Main Menu
User Menu

Leninův řád

Order of Lenin

Leninov rad

Opден Ленина

     
Název:
Name:
Leninův řád
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005
Lobkowicz, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, 1999
http://mondvor.narod.ru/OLenin.html
http://ordenrf.ru/su/orden-lenina.php#bsh
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#350645Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1930-1934/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
27.09.1934
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
?
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
1. typ - traktor
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005.
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#410369Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1934-1936/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.09.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
11.06.1936
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
2. typ
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005.
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#410368Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1936-1943/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1936
Datum zániku:
Date of Termination:
19.06.1943
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
3. typ - skrutkovací s obloženým platinovým basreliéfom
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005.
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#410367Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1943-1956/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.06.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1956
Komponenty:
Components:
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
4. typ - závesný okrúhly
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#560924Verze : 3
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1956-1991/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#460064Verze : 9
MOD

Leninův řád
Byl zřízen usnesením prezídia Ústředního výkonného výboru SSSR z 6. dubna 1930 jako tehdy nejvyšší státní vyznamenání k ocenění mimořádných výsledků při výstavbě socialismu. Podle stanov a jejich doplňků se uděluje jednotlivým občanům i kolektivům, závodům, institucím, společenským organizacím, svazovým a autonomním republikám, krajům a dalším územním správním celkům za zvlášť vynikající zásluhy v revolučním hnutí, pracovní činnosti a obraně socialistické vlasti, za významný podíl na rozvoji přátelství a spolupráce mezi národy, na boji za mír, demokracii a sociální pokrok. Uděluje se rovněž všem nositelům titulu hrdina Sovětského svazu a hrdina socialistické práce. Vysoké pocty se může dostat i osobám, které nejsou občany SSSR, a závodům, organizacím, institucím a městům jiných států. Nosí se na levé straně prsou, jako první v pořadí vyznamenání.


Nositeli Leninova řádu se stalo i několik československých vojáků. Kromě těch, jimž byl předán spolu se Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu, jej prezídium Nejvyššího sovětu SSSR udělilo 17. dubna 1943 tehdejšímu plukovníkovi Ludvíku Svobodovi za vzorné vedení 1. čs. samostatného polního praporu v boji o Sokolovo, a 11. prosince 1943 nadporučíkovi Vladimíru Jankovi, náčelníku štábu tankového praporu, a podporučíkovi Sergeji Petrasovi, veliteli čety motorizovaných samopalníků, za příkladné splnění vojenských povinností v bitvě o Kyjev.
Celkem bylo v letech Velké vlastenecké války dekorováno Leninovým řádem jedenačtyřicet tisíc osob, z toho na třicet šest tisíc vojáků a partyzánů, a přes dvě stě svazků a útvarů Sovětské armády.


Kolář, J.: Sovětská vojenská vyznamenání 1918-1945, ÚV SČSP, 1986
Lobkowicz, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, 1999
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#561860Verze : 3
MOD
Název
Name
Leninův řád /1930-1934/
Order of Lenin /1930-1934/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.04.1931 Bulganin, Nikolaj Alexandrovič
11.07.1931 Bľucher, Vasilij Konstantinovič
DD.MM.1931 Gorbunov, Sergej Petrovič
21.02.1933 Děgťarjev, Vasilij Aleksejevič
21.02.1933 Tuchačevskij, Michail Nikolajevič
21.02.1933 Tupolev, Andrej Nikolajevič
22.02.1933 Gamarnik, Jan Borisovič
17.08.1933 Baranov, Pjotr Jonovič
17.08.1933 Jagoda, Genrich Grigorijevič
DD.MM.1933 Grochovskij, Pavel Ignatievič
16.04.1934 Ljapidevskij, Anatolij Vasiljevič
20.04.1934 Kamanin, Nikolaj Petrovič
20.04.1934 Molokov, Vasilij Sergejevič
20.04.1934 Piľutov, Pjotr Andrejevič
20.04.1934 Vodopjanov, Michail Vasiljevič
DD.MM.RRRR Sukarno, Ahmed
DD.MM.RRRR Viktorov, Michail Vladimirovič
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#431854Verze : 5
MOD
Název
Name
Leninův řád /1934-1936/
Order of Lenin /1934-1936/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#431853Verze : 6
MOD
Název
Name
Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#431851Verze : 2
MOD
Název
Name
Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#561963Verze : 2
MOD
Název
Name
Leninův řád /1956-1991/
Order of Lenin /1956-1991/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#560901Verze : 9
MOD
Název
Name
Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
09.11.1941 29. stíhací letecký pluk
29th Fighter Aviation Regiment
29 истребительный авиационный ордена Ленина Краснознамённый полк
06.12.1941 1. gardový stíhací letecký pluk
1st Guards Fighter Aviation Regiment
1 гвардейский истребительный авиационный Красногвардейский ордена Ленина Краснознаменный ордена Кутузова полк
06.12.1941 1. gardový stíhací-bombardovací pluk
1st Guards Fighter-Bomber Aviation Regiment
1-й гвардейский истребительный Красногвардейский ордена Ленина Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк
05.12.1942 10. střelecká divize vnitřních vojsk NKVD
10th Rifle Division of NKVD Interim Forces
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР
28.06.1945 122. gardová střelecká divize
122nd Guards Rifle Division
122-я гвардейская стрелковая дивизия
05.02.1943 181. střelecká divize
181st Rifle Division
181-я стрелковая дивизия
16.03.1942 249. střelecká divize
249th Rifle Division
249-я стрелковая дивизия
23.07.1940


25.10.1938 40. střelecká divize
40th Rifle Division
40-я стрелковая дивизия
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#686451Verze : 0
MOD
Název
Name
Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#686452Verze : 0
MOD