Main Menu
User Menu
Reklama
AN/SPS-49 - 2D prehľadový rádiolokátor s ďalekým dosahom pracujúci vo frekvenčnom pásme 300 - 1000 Mhz.


Je určený pre použitie na palubách hladinových plavidiel. Má dostatočný výkon pre zisťovanie cieľov aj na veľkých vzdialenostiach a je schopný účinne zisťovať aj nízkoletiace ciele. Je schopný automatického zistenia cieľa, jeho označenia a priradenia, zároveň je ybavený systémami ochrán proti rušeniu, ktoré mu zabezpečujú kvalitnú činnosť aj v podmienkach elektronického rušenia, vrátane meteorologických vplyvov a odrazov od morskej hladiny a pozemných cieľov. Presnosť merania súradníc cieľov umožňuje priamo zadávať ciele jednotlivým streleckým systémom bez potreby dodatočného merania.
Anténa je stabilizovaná voči pohybu plavidla v horizontálnej rovine, rádiolokátor využíva digitálne spracovanie a prenos dát. Je schopný súčasne sledovať 255 cieľov.


Rádiolokátor existuje vo viacerých prevedeniach podľa špecifikácie zákazníka.
AN/SPS-49(V)1 - základná verzia vyvinutá v polovici 70-tych rokov 20 storočia
AN/SPS-49(V)2 - verzia bez elektronického systému ochrán proti rušeniu
AN/SPS-49(V)3 - modifikovaná verzia V(1) pre spoluprácu so systémom Radar Video Processor (RVP)
AN-SPS-49(V)4 - modifikovaná verzia (V)2 prespoluprácu so systémom RVP
AN/SPS-49(V)5 - modifikovaná verzia (V)1 vybavená systémom automatickej detekcie cieľov (ATD) a vylepšenými systémami ochrán proti elektronickému rušeniu. Vyvinutá začiatkom 80-tych rokov 20 storočia. Rádiolokátor je vybavený digitálnym výstupom údajov.
AN/SPS-49(V)6 - modifikácia (V)3 so zvýšenou ochranou jednotlivých systémov a modifikoaným chladiacim systémom
AN/SPS-49(V)7 - modifikácia verzie (V)5 o systémy modifikácie (V)6
AN/SPS-49(V)8 - modifikácia verzie (V)5 pre použitie so systémami AEGIS
AN/SPS-49A(V)1 - modifikácia zniknutá v polovici 90-tych rokov pre potreby US Navy. Doplnené systémy umožňujúce meranie rýchlosti všetkých cieľov.


Jednotlivé verzie boli postupne použité v rôznych plavidlách:
Austrália: fregaty triedy Adelaide a ANZAC (AN/SPS-49(V)8)
Kanada: fregaty triedy Halifax (AN/SPS-49(V)5)
Južná Kórea: torpédoborce triedy KDX-2 ((AN/SPS-49(V)5)
Nový Zéland: fregaty triedy ANZAC ((AN/SPS-49(V)8)
Španielsko: fregaty triedy Santa Maria (AN/SPS-49(V)5)
Tchajvan: fregaty triedy Cheng Kung (AN/SPS-49(V)5)
USA: lietadlové lode triedy Kitty Hawk (CV 67 USS John F. Kennedy) a Nimitz, lietadlová loď CVN 65 USS Enterprise, krížniky triedy California, Ticonderoga a Virginia, torpédoborce triedy Kidd a Spruance (všetky (AN/SPS-49(V)5)), fregaty triedy Oliver Hazard Perry ((AN/SPS-49(V)4 a (AN/SPS-49(V)5)), výsadkové lode triedy Wasp (AN/SPS-49(V)9) a plávajúce doky triedy Whidbey Island/Harpers Ferry.


Takticko-technické údaje:
Rozsah pracovných frekvencií: 850-942 MHz
Vyžarovaný výkon: 360 kW max, 13 kW priemerný
Pracovná frekvencia: pevná, alebo pohyblivá
Dosah: viac ako 463 km
Presnosť určenia diaľky: 90 m
presnosť určenia azimutu: 0.5º
Rozmery antény (š x v): 7,3 m x 4,3 m
Šírka lúča: 3,4° (azimut)
Zisk antény: 28,5 dB
Rýchlosť otáčania antény: 6 a 12 otáčok za minútu
Systém IFF: AS-2188
Hmotnosť: 1425 kg (anténny systém), 6325 kg (ďalšie systémy v podpalubí)


Zdroj: na základe Jane's Radar and Electronic Warfare Systems, 2002
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/AN-SPS-49-t56209#204929Verze : 0
MOD
Reklama