Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války

Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.04.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
Vestník MO SR č.19/2005
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#467089Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.04.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
slimo
S.K.P.
Vestník MO SR č.19/2005
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#467091Verze : 0
MOD
Pamätná medaila ministra obrany SR k 60 výročiu skončenia 2. sv. vojny:


URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#205698Verze : 0
MOD
Medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny


„Medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny“ zriadená na základe rozkazu č. 13 Ministra obrany SR zo dňa 22. apríla 2005 pri príležitosti 60. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 271 z 13. apríla 2005.


Medailu udeľoval Minister obrany SR ako ocenenie vojnových veteránov – účastníkov druhej svetovej vojny, príslušníkov ozbrojených síl spojeneckých štátov, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo nad fašizmom, osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky, ďalších významných osobností politického a kultúrneho života v Slovenskej republike a v zahraničí.


Návrhy na udelenie predkladali do 2. mája 2005:


Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky na udelenie medailí osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Riaditeľ kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky na udelenie medailí významným osobnostiam politického a kultúrneho života v Slovenskej republike a v zahraničí.


Vedúci Služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na udelenie medailí vojnovým veteránom, príslušníkom ozbrojených síl spojeneckých štátov a osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Zdroj: Rozkaz č. 13 Ministra obrany SR zo dňa 22. apríla 2005 "Vestník MO SR č.19/2005"
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#289897Verze : 0
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky k 60.výročiu skončenia 2.svetovej vojny:


Autorom medaile je Peter Valach.Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#291478Verze : 0
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky k 60.výročiu skončenia 2.svetovej vojny.


Zdroj:
-archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#291890Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#500596Verze : 0
MOD
Tu je foto medaile v bielom kove ,priemer 4cm. V plastovej krabičke. Neviem, ako ju udeľovali, asi spolu s medailou na stuhe?
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-60-vyroci-ukonceni-druhe-svetove-valky-t56436#563168Verze : 1