Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 111 [1938-1938]

111th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 111
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 111
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství VI. sboru
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Košice
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisační útvar 111-A-1
- Velitelství XVI. hraničního pásma
Mobilisační útvar 111-A-2
- Polní justiční útvary XVI. hraničního pásma
Mobilisační útvar 111-B-3
- Velitelství VI. sboru
Mobilisační útvar 111-B-4
- Polní justiční útvary VI. sboru
Mobilisační útvar 111-B-5
- Doplněk regulační komise
Mobilisační útvar 111-C-6
- Velitelství VI. sborové oblasti
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-111-1938-1938-t54135#587390Verze : 3
MOD