Main Menu
User Menu

Velitelství 22. divise [1938-1938]

Headquarters of the 22nd Division

     
Název:
Name:
22. divise
Originální název:
Original Name:
22. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 129 (129-B-1)
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-14.10.1938 Žilina, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-14.10.1938 Beránek, Josef (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.09.1938-14.10.1938 Pospíšil, Antonín (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-14.10.1938 Horský pěší pluk 7
27.09.1938-14.10.1938 Pěší pluk 66
27.09.1938-14.10.1938 Pěší pluk 87
27.09.1938-14.10.1938 Smíšený přezvědný oddíl 22
27.09.1938-14.10.1938 Velitelství dělostřelectva 22. divise
27.09.1938-14.10.1938 Velitelství telegrafního vojska 22. divise
27.09.1938-14.10.1938 Velitelství ženijního vojska 22. divise

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno HVIEZDOSLAV
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-22-divise-1938-1938-t57711#463901Verze : 3
MOD