Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 13 [1945-1945]

13th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 13
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 13
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 81
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 13. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Kolín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 Vaněk, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl I/13
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl II/13
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl III/13
01.06.1945-01.10.1945 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 13
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 13)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-13-1945-1945-t51143#310932Verze : 0
MOD