Main Menu
User Menu

Bláha, František

     
Příjmení:
Surname:
Bláha
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bláha
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.02.1886 Poděbrady /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.05.1945 Terezín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
podlehl tyfu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Frantisek-t64271#375828Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bláha
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bláha
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.07.1900 Státní nižší gymnasium, Hradec Králové
DD.09.1903-DD.06.1907 Obchodní akademie, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1907-DD.05.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.09.1916-DD.05.1917 Důstojnický kurs, Kijev
DD.12.1917-DD.04.1918 Důstojnický kurs, Iaşi
DD.11.1926-DD.02.1927 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.10.1929-DD.09.1930 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1913 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
08.05.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
09.09.1918 kapitán legií
27.10.1918 major legií
01.06.1921 major pěchoty
15.09.1922 podplukovník pěchoty
04.05.1928 plukovník pěchoty
31.07.1934 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1923-DD.11.1926 Velitel : Pěší pluk 45
DD.02.1927-DD.05.1928 Velitel : Pěší pluk 45
DD.05.1928-DD.09.1929 Velitel : Pěší pluk 45
DD.10.1932-DD.12.1933 Velitel : 21. pěší brigáda
00.03.1935-31.12.1937 Velitel : 7. pěší brigáda
27.09.1938-15.10.1938 Velitel : Velitelství 4. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.12.1907 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.12.1907-DD.05.1908 vojenské studium, Praha
DD.05.1908-DD.09.1908 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel čety náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 12, Čáslav
DD.11.1914-DD.11.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 12, východoevropské válčiště
29.11.1914-29.11.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.11.1914-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.09.1916 dobrovolník Československé náhradní roty, Kijev
DD.09.1916-DD.05.1917 vojenské studium, Kijev
DD.05.1917-DD.08.1917 důstojník Komise pro výstavbu československých vojenských jednotek, Borispol
DD.08.1917-DD.12.1917 velitel pěší roty 6. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.12.1917-DD.04.1918 vojenské studium, Iaşi
DD.04.1918-DD.05.1918 dopravní komisař Československého armádního sboru, Samara
DD.05.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 6. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.06.1919 velitel posádky, Jekatěrinburg
DD.06.1919-DD.08.1919 důstojník štábu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.08.1919-DD.02.1921 vojenský přidělenec při Hlavním velitelství ruských vojsk, sibiřské válčiště
DD.02.1921-DD.07.1921 návrat do vlasti a repatriační dovolená
DD.07.1921-DD.09.1922 důstojník 2. oddělení /zpravodajského/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1922-DD.09.1923 velitel praporu Pěšího pluku 45, Chust
DD.09.1923-DD.12.1923 zástupce velitele Pěšího pluku 45, Chust
DD.12.1923-DD.11.1926 velitel Pěšího pluku 45, Chust
DD.11.1926-DD.02.1927 vojenské studium, Praha
DD.02.1927-DD.09.1928 velitel Pěšího pluku 45, Chust
DD.09.1928-DD.05.1929 profesor Velitelské školy, Praha
DD.05.1929-DD.10.1929 velitel Pěšího pluku 45, Chust
DD.10.1929-DD.09.1930 vojenské studium, Praha
DD.09.1930-DD.11.1932 zástupce velitele Pěchotního učiliště, Milovice
DD.11.1932-DD.12.1933 velitel Pěší brigády 21, Košice
DD.12.1933-DD.03.1935 velitel Velitelské školy, Praha
DD.03.1935-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 7, Josefov
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 4, Hradec Králové
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Divise 4, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 zástupce velitele Divise 4, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1930

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Frantisek-t64271#375829Verze : 0
MOD
Brigádní generál František Bláha (26 Feb 1886 - 21 May 1945)
1932 - 1935: Commander, 21st Infantry Brigade
1935 - 1 Jan 1938: Commander, 7th Infantry Brigade
1 Jan 1938 - 21 Sep 1938: Deputy Commander, 4th Division
21 Sep 1938 - 15 Oct 1938: Commander, 4th Division
1946: Promoted to Divizní generál, posthumouslySources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
https://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Frantisek-t64271#229157Verze : 0
divízny generál in memoriam Bláha František

* 26.02.1886 Poděbrady,
+ 21.05.1945 Terezín.

01.10.1907 - nastúpil službu jednoročného dobrovoľníka u domobraneckého pluku č. 8 v Prahe,
23.11.1914 - ruská fronta v domobraneckom pluku č. 12,
29.11.1914 - padol do ruského zajatia,
30.06.1916 - 1. čs. strelecká brigáda,
1916 - 1917 - dôstojnícka škola v Kieve,
08.05.1917 - záložný prápor 6. čs. streleckého pluku Hanáckeho,
12.08.1917 - kurz v Jassách,
apríl 1918 - návrat k pluku ako veliteľ 10. roty, zúčastnila sa bojov pri Marianovke a Jekaterinburgu,
18.09.1918 - 01.06.1919 - bol ako kapitán veliteľ mesta Jekaterinburg,
14.08.1919 - 14.04.1920 - československý pridelenec pri 1. sibírskej armáde,
01.06.1921 - vrátil sa do Československa,
júl 1921 - spravodajský oddiel hlavného štábu,
október 1922 - peší pluk 22 v Chuste na Podkarpatskej Rusy, následne absolvoval ekvitačnú školu,
marec 1923 - veliteľ prvého práporu pluku,
september 1923 - zástupca veliteľa pluku,
december 1923 - veliteľ pešieho pluku 45,
november 1932 - veliteľ 21. pešej brigády v Košiciach,
1933 - veliteľ Veliteľskej školy v Prahe,
jar 1935 - veliteľ 7. pešej brigády v Jozefove,
01.01.1938 - zástupca veliteľa 4. pešej divízie,
21.09. - 15.10.1938 - veliteľ 4. pešej divízie,
za okupácie činný v Obrane národa,
jún 1944 - veliteľ Obrany národa,
17.11.1944 - zatknutý Gestapom,
21.05.1945 - podľahol týfusovej epidémií v Malej pevnosti v Terezíne,
1946 - povýšený in memoriam na divízneho generála,

Vyznamenania:
Československý rád sokola s mečmi, Rád sv. Stanislava II. stupňa s mečmi, Československý vojnový kríž 1918, Československá revolúčna medaila, Československá medaila výťazstva, Ordinul Steua Romäniei eu spade in gradul de Commandor, Československý vojnový kríž 1939 in memoriam.

Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Blaha-Frantisek-t64271#256252Verze : 0