Main Menu
User Menu

Střední velitelství [1948- ]

Central Command / פיקוד מרכז‎ (Pikud Merkaz, Pakmaz)

     
Název:
Name:
Střední velitelství
Originální název:
Original Name:
פיקוד מרכז‎
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR Generální štáb
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1948-DD.MM.1952 Ajalon, Civ ( )
DD.MM.1952-DD.MM.1953 Avidar, Josef ( )
DD.MM.1954-DD.MM.1956 Ajalon, Cvi ( )
DD.MM.1956-DD.MM.1958 Cur, Cvi ( )
DD.MM.1958-DD.MM.1959 Amit, Meir ( )
DD.MM.1960-DD.MM.1966 Geva, Josef ( )
DD.MM.1966-DD.MM.1968 Narkis, Uzi ( )
DD.MM.1968-DD.MM.1972 Zeevi, Rechavam ( )
DD.MM.1973-DD.MM.1977 Efrat, Jona ( )
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Levi, Moše ( )
DD.MM.1981-DD.MM.1983 Or, Uri ( )
DD.MM.1983-DD.MM.1986 Lipkin-Šachak, Amnon ( )
DD.MM.1986-DD.MM.1987 Barak, Ehud ( )
DD.MM.1987-DD.MM.1989 Micna, Amram ( )
DD.MM.1989-DD.MM.1991 Mordechaj, Jicchak ( )
DD.MM.1991-DD.MM.1993 Jatom, Dani ( )
DD.MM.1993-DD.MM.1994 Tamari, Nehamja ( )
DD.MM.1994-DD.MM.1994 Jatom, Dani ( )
DD.MM.1994-DD.MM.1995 Birn, Ilan ( )
DD.MM.1996-DD.MM.1998 Dajan, Uzi ( )
DD.MM.1998-DD.MM.2000 Jaalon, Moše ( )
DD.MM.2000-DD.MM.2002 Ejtan, Jicchak ( )
DD.MM.2002-DD.MM.2004 Kaplinsky, Moše ( )
DD.MM.2004-DD.MM.2007 Nave, Džair ( )
DD.MM.2007-DD.MM.2009 Šamni, Gadi ( )
DD.MM.2009-DD.MM.2012 Mizrachi, Avi ( )
DD.MM.2012-DD.MM.RRRR Alon, Nican ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 162. divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
dover.idf.il
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Stredni-velitelstvi-1948-t76026#460885Verze : 0
MOD
Centrálne Regionálne Veliteľstvo Izraelských Obranných Síl (
פיקוד מרכז‎ Pikud Merkaz)


Jeho operačná pôsobnosť je zameraná na brigády dislokované na Západnom brehu, oblasti Jeruzalem, Šaron, Guš Dan a Šeplehat. Prakticky od vojny v rokoch 1948-49 je Centrálne veliteľstvo zodpovedné za obranu strednej časti krajiny proti Jordánsku, hlavne cestných komunikácií do Jeruzalema. Počas „Šesť dňovej vojny“ sa veliteľstvo angažovalo v bojoch na „Západnom Brehu“ Jordánu z jednotkami Jordánskej armády. Počas vojny „Jomm Kippur“ bol na tomto úseku pokoj, keďže jordánske vojská sa angažovali na Golanských výšinách. V posledných rokoch sa jednotky angažujú najmä v bojoch „mestského“ typu na západnom brehu a policajných operáciách proti palestínskym teroristickým skupinám.
Veliteľstvo je umiestnené v Neve Jaakov, na predmestí Jeruzalema. Súčasným veliteľom je Gen.Maj. Gadi Šamni.


Podriadené jednotky:
Veliteľstvo Centrálneho Zboru (Gajš)
- Spojovací prápor
- Špeciálny oddiel diaľkového prieskumu
- Logistický pluk: Ordonančná jednotka, tanková dielňa, Rota údržby, Rota dopravy paliva a zásob, Muničná rota, Rota zabezpečenia ubytovania (quartiermaster), Ženíjna stavebná jednotka.
- Vojenská Kapela
- Záložná jednotka Civilne - vojenských záležitostí (Civil affairs)
- Prápor „Nit´zan“ Poľnej rozviedky
Veliteľstvo Vojenskej Polície – Camp Anatot (Jeruzalem)
- Poriadkové jednotky (Šitur) : Dan, Ha´Šaron, Jeruzalem, Jo´av
- Vyšetrovacie tými (Metzach) : Tel Hašomer, Cifrin, Kamp Anatot, Kamp Jo´av
- Prápory VP Jeruzalem : Erez a Ta´oz


162. Obrnená Divízia (Utzvat Ha´Barzel)
Teritoriálna Divízia „Judea-Samária“
- Celkovo 8 teritoriálnych brigád, plus:
- 90. peší prápor „Nachšon“ (oblasť Kalkilijá)
- 93. peší prápor „Haruv“ (oblasť Nábulusu)
- 94. peší prápor „Dicifat“ (oblasť Ramalláhu)
- 96. peší prapor „Lavi“ (oblasť Hebron)
- 97. peší prápor „Netzan Jehuda“ (NAHAL Haredi/pre ultraortodoxných Židov)
- Sayeret „Duvdevan“ (aka. „Mistarvím“, protiteroristická jednotka)
- Prápor Vojenskej Polície „Sachlab“: (používaná aj pri odstraňovaní ilegálnych židovských osád)
340. (Rezervná) Obrnená Divízia
146. (Rezervná) Obrnená Divízia
38. (Rezervná) Obrnená Divízia „Ha´Plada“
85. (Rezervná) Obrnená Divízia „Otsa Kela David“
- 2 (rezervné) obrnené brigády
- 35. Výsadková Brigáda
- delostrelecký pluk
Sayeret MAGLAN (Jednotka 212)
Jednotka YANMAM
Jednotky MORAN a MEITAR


Velitelia:
Cvi Ajalon (1948 - 1952)
Josef Avidar (1952 - 1953)
Cvi Ajalon (1954 - 1956)
Cvi Zur (1956 - 1958)
Meir Amit (1958 - 1959)
Josef Geva (1960 - 1966)
Uzi Narkis (1966 - 1968)
Rehav'am „Gandi“ Ze'evi (1968 - 1972)
Jona Efrat (1973 - 1977)
Moše Levi (1977 - 1981)
Uri Or (1981 - 1983)
Amnon Lipkin-Šahak (1983 - 1986)
Ehud Barak (1986 - 1987)
Amram Mitzna (1987 - 1989)
Jitzhak Mordechai (1989 - 1991)
Danny Jatom (1991 - 1993)
Nehemiah Tamari (1993 - 1994) - KIA
Danny Jatom (1994)
Ilan Birn (1994 - 1995)
Uzi Dajan (1996 - 1998)
Moše Ja'alon (1998 - 2000)
Jitzhak Eitan (2000 - 2002)
Moše Kaplinsky (2002 - 2004)
Jair Nave (2004 - 2007)
Gadi Shamni (2007 - date)


Zdroje: en.wikipedia.org
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/Stredni-velitelstvi-1948-t76026#280579Verze : 0