Main Menu
User Menu

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" [1994-2003]

Medaila "Za službu v mierových misiách Armády SR"

     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových misích ASR"
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových misiách Armády SR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.05.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2003
Struktura:
Structure:
6. stupeň
5. stupeň
4. stupeň
3. stupeň
2. stupeň
1. stupeň
Poznámka:
Note:
2003 - medaila bola nahradená Medailou za službu v mierových pozorovateľských misiách
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#467126Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 6. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových misiách Armády SR - 6. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.05.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2003
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#467133Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.05.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2003
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#467132Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 4. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových misiách Armády SR - 4. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.05.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2003
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#467131Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových misiách Armády SR - 3. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.05.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2003
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#467130Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových misiách Armády SR - 2. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.05.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2003
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#467129Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Za službu v mierových misiách Armády SR - 1. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.05.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2003
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#467128Verze : 0
MOD
Medaila "Za službu v mierových misiách Armády SR":
(udeľovaná v rokoch 1994-2002)


Vojenskú medailu zriadil minister obrany SR rozkazom MO číslo 35 z 15.mája 1994. Rozkaz nadobudol účinnosť 1.mája 1994. Medaila bola udeľovaná do 30.júna 2002 vojakom v činnej službe a občianskym zamestnancom Armády Slovenskej republiky za službu pri plnení úloh v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácii a vojakom, ktorí sa významnou mierou podieľali na zabezpečovaní a vysielanívojakov na vojenskú službu do zahraničia alebo vojakom, ktorí pri plnení úloh pri výkone vojenskej služby v zahraničí preukázali statočnosť a odvahu, zachránili život alebo zachránili majetok veľkého rozsahu.


I.stupeň - po šiestich mesiacoch vojenskej služby,
II.stupeň - po dvanástich mesiacoch vojenskej služby,
III.stupeň - po osemnástich mesiacoch vojenskej služby,
IV.stupeň - po dvadsiatichštyroch mesiacoch vojenskej služby,
V.stupeň - sa môže udeľovať vojakom a občianskym zamestnancom, ktorí sa významnou mierou podieľali na príprave a zabezpečovaní vysielaných jednotiek síl OSN, EÚMM a KBSE,
VI.stupeň - sa môže udeľovať vojakom a občianskym zamestnancom, ktorí sa významnou mierou podieľali na príprave a zabezpečovaní vysielaných jednotiek síl OSN, EÚMM a KBSE,
VII.stupeň - za výnimočné plnenie úloh (nasadenie života) v rámci mierových síl OSN, EÚMM a KBSE,
VIII.stupeň - za výnimočné plnenie úloh (nasadenie života) v rámci mierových síl OSN, EÚMM a KBSE,


Poznámka:
Medaila V.a VI.stupňa sa môže udeľovať vojenskej jednotke (útvaru), ktorá pôsobí mimo územia Slovenskej republiky v rámci mierových síl OSN, EÚMM a KBSE.Po roku 1997 došlo k úprave podmienok udeľovania:
I.stupeň - po šiestich mesiacoch vojenskej služby,
II.stupeň - po dvanástich mesiacoch vojenskej služby,
III.stupeň - tým, ktorí sa významnou mierou podieľali na zabezpečovaní a vysielaní vojakov na vojenskú službu do zahraničia,
IV.stupeň - tým, ktorí sa významnou mierou podieľali na zabezpečovaní a vysielaní vojakov na vojenskú službu do zahraničia,
V.stupeň - tým, ktorí pri plnení úloh vo výkone vojenskej služby v zahraničí preukázali statočnosť a odvahu, zachránili život alebo zachránili majetok veľkého rozsahu,
VI.stupeň - tým, ktorí pri plnení úloh vo výkone vojenskej služby v zahraničí preukázali statočnosť a odvahu, zachranili život alebo zachranili majetok veľkého rozsahu,Popis medaily:
Medaila je strienbornej farby a má priemer 35 mm.


Averz medaile:
Averz medaily tvorí emblém Armády SR. Základom emblému Armády SR je gotický štít kopírujúci tvar štítu štátneho znaku SR. Na prvý pohľad vyjadruje spojenie so štátnou symbolikou SR.
V štíte sú rozmiestnené dva prekrížené meče s čepeľou nadol. Meč vždy symbolizoval armádu, niekedy sa využíval i ako symbol ozbrojenej ochrany územia, či ako symbol vojenského umenia. Poloha čepeľou nadol vyjadruje ochranný chrakter. Použité meče sú vytvarne upravené verziou meča z archeologického nálezu v Turčianskej Blatnici čím plne symbolizujú nadväznosť na vojenské dejiny Slovenska.


Reverz medaile:
Reverz medaily tvorí nápis "MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY".


Stuha medaile:
Stuha medaily je 38 mm široká a 55 mm dlhá. Základná farba stužky je bledomodrá. Na ľavej strane sú tri trojmilimetrové pásy vo farbách biela-modrá-červená.


Stužka medaile:
Na stužke medaily je pripevnená rímska číslica príslušného stupňa zhotovená z kovu striebornej farby.


Autorom medaile je Štefan NOVOTNÝ, Peter ŠVAJDA.


Zákonom 512/2002 bola medaila - Vojenská medaila Za službu v mierových misách Armády Slovenskej republiky I. až VI.stupeň nahradená - Vojenská medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách.


Zdroj:
- archív autora,
- Rozkazom MO číslo 35 z 15.mája 1994,
- Zákon 370/1997,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296633Verze : 0
Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - I.stupňa
Zdroj:
- archív autora,
- Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
- Zákon 370/1997,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296635Verze : 0
Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - II.stupňa
Zdroj:
- archív autora,
- Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
- Zákon 370/1997,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296636Verze : 0
Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - III.stupňa
Zdroj:
- archív autora,
- Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
- Zákon 370/1997,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296637Verze : 0
Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - IV.stupňa
Zdroj:
- archív autora,
- Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
- Zákon 370/1997,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296638Verze : 0
Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - V.stupňa
Zdroj:
- archív autora,
- Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
- Zákon 370/1997,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296639Verze : 0
Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - VI.stupňa
Zdroj:
- archív autora,
- Rozkaz MO číslo 35 z 15.mája 1994,
- Zákon 370/1997,
- Výnos MO SR zo 16.8.2007 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296640Verze : 0
Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - postreh


Napriek tomu že "Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR" bola Zákonom číslo: 512/2002 nahradená "Medailou Za službu v mierových pozorovateľských misiách" bola ešte v roku 2003 (20.5.2003) udelená Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR - V.stupňa príslušníkom Jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 1.čsprchbo, pôsobiacej v rámci medzinárodnej koalície vojsk CJTF/CM V Kuvajte a Iraku.
Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#296769Verze : 0
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 6. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 6th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 6. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1998 Vestenický, Emil
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#471670Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 5th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1997 Ešmír, Jaroslav
DD.MM.1997 Vestenický, Emil
DD.MM.1998 Bilčík, Leopold
DD.MM.1998 Gombík, Štefan
DD.MM.1998 Gál, Ľudovít
DD.MM.1998 Honzek, Pavel
DD.MM.1998 Humaj, Július
DD.MM.1998 Mečár, Štefan
DD.MM.1998 Tuchyňa, Jozef
DD.MM.2004 Hirka, Ivan
DD.MM.RRRR Kostra, Daniel
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#471671Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 4. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 4th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 4. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kostra, Daniel
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#471672Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 3. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 3rd Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 3. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1995 Áč, Marián
DD.MM.2000 Novosad, Ondřej
DD.MM.RRRR Kostra, Daniel
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#471673Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 2. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 2nd Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 2. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1994 Áč, Marián
DD.MM.1996 Ďurkech, Boris
DD.MM.1997 Novosad, Ondřej
DD.MM.2003 Hirka, Ivan
DD.MM.RRRR Bobaľ, Roman
DD.MM.RRRR Kostra, Daniel
DD.MM.RRRR Melega, Adrián
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#471674Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 1. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 1st Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 1. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1994 Áč, Marián
DD.MM.1995 Podhora, Ján
DD.MM.1997 Novosad, Ondřej
DD.MM.RRRR Jantoš, Roman
DD.MM.RRRR Kostra, Daniel
DD.MM.RRRR Lengvarský, Vladimír
DD.MM.RRRR Melega, Adrián
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-v-mirovych-misich-ASR-1994-2003-t80987#471675Verze : 0
MOD