Main Menu
User Menu

Řád černé orlice

Schwarzer Adlerorden

     
Název:
Name:
Řád černé orlice
Název v originále:
Original Name:
Schwarzer Adlerorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.01.1701
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Maximilian Gritzner: Handbuch der Ritter-und Verdienstorden, Gratz 1962
Joerg Nimmergut: Deutsche Orden und Ehrenzeichen 1800-1945 (18. Ausgabe), Regenstauf 2010
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#434741Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád černé orlice - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Schwarzer Adlerorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.01.1701
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Maximilian Gritzner: Handbuch der Ritter-und Verdienstorden, Gratz 1962
Joerg Nimmergut: Deutsche Orden und Ehrenzeichen 1800-1945 (18. Ausgabe), Regenstauf 2010
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#625724Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád černé orlice - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Schwarzer Adlerorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.01.1701
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Maximilian Gritzner: Handbuch der Ritter-und Verdienstorden, Gratz 1962
Joerg Nimmergut: Deutsche Orden und Ehrenzeichen 1800-1945 (18. Ausgabe), Regenstauf 2010
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#434742Verze : 1
MOD
Schwarzer Adlerorden
Rád čierneho orla, najvyššie pruské vyznamenanie. Založený bol kurfirstom brandenburským Fridrichom III. A to 17.januára 1701,deň pred jeho korunováciou na Fridricha I. pruského kráľa. V období 1701-1918 bolo rádom vyznamenaných 407 osobností, z toho 57 bolo vyznamenaných osobne Fridrichom I.
Nakoľko sa nejednalo o vyznamenanie za zásluhy, počet nositeľov tohto rádu bol spočiatku obmedzený na 30 a svojim štatútom predstavoval rytiersky rád. Členovia rádu museli dosiahnuť vek 30 rokov a predložiť dôkaz o svojom šľachtickom pôvode. Pruský princovia získali rád pri svojom narodením ale právo im bolo priznané až po dovŕšení veku 10 rokov a nosením dôstojníckej uniformy. Tieto štatúty rádu boli zmenené až Fridrichom Wilhelmom IV, keď 20.02.1848 priznal právo na tento rád aj neurodzeným, po udelení rádu Čierneho orla boli povýšení do šľachtického stavu.

Rád čierneho orla bolo jedno stupňové vyznamenanie, ktoré bolo nosené vo forme klenotu alebo hviezdy.
Klenot tvoril maltézsky kríž modrej farby doplnený po diagonálach medzi ramenami kríža čiernymi orlami s korunou. V strede bol kríž doplnený zlatým medailónom s monogramom FR, t.j. Fridericus Rex. Klenot bol nosený na reťazi alebo na šerpe oranžovej farby
Hviezda bola osemcípa strieborná v strede s čiernym pruským orlom na červenom podklade po obvode s bielym lemom v ktorom bolo motto rádu Suum cuique - Každému, čo mu patrí.
Zdroj :
1.https://www.preussenweb.de/prorden.htm
2.de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#227727Verze : 1
Prvých dvadsať rytierov rádu vymenovaných pruským kráľom Fridrichom I. dňa 17.01.1701
1. korunný princ Friedrich Wilhelm
2. markgróf Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt
3. markgróf Albrecht Friedrich von Brandenburg-Schwedt
4. markgróf Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt
5. princ Ferdinand von Kurland (1655–1737) pruský generál
6. vojvoda Friedrich Ludwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1653–1728) guvernér Pruska a poľný maršal
7. Johann Kasimir Kolbe von Wartenberg (1643–1712) pruský minister
8. Hans Albrecht von Barfus (1635–1704), pruský poľný maršal
9. Philipp Karl von Wylich und Lottum (1650–1719) pruský poľný maršal
10. Alexander zu Dohna-Schlobitten (1661–1728), pruský generál a diplomat
11. Christoph I. zu Dohna-Schlodien (1665–1733), pruský generál a diplomat
12. Friedrich Christoph von Dohna-Reichertswalde (1652–1734)
13. Otto Magnus von Dönhoff (1665–1717) pruský generál poručík a diplomat
14. Julius Ernst von Tettau (1644–1711)
15. Johann Georg von Tettau (1650–1713) generálmajor a veliteľ pluku Garde du corps
16. Wilhelm Dietrich von Bülow (1664–1737)
17. von Perband (xxxx-1706)
18. Christoph von Wallenrode (auch Wallenrodt) (1644–1711)
19. Christoph Alexander von Rauschke (xxxx-1725)
20. Johann? von Kreytzen (?) pruský kancelár

Zdroj:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#227729Verze : 1
V nadcházející německé aukci bude dražen zobrazený řetěz. Je ze zlata, sestává se z 24 článků. Jeden z článků má na rubu firmu výrobce, dvorního zlatníka JOH. WAGNER & SOHN BERLIN. Na rubu jiného článku je nápis se jménem prvního majitele
GUSTAV VON ALVENSLEBEN ORD. XXVIII OCTOBER MDCCCXC. CAP. XVII JANUAR MDCCCXCI. +. I. FEBRUAR MCMV.
První vyznamenaný Gustav von Alvensleben byl pruským generálem jízdy. Mj. se aktivně zúčastnil válek proti Dánsku a Rakousku. Bojoval i v bitvě u Hradce Králové. Po jeho smrti v roce 1905 byl řetěz v souladu se stanovami řádu vrácen císaři. Poté byl znovu udělen 18.1.1906 blízkému příteli císaře Emilu Graf von Schlitz. Po jeho smrti byl řetěz vykoupen za 952,- marek a ponechán rodině na památku. Podle nejnovějších výzkumů je známo pouze 14 těchto řetězů, přičemž pouze 3 kusy jsou v soukromých sbírkách. Tomu odpovídá i vyvolávací cena - EUR 150 000,-.Prameny: www.andreas-thies.de
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#625725Verze : 1
MOD
Oba nositelé:
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#625726Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#626627Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-cerne-orlice-t62838#626628Verze : 0
MOD