Main Menu
User Menu

Velitelství VI. sborové oblasti [1938-1938]

Headquarters of the 6th Corps Area

     
Název:
Name:
Velitelství VI. sborové oblasti
Originální název:
Original Name:
Velitelství VI. sborové oblasti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 111 - Mobilisovaný útvar 111-C-6
Datum zániku:
Disbanded:
11.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-11.10.1938 Hlavní štáb ministerstva národní obrany
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-11.10.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-11.10.1938 Hrbenský, Arnošt (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.09.1938-03.10.1938 Kučera, Jan (major generálního štábu)
03.10.1938-11.10.1938 Stuchlý, Richard (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-11.10.1938 Náhradní prapor pěšího pluku 6
27.09.1938-04.10.1938 Velitelství cizích dobrovolníků

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-VI-sborove-oblasti-1938-1938-t73350#587135Verze : 1
MOD