Main Menu
User Menu

SVK - VŠRV-1 (velitelsko-štábní radiové vozidlo)

Veliteľsko štábne rádiové vozidlo VŠRV-1 je súčasť systému MOKYS určené na zabezpečenie velenia a riadenia podriadených jednotiek, prostredníctvom rádiového spojenia, podporu funkcií velenia a riadenia veliteľa a štábu na miestach velenia.


Obdobne ako vozidlo VŠRV-2 zabezpečuje:
- prechod do VKV rádiovej siete ( s rýchlosťou do 72kbit/s) s výkonom 50W
- prechod do KV rádiovej siete (9,6kbit/s) s výkonom 150W
- prístup k hlasovým (VoIP) a základným dátovým službám
- prechod do širokopásmovej UKV rádiovej siete (9,5Mbit/s) do 4km za pohybu a 18km na mieste
- prístup na vnútornú hlasovú komunikáciu
- bezdrôtový dátový prístup


Na rozdiel od VŠRV-2 nedisponuje VŠRV-1 až takou balistickou ochranou a nie je určené do priestorov s priamym dotykom s protivníkom. Systém je umiestnený na snímateľnom kontajneri s možnosťou autonómnej prevádzky na podvozku Delta (resp. inom nosiči kontajnerov).


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/SVK-VSRV-1-velitelsko-stabni-radiove-vozidlo-t73328#260166Verze : 2
MOD