Main Menu
User Menu

Netík, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Netík
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Netík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.11.1885 Roveň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.02.1945 Buchenwald /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Netik-Jan-t60755#218820Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Netík
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Netík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.07.1905 Státní reálné gymnasium, Rychnov nad Kněžnou
DD.10.1906-DD.06.1911 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1905-DD.05.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Wien
DD.09.1916-DD.11.1916 Důstojnický kurs, Kijev
DD.12.1917-DD.04.1918 Důstojnický dělostřelecký kurs, Iaşi
DD.11.1926-DD.09.1927 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1906 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
15.08.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
01.09.1918 kapitán legií
13.09.1918 major legií
01.02.1920 podplukovník legií
14.09.1920 podplukovník dělostřelectva
28.07.1923 plukovník dělostřelectva
04.05.1928 brigádní generál
30.12.1929 divisní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1922-28.07.1923 Velitel : 30. oddělení /osobních záležitostí/
28.07.1923-DD.01.1924 Velitel : 30. oddělení /osobních záležitostí/
DD.01.1924-DD.09.1925 Velitel : 17. oddělení /dělostřelecké/
DD.10.1925-DD.02.1926 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
DD.10.1926-DD.11.1926 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
DD.09.1927-04.05.1928 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
04.05.1928-DD.09.1928 Velitel : 1. polní dělostřelecká brigáda
DD.09.1928-DD.01.1929 Velitel : II./1. oddělení /dělostřelecké/
DD.01.1929-30.12.1929 Velitel : II. odbor /dělostřelecký a zbrojní/ ministerstva
30.12.1929-24.09.1938 Velitel : II. odbor /dělostřelecký a zbrojní/ ministerstva
24.09.1938-14.10.1938 Velitel : Hlavní velitelství, velitelství dělostřelectva
24.09.1938-14.10.1938 Velitel : Úřad zbrojní služby hlavního velitelství

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1905-DD.12.1905 jednoroční dobrovolník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 1, Wien
DD.12.1905-DD.05.1906 vojenské studium, Wien
DD.05.1906-DD.09.1906 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 1, Wien
DD.08.1914-DD.03.1915 velitel baterie Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.09.1916 dobrovolník Československé náhradní roty, Kijev
DD.09.1916-DD.11.1916 vojenské studium, Kijev
DD.11.1916-DD.07.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Borispol a Bonrujsk
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší roty 8. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.09.1917-DD.12.1917 velitel dělostřelecké čety 2. československého samostatného dělostřeleckého oddílu, Borispol
DD.12.1917-DD.04.1918 vojenské studium, Iaşi
DD.04.1918-DD.08.1918 zástupce velitele dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.02.1919 velitel dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.04.1919 velitel 2. československého samostatného těžkého dělostřeleckého oddílu, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.09.1920 velitel 3. československého samostatného těžkého dělostřeleckého oddílu, sibiřské válčiště a přesun
DD.09.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.05.1922 velitel Hrubého dělostřeleckého pluku 108, Hlučín a Opava
DD.05.1922-DD.01.1924 přednosta 30. oddělení /osobních záležitostí dělostřelectva/ ministerstva, Praha
DD.01.1924-DD.09.1925 přednosta 17. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva, Praha
DD.09.1925-DD.03.1926 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.03.1926-DD.06.1926 profesor Kursu pro velitele vojskových těles, Praha
DD.06.1926-DD.11.1926 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.11.1926-DD.09.1927 vojenské studium, Praha
DD.09.1927-DD.09.1928 velitel Polní dělostřelecké brigády 1, Praha
DD.09.1928-DD.01.1929 přednosta II/1. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva, Praha
DD.01.1929-DD.09.1938 přednosta II. odboru /dělostřeleckého a zbrojního/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 přednosta II. odboru /dělostřeleckého a zbrojního/ ministerstva, Praha
DD.05.1939-DD.12.1939 pověřený zástupce vlády při Ministerstvu národní obrany v likvidaci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1925

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.1930

Řád Ismailův komandér (3. třída)
Order of Ismail (3rd Class)
Nishan Al-Ismail
-

DD.MM.1931

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1932

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1933

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Netik-Jan-t60755#375752Verze : 0
MOD