Main Menu
User Menu

4. armáda [1969-1991]

4th Army

     
Název:
Name:
4. armáda
Originální název:
Original Name:
4. armáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
Střední vojenský okruh
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.12.1991 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.12.1991 Písek, ? /
Velitel:
Commander:
01.09.1969-01.05.1972 Petržíla, Stanislav (Generálmajor)
01.05.1972-DD.10.1981 Petržíla, Stanislav (Generálporučík)
DD.10.1981-01.05.1982 Rygál, Florián (Generálmajor)
01.05.1982-DD.09.1983 Rygál, Florián (Generálporučík)
DD.09.1983-02.10.1986 Zachariáš, Mojmír (Generálmajor)
02.10.1986-01.05.1989 Grohman, Václav (Generálmajor)
01.05.1989-DD.09.1989 Grohmann, Václav (Generálporučík)
DD.09.1989-01.12.1991 Petr, Miroslav (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.09.1969-DD.10.1970 Zíka, Miloslav (Plukovník)
DD.10.1970-02.05.1972 Janošek, František (Plukovník)
02.05.1972-DD.10.1973 Janošek, František (Generálmajor)
DD.MM.1973-01.10.1974 Puškár, Ján (Plukovník)
01.10.1974-DD.10.1976 Puškár, Ján (Generálmajor)
DD.10.1976-DD.10.1978 Mikan, František (Generálmajor)
DD.10.1978-01.10.1979 Poltikovič, Viliam (Plukovník)
01.10.1979-DD.10.1982 Poltikovič, Viliam (Generálmajor)
DD.10.1982-DD.10.1986 Naďovič, Svetozár (Generálmajor)
DD.10.1986-01.05.1987 Petr, Miroslav (Plukovník)
01.05.1987-DD.09.1989 Petr, Miroslav (Generálmajor)
DD.09.1989-01.12.1991 Svoboda, Zdeněk (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1969-01.11.1991 15. motostřelecká divize
01.09.1969-01.11.1991 3. motostřelecká divize
01.09.1969-01.11.1990 4. tanková divize
01.09.1969-31.10.1991 9. tanková divize
01.09.1969-01.12.1991 Finanční oddělení 4. armády
01.09.1969-01.04.1990 Kádrové oddělení 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Oddělení bojové přípravy 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Oddělení chemického vojska 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Oddělení vojsk protivzdušné obrany 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Oddělení ženijního vojska 4. armády
01.09.1969-01.04.1990 Politické oddělení 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Tankové a automobilní oddělení 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Týl 4. armády
01.09.1969-01.09.1970 Ubytovací a stavební oddělení 4. armády
01.09.1969-01.09.1985 Výzbrojní oddělení 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Zdravotnické oddělení 4. armády
01.09.1969-01.12.1991 Štáb 4. armády
01.09.1985-01.12.1991 Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování 4. armády
01.09.1988-01.12.1991 Ubytovací a stavební oddělení 4. armády
01.04.1990-01.12.1991 Personální oddělení 4. armády
01.10.1990-31.10.1991 4. skladová základna
01.11.1991-01.12.1991 15. pěší divize
01.11.1991-01.12.1991 3. mechanizovaná divize

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.12.1991 VÚ 6093 Písek
Zdroje:
Sources:
VÚA-SAAČR Olomouc, fond 2605 (4. armáda Písek), 1969-1991
Fidler, J.: Lexikon ČSLA - svazy a svazky. Praha 2020.
URL : https://www.valka.cz/4-armada-1969-1991-t73954#405789Verze : 5
MOD