Main Menu
User Menu

6. střelecká divize [1954-1955]

6th Rifle Division

     
Název:
Name:
6. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
6. střelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
6. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
16. střelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 4. střelecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-09.05.1955 Brno, ? /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955 Moravec, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-09.05.1955 10. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 16. dělostřelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 24. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 31. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 6. dělostřelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 6. protiletadlový oddíl
01.11.1954-09.05.1955 6. protitankový oddíl
01.11.1954-09.05.1955 6. raketometný oddíl
01.11.1954-09.05.1955 6. spojovací prapor
01.11.1954-09.05.1955 6. tankosamohybný pluk
01.11.1954-08.05.1955 6. četa chemické ochrany
01.11.1954-08.05.1955 6. ženijní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-09.05.1955 Střelecká divize prvního odboje
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-09.05.1955 VÚ 4553 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond 00595 (6. střelecká divize)
URL : https://www.valka.cz/6-strelecka-divize-1954-1955-t50804#406660Verze : 0
MOD