Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 13. divise [1945-1947]

13th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 13. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 13. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 13. divise
01.10.1945-01.10.1947 13. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1947 Mladá Boleslav, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-02.10.1945 Vaněk, František (Podplukovník)
02.10.1945-01.10.1947 Vaněk, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 63
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 13
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 263
01.10.1945-01.03.1946 Dělostřelecký oddíl 81
01.03.1946-01.10.1946 Dělostřelecký pluk 56
01.10.1946-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 81

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
25.05.1945-01.10.1947 VÚ 8841-D Mladá Boleslav
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-13-divise-1945-1947-t51251#311211Verze : 0
MOD