Main Menu
User Menu

Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží (VČK, Čeka) [1917-1918]

All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage (Cheka)

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК)

     
Název:
Name:
Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží
Originální název:
Original Name:
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.12.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1918
Nástupce:
Successor:
Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí, spekulantstvím a zneuživáním moci
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
20.12.1917-DD.MM.1918 Rada lidových komisařů
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Petrohrad
DD.MM.RRRR-DD.MM.1918 Moskva
Přednosta / náčelník:
Chief:
20.12.1917-07.07.1918 Dzeržinskij, Felix Edmundovič ( )
07.07.1917-22.08.1918 Peters, Jakov Christoforovič ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
counterintelligence.academic.ru
en.wikipedia.org
- - NĚKRASOV, Vladimir Filippovič: MVD Rossiji: enciklopedija, 2002
URL : https://www.valka.cz/Vseruska-mimoradna-komise-pro-boj-s-kontrarevoluci-a-sabotazi-VCK-Ceka-1917-1918-t74865#413860Verze : 0
MOD