-902745-9-5
[2] www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#202344Verze : 1
Významní – známí členové řádu
Velkokříž:
František svobodný pán Ringhoffer
Ferdinand hrabě Kinský
kardinál Bauer
Roald Amundsen
Komandér s hvězdou:
Siegfried Popper
Gustav rytíř von Schoeller
JUDr. Miroslav Merhaut
Ing. František Křižík
Komandér:
Johann Gregor Mendel
Jan Otto

Důstojník:

August Sedláček
František Ondříček
Rytíř:
Julius Meinl
Alfons Mucha
Josef Myslbek
Filip Porges
Joža Úprka
Zikmund Winter
Použité prameny:
[1] KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Praha 2006, Elka Press, ISBN 80-902745-9-5
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#202345Verze : 1
Desky statutu řádu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#202346Verze : 0
pripájam foto dekrétu na udelenie dôstojníckeho kríža rádu Františka Jozefa...


zdroj: www.sammlerecke.at
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#234645Verze : 0
Určité odlišnosti u řádu Františka Josefa ukazují, že doba vzniku tohoto záslužného řádu je úzce spojená s revoluční dobou v letech 1848-49, kdy mladý císař u svých jednotek, ale i v občanském životě viděl, že je nutno ocenit vojáky a občany svého mocnářství viditelnou dekoraci, která by byla prostým poděkováním za služby vlasti i císařského domu.
S udělením tohoto řádu není spojena možnost povýšení do některého stupně šlechtictví, řád dále nemá řetěz pro nošení klenotu v nejvyšší třídě a také na rozdíl od řádu Marie Terezie, řádu Leopolda či řádu Železné koruny postrádá řádový oděv. Císař si uvědomoval, že problematika ocenění věrných poddaných je složitá a proto i na tento „obyčejný záslužný řád“ navazuje další vyznamenání a to je Záslužný kříž, který mohl být udělen širokému spektru vojáků, civilistů, ale i ženám. Toto vše činí z řádu moderní dekoraci, určenou všem bez rozdílu rasy, postavení či náboženství.
Řád Františka Josefa je tedy nejpozději založený řád a co je důležité, postrádal nobilitační paragrafy a proto nikdo nemohl s udělením řádu být povýšen do šlechtického stavu. To byla v začátku udělování řádu jednak myšlenka demokratická, ale také značně nepopulární a řád nebyl i proto oblíben. František Josef I. založil tento řád jako snahu „Ocenit vynikající zásluhy bez rozdílu stavu, s úmyslem povzbudit a posílit všeobecně prospěšné a požehnané působení všech skupin občanů státu ve prospěch velké vlasti“. V době založení měl řád tři třídy, ale později, po úpravách se dělil do pěti tříd či stupňů. Nejprve si tedy představíme klasické dělení ve třech třídách:
1. Velkokříž
2. Komturský kříž s hvězdou (od roku 1869)
3. Komtur
4. Důstojnický stupeň (od roku 1901)
5. Rytířský kříž řádu
Samotný řád je velmi dobře popsaný kolegou Radusem a tak pozornost zaměříme více na ukázky řádu a další atributy řádu, které obdržel od doby svého založení až do doby zániku jednak monarchie, jednak řádu samotného.
Literatura:
KOLÁČNÝ, Ivan: Řád a vyznamenání habsburské monarchie
ŽUPANIČ, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství
GATTINGER, Karl: Der kaiserlich österreichische Franz Josef-Orden
MĚŘIČKA, Václav: Orden und Ehrenzeichen der Österrichisch-Ungarischen Monarchie


1.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#313590Verze : 1
Řád Františka Josefa tedy již v době svého založení zaplnil mezeru mezi vyššími řády monarchie s možnosti udělit vyznamenání ve formě řádu, ale bez dalších výhod jako byla např. nobilitace dekorovaného občana.
Již krátce po svém založení se tento řád stává nejčastěji udělovanou dekorací monarchie, ale a to je důležité, v letech válek (1859, 1866 a 1878) byl tento řád přece jen přečíslen řádem Železné koruny III. třídy. Tento řád se totiž udílel především v armádě za statečnost a zásluhy v poli. V této době byl řád Františka Josefa udílen především za občanské zásluhy a pokud byl udělen do armády tak vždy k důstojníkům z řad logistiky (lékaři, zvěrolékaři, inženýři, vojenští úředníci, policie a klér). Byl udílen i vyšším úředníkům c.k. pošty, železnice, větším vzdělávacím ústavům, ale i v námořnictvu technickým důstojníkům. Důstojník, který po odsloužené službě (20 let) již nesplnil požadavky vzdělání, kariéry odchází do zálohy se svým Vojenským záslužným křížem, důstojníci logistiky potom se svým rytířským křížem řádu Františka Josefa. Ve spojitosti ze Záslužným křížem byl také FJO chápán jako vyšší stupeň tohoto záslužného vyznamenání. Praxe byla taková, že řád se vždy uděloval k nějaké příležitosti. Ve většině tomu bylo při příležitosti výroční narozenin (padesáti let) kdy ředitel školy, případně vyšší státní úředník obdržel tento řád, jako poděkování za službu.
Snad udělování řádu, který mohl obdržet každý, snad to, že řád nebyl spojen s dalšími výhodami, činí z tohoto nádherného řádu vyznamenání poměrně nepopulární a neoblíbené. Řád Františka Josefa byl udělen například Josefu Ettenreichovi a hraběti Maxmiliánu O´Donnelovi, kteří společně panovníkovi dne 18. února 1853 zachránili život při atentátu, který provedl János Linenyi. Císař oběma tento řád udělil i s myšlenkou povýšit význam řádu a ocenění ve společnosti. Ettenriech byl povýšen do šlechtického stavu a dne 25. 7. 1853 byl uznán O´Donneluv hraběcí stav jako rakouský. Do jejich osobních erbů byl přidán císařský orel s iniciativou FJ na prsou.
Kromě jisté nedůvěry rakouské společnosti k novému řádu byla asi hlavním důvodem nezájmu o tento řád, absence dalších výhod. Na rozdíl od Železné koruny případně řádu Leopolda nepřinesla dekorovanému nositeli žádnou další výhodu. Tento stav se naštěstí mění po zrušení nobilitačních paragrafů v roce 1884. Později a to hlavně ve válečných letech je tento řád udělován i v rámci armády, ale pravda, především za zásluhy o armádu, nikoliv za projev statečnosti. Později v letech 1917-18 se i toto hledisko mění, jak si ukážeme v dalších příkladech.
V roce 1869 byl řád rozšířen o třídu komtura s hvězdou, neb pro mnohé vyznamenané byl stupeň velkokříže příliš vysoké vyznamenání a stupeň komtur příliš nízké. Řád našel své místo především v ocenění kléru, správní oblasti u vysokých státních úředníků.
Prameny:
Viz první část článku.
2.
Řád Františka Josefa - Výjev:Atentát na mladého císaře

Výjev:Atentát na mladého císaře
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#313665Verze : 1
Původní stuha řádu Františka Josefa byl malinově červená. Válečné události v roce 1914 tuto praxi mění. Již 17. října 1914 mohl být řád udělen i za zásluhy v poli a v tomto případě to bylo na slavné vojenské stuze, kterou tak dobře známe u medaile Za statečnost.
Další změna je z 13. prosince 1916 kdy mohly být ke všem třídám přidány meče jako projev bojového nasazení a válečných zásluh. V době Karla I., 17. února 1918 bylo nařízeno udílet za mimořádné vojenské a válečné zásluhy stupeň:
Komtur
Důstojník
Rytíř
Opakovaně, tak jako tomu bylo i u medailí Za statečnost, případně u dalších řádů a dekoraci (Železná koruna, Vojenský záslužný kříž, medaile Signum Laudis atd.)
Důstojnický stupeň řádu, který je rovněž tlapatý,ale má tvar kříže latinského (kde spodní rameno je delší) byl připínací. Jeho postavení v řádové hierarchii jej staví na úroveň řádu Železné koruny III.stupně. V případě důstojníků se válečnou stuhou rozuměla kokarda (viz obrázek) na kterou se samotný kříž připínal. Tento způsob však nebyl praktický a proto jej nařízením ze dne 2. června 1916 nahradily zeleně smaltované pendilie pod císařskou korunou a řádovým křížem.(viz obrázek)
Dne 13. srpna 1916 byla zavedená válečná dekorace i pro velkokříž,zde však nikoliv ve formě stuhy,ale věnce na řádové hvězdě(viz obrázek)Válečná stuha byla povolena až 1.srpna 1917.Válka, a velké nasazení vojáků přináší za panování císaře Karla I. i další atributy,jako je umístění válečné dekorace z nižšího stupně na stupeň vyšší, zde na přiloženém obrázku jde o kříž komturský,který má na střed kříže přidanou válečnou dekoraci ve formě zeleně smaltovaného věnečku.
Literatura:
Uvedena v první části článku.

Poznámka:
Na návrh ministra zahraničí Agenora hraběte Goluchowského(1848-1921) došlo ke zřízení I. třídy řádu Leopolda, který byl tak postaven na roveň I. třídě řádu Železné koruny a zároveň byl zřízen důstojnický kříž řádu Františka Josefa,který byl postaven na úroveň rytíře řádu III.třídy řádu Železné koruny. Tento jednoduchý, elegantní krok zvýšil prestiž obou řádu.
3
Řád Františka Josefa - Hvězda velkokříže s válečnou dekorací a meři

Hvězda velkokříže s válečnou dekorací a meři
Řád Františka Josefa - Feldbischof Emmerich Bjelik 1916.Zjímavý způsob nošení řádu kleru.

Feldbischof Emmerich Bjelik 1916.Zjímavý způsob nošení řádu kleru.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#313794Verze : 1
Řád Františka Josefa byl založen jako obecně záslužný řád a v prvních letech se vůbec nepočítalo s udílením do armády.Prvotní myšlenka byla,že řád bude udělován především za občanské zásluhy věrným poddaným říše.
Teprve v polovině sedmdesátých let 19.století se začal udělovat nižším důstojníkům logistiky při odchodu z aktivní služby.Ale až do roku 1914 tento řád neznal pojem „válečná dekorace“ případně jiný atribut,který by byl typický pro udělení vojákovi.Válečná dekorace však existovala u řádu Leopolda a řádu Železné koruny již od roku 1860. Vojenský řád Marie Terezie byl svým výlučným postavením určen jako zcela mimořádná odměna za statečnost v poli.
V roce 1850 tedy dochází k prvnímu udělení řádu Františka Josefa a z počátku to bylo opravdu jen civilním osobám.Tento řád měl tedy v porovnání s ostatními řády monarchie nerovné postavení a tak trochu i smůlu,protože s žádným řádovým stupněm nebyla možnost získat šlechtictví.Je celkem i pravděpodobné,že osoby poctěny tímto řádem i ve vyšším stupni by raději získaly Železnou korunu III.třídy,za kterou již (do roku 1884)bylo možno požádat a získat rytířský stav.Obzvláště velkokříž řádu Františka Josefa se netěšil žádné úctě a vážnosti a také se uděloval spíše výjimečně.Rakouští faleristé říkají,že tento řád udělil císař vždy tomu, koho neměl v oblibě a v některých vysokých úřednických funkcích to byl i nepsaný povel k odchodu z výkonu svěřené funkce.
Komturský stupeň řádu byl vyhrazen kanovníkům a universitním rektorům.Nejnižší stupeň,tedy rytířský kříž řádu Františka Josefa byl udělován starostům malých měst, z duchovních to byli většinou děkané,okresní a městští lékaři,ředitelé gymnázii a velkých škol a představitelé či méně významní státní úředníci. Nikdy to však nebylo udělovaní plošné!Na rytířský kříž řádu Františka Josefa úzce navazovalo udílení Záslužného kříže ve svých čtyřech skupinách(Zlatý kříž s korunou a bez koruny, Stříbrný kříž s korunou a bez koruny). Agendu,spojenou s udělováním těchto křížů dokonce spravovala řádová kancelář řádu Františka Josefa..
Pro porovnání udílení řádu nám poslouží rok 1877 a počty udělených řádů:
116 rytířských řádů Františka Josefa
60 řádů Železné koruny III.třídy
21 rytířských křížů řádu Leopolda
Výrobci:
Řád Františka Josefa byl vyráběn těmito firmami a klenotníky.
BRAUN F. Wien
BÖHM Karl
KITTNER (klenotník Vídeň)
KUNZ Wilhelm, Wien
VINZENZ MAYERS SÖHNE,WIEN, v našich podmínkách nejznámější firma
GEBRÜDER RESCH, vyráběl ve Vídni do roku 1876,později působí v Rumunsku.
C.F.ROTHE a NEFFE,WIEN
G.A.SCHEID,WIEN
BRÜDER SCHNEIDER
Mimo těchto hlavních výrobců se vzácně v našich sbírkách mohou vyskytovat klenotnicky zhotovená darovací exempláře, pečlivě zhotovené, v darovacích etují a s případnými děkovnými nápisy na klenotu řádu.
Předvedené rytířské křížky řádu Františka Josefa s doplňky tak jak je v textu popsané.(viz obrázek)
Mimo klasických rytířských křížů je znám i kříž,který je převýšen tak zvanou „Rudolfovou korunou“,která je známá i u Záslužných křížů zlatých a stříbrných. Tento exemplář bude vyobrazen a popsán ve faleristickém časopise Signum Brno již v dalším čísle,které vyjde do konce měsíce července.
Literatura a prameny jsou uvedeny u úvodní části článku.
4
Řád Františka Josefa - FJO,rytířské kříže s malou dekorací na stuze

FJO,rytířské kříže s malou dekorací na stuze
Řád Františka Josefa - FJO rytířské kříže,válečná stuha

FJO rytířské kříže,válečná stuha
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#313907Verze : 1
Nedílnou součástí každého řádu je i etuje. Tyto etuje jsme zde i ukázali společně s řády FJ. Ve spolupráci s kolegou Faleristika představíme i různé typy miniaturek od klasických řetízků zhotovených ve zlatě až k „obyčejným“ z obecného kovu.
Řád Františka Josefa měl dobře řešené i tak zvané malé stužky, které se nosili na uniformě vojáka v poli. Pokud nemohl z praktického důvodu nosit řádovou dekorací in natura, objevuje se na jeho hrudi řádová spona, která pro jasné rozlišení udělení řádu a vyznamenání má na malých stužkách i miniaturky jednotlivých dekorací. O této problematice bylo psáno v časopise SIGNUM Brno.
Řád Františka Josefa byl udělován i v české a moravské společnosti a byl chápán jako odměna jednak za službu státu a císaři, jednak jako ocenění zásluh o umění, vědu, kulturu, ale v neposlední řadě i jako ocenění vynálezců, majitelů továren a dolů. Není rozhodně pravda, že vídeňský císařský dům by diskriminoval „české a moravské“ poddané neb to ani nebylo možné. Nesmíme zapomínat, že složení obyvatel tehdejší monarchie bylo složitější a typický „Pražák“ mohl být i Němec či Žid. Díky udělování řádů FJ do této společnosti se dnes můžeme těšit těmito skvosty našich sbírek.
Řád Františka Josefa - FJO,řádový řetízek rytíře řádu

FJO,řádový řetízek rytíře řádu
Řád Františka Josefa - Ukázka doplnění řádu dalšími dekoracemi v občanské skupině.

Ukázka doplnění řádu dalšími dekoracemi v občanské skupině.
Řád Františka Josefa - Ukázka malých stužek

Ukázka "malých stužek"
Řád Františka Josefa - FJO,řádový řetízek vysokého stupně řádu,který je doplněný řádovou dekorací Olomoucké kapituly.Typická ukázka udělení(klér)

FJO,řádový řetízek vysokého stupně řádu,který je doplněný řádovou dekorací Olomoucké kapituly.Typická ukázka udělení(klér)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#313909Verze : 1
Problematikou řádový dekorací,ale i miniatur se podrobně zabývali Vídenští sběratelé pan Tusek a pan Kilián. Jejich podrobná práce byla postupně otištěna ve faleristickém časopise SIGNUM Brno.Časopis dále popisoval i některé dekorace,které jsou zde vloženy jako příloha k článku o řádu Františka Josefa. Zabývali jsme se především netypickými ražbami,dále dekoracemi,které jsou zhotoveny na zakázku či jsou klenotnicky upravené jako dar kolegů důstojníku, takové tři řády zde vystavíme.
Redakce SIGNA ( Dr.Jedlička,Dr.Koláčný a Ing.Hrdý) věnuji této problematice trvalou pozornost a vyzýváme kolegy,kteří mohou přispět vlastními poznatky, obrázky dekorací, nositelů aby navázali na tuto informativní práci a pomohli rozšířit poznatky o nedoceněném,ale krásném řádu Františka Josefa.
Informace lze také předat formou SZ(Soukromá zpráva) kolegům Altmann a Faleristika.Případní zájemci o časopis se mohou obrátit přímo na kolegu Faleristika či Altmann.
Řády s věnováním
l. IN VEREHRUNG OBLT.RE.LEVY.LT. RF.SCHULHOF
2.Důstojnický kříž s válečnou dekoraci.
OFFIZIERSKORPS DER MILITÄR-UNTERREALSCHULE in KÖCZFG. 7.VIII.1918
3.Unserem Käpitän Josef Molnaár 13.3.1915 (Udělení v prvním roce války na válečné stuze,kapitán Molnár byl důstojníkem-kapitánem říční a námořní lodi.
Prameny a literatura:
Dr.Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání habsburské monarchie
Časopis pro faleristy: SIGNUM Brno
Václav Měřička: Rakouský řád Františka Josefa I.
Dr.Klietmann:Por le Mérité und Tapferkeitsmedaile,Berlín 1966
Alexander A.Marko:Auszeichnung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (Preiskatalog)Jörg C.Steiner:Orden und Ehrenzeichen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (Preiskatalog)
Konec!
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#314013Verze : 1
rozměr dekretu: 53,5 x 72,5 cm
Řád Františka Josefa - sbírka autora

sbírka autora
Řád Františka Josefa - sbírka autora

sbírka autora
Řád Františka Josefa - sbírka autora

sbírka autora
Řád Františka Josefa - sbírka autora

sbírka autora
Řád Františka Josefa - sbírka autora

sbírka autora
Řád Františka Josefa - sbírka autora

sbírka autora
Řád Františka Josefa - sbírka autora

sbírka autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Frantiska-Josefa-t82602#314093Verze : 0