Main Menu
User Menu

Generální štáb Armády Slovenské republiky [1994-2002]

General Staff of the Army of the Slovak Republic

Generálny štáb Armády Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Generální štáb Armády Slovenské republiky
Originální název:
Original Name:
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1994
Předchůdce:
Predecessor:
Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2002
Nástupce:
Successor:
Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1994-01.07.2002 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dislokace:
Deployed:
01.09.1994-01.01.2000 Trenčín, Kasárne na Sihoti (Objekt A ?)
01.01.2000-01.07.2002 Bratislava, Kutuzovove kasárne

Velitel:
Commander:
01.09.1994-19.08.1998 Tuchyňa, Jozef (Generálplukovník)
19.08.1998-04.12.1998 Mikluš, Marián (Generálmajor)
04.12.1998-30.12.1998 Cerovský, Milan (Generálmajor)
30.12.1998-01.07.2002 Cerovský, Milan (Generálporučík)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1994-01.11.1994 1. divize protivzdušné obrany a letectva
01.09.1994-01.11.1994 13. tanková divize
01.09.1994-01.11.1994 14. mechanizovaná divize
01.09.1994-01.10.1995 3. brigáda chemické ochrany
01.09.1994-01.10.1995 3. dělostřelecká brigáda
01.09.1994-01.10.1995 3. odřad speciálních sil
01.09.1994-01.10.2000 3. provozní pluk
01.09.1994-01.10.1995 3. smíšený pluk radioelektronického boje
01.09.1994-01.10.1995 3. smíšený raketový pluk
01.09.1994-01.10.1995 3. spojovací brigáda
01.09.1994-01.10.1995 3. výcvikové středisko spojovacích specialistů
01.09.1994-30.09.1995 3. výpočetní středisko
01.09.1994-01.10.1995 3. ženijní brigáda
01.09.1994-01.10.1995 31. protitankový oddíl
01.09.1994-01.07.2002 Topografický ústav
01.09.1994-01.07.2002 Velitelství vojenské policie
01.09.1994-01.01.2000 Výcviková základna mírových sil OSN
01.09.1994-01.01.2000 Výcvikové středisko vojskové protivzdušné obrany
01.09.1994-01.10.1995 Školící a výcvikové středisko pozemního vojska
01.09.1994-01.07.2002 Štáb logistiky Generálního štábu Armády SR
01.10.1994-01.10.1995 3. radioreléové středisko
01.11.1994-01.04.2000 1. armádní sbor
01.11.1994-01.04.2000 2. armádní sbor
01.11.1994-01.01.2000 3. sbor letectva a protivzdušné obrany
01.11.1994-01.07.2002 Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
01.19.1994-01.07.2002 Posádkové velitelství Bratislava
01.10.1995-01.01.2000 5. dělostřelecká brigáda
01.10.1995-01.07.2002 5. pluk radioelektronického boje
01.10.1995-01.07.2002 5. pluk speciálního určení
01.10.1995-01.10.2000 5. raketový pluk
01.10.1995-01.10.2001 5. spojovací brigáda
01.10.1995-01.07.2002 5. spojovací provozní středisko
01.10.1995-01.10.2001 5. výcvikové středisko domobrany
01.10.1995-01.10.2001 5. výcvikové středisko zdravotní služby
01.10.1995-01.07.2002 5. výpočetní středisko
01.10.1995-01.10.2001 5. základna radiační, chemické a biologické ochrany
01.10.1995-01.10.2001 5. školící a výcvikové středisko pozemního vojska
01.10.1995-01.10.2001 5. školící a výcvikové středisko spojovacího vojska
01.10.1995-01.10.2001 5. ženijní základna
01.10.1995-01.04.2000 Prapor rychlého nasazení
01.01.2000-01.07.2002 Velitelství pozemních sil
01.01.2000-01.07.2002 Velitelství vzdušných sil
01.01.2000-01.10.2001 Výcvikové středisko protivzdušné obrany pozemního vojska
01.04.2000-01.10.2000 Prapor okamžité reakce

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
www.mosr.sk, ISSN : 1802-1514, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Generalni-stab-Armady-Slovenske-republiky-1994-2002-t48859#332205Verze : 0
MOD
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky

Vznikol 1.9.1994 z Veliteľstva Armády Slovenskej republiky (zákon NR SR č.263/1994 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR).

V roku 1995 prebiehala reorganizácia útvarov ASR, kde sa z veliteľstiev divízií vytvorili veliteľstvá armádnych zborov, z jednotlivých plukov boli vytvorené brigády, časť útvarov a zariadení bola zrušená. Toto prebiehalo v súlade s 1. etapou koncepcie rozvoja ASR do roku 2000 a bolo ukončené k 1.10.1995.


Formálne zanikol 1.1.2000 zlúčením s Ministerstvom obrany SR, následne sa k 1.7.2002 reorganizoval na Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky. (Z.z. č. 321/2002)
Podřízená velitelství
01.09.1994-31.12.1999 Pozemné vojsko
01.09.1994-31.12.1999 Letectvo a PVO
01.09.1994-31.12.1999 Štáb logistiky
01.01.2000-30.06.2002 Hlavný úrad logistiky
01.01.2000-30.06.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.01.2000-30.06.2002 Veliteľstvo vzdušných síl
01.11.1994-31.03.2000 1. armádny zbor
01.11.1994-31.03.2000 2. armádny zbor
01.09.1994-30.06.2002 Vyššie doplňovacie veliteľstvo Bratislava
01.09.1994-30.06.2002 Vyššie doplňovacie veliteľstvo Banská Bystrica
01.09.1994-30.06.2002 Vyššie doplňovacie veliteľstvo Košice
01.09.1994-30.09.1995 3. automobilová brigáda
01.09.1994-30.09.1995 3. delostrelecká brigáda
01.09.1994-30.09.1995 3. brigáda chemickej ochrany
01.09.1994-30.09.1995 3. spojovacia brigáda
01.09.1994-30.09.1995 3. ženijná brigáda
01.10.1994-31.12.1999 5. delostrelecká brigáda
01.10.1995-30.09.2001 5. spojovacia brigáda
Podřízená tělesa
01.09.1994-30.09.1995 3. zmiešaný raketový pluk
01.09.1994-30.09.1995 3. zmiešaný pluk REB
01.10.1995-30.06.2002 5. pluk špeciálneho určenia
01.10.1994-30.09.2000 5. raketový pluk
01.10.1995-30.06.2002 5. pluk REB
01.10.1994-31.12.1999 5. základňa radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
01.10.1995-31.12.1999 5. ženijná základňa
01.10.1994-31.12.1999 Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska
01.09.1994-31.12.1999 Výcvikové stredisko vojskovej PVO Poprad
01.09.1994-31.12.1999 Výcviková základňa mierových síl OSN
01.10.1994-31.12.1999 Vojenský výcvikový priestor Lešť
01.10.1994-31.12.1999 Vojenský výcvikový priestor Kežmarok
Podřízené oddíly
01.09.1994-30.09.1995 31. protitankový oddiel
01.09.1995-31.03.2000 5. protitankový oddiel
01.09.1995-31.03.2000 Prápor rýchleho nasadenia (od roku 1995)
01.09.1994-XX.03.1998 Ženijný prápor - SLOVGENBAT (nasadený v misii UNPROFOR neskôr UNTAES)

Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Generalni-stab-Armady-Slovenske-republiky-1994-2002-t48859#190015Verze : 1
MOD