Main Menu
User Menu

Spojovací velitelství [2002-2009]

Signal Command

     
Název:
Name:
Spojovací velitelství
Originální název:
Original Name:
Spojovacie veliteľstvo
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2002
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovacie riaditeľstvo
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2002-01.10.2002 Generálny štáb OS SR
01.10.2002-01.07.2009 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Dislokace:
Deployed:
01.07.2002-01.12.2007 Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny
01.12.2007-01.07.2009 Trenčín, Kasárna Slovenského národního povstáni

Velitel:
Commander:
01.07.2002-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mika, Ján (Plukovník)
DD.MM.2007-30.06.2009 Slovák, Štefan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.2002-DD.MM.RRRR, ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gubčík, Róbert (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2002-01.03.2003 5. spojovací provozní středisko
01.07.2002-01.03.2003 5. výpočetní středisko
01.03.2003-01.10.2007 Spojovací rota
01.03.2003-01.07.2009 Středisko řízení a provozu komunikačních a informačních systémů
01.04.2007-01.10.2007 Spojovací prapor
01.10.2007-01.07.2009 Základna mobilních komunikačních a informačních systémů

Ručně vyplněné položky:
01.07.2002-01.03.2003 5. stredisko šifrovej služby
Čestný název:
Honorary Name:
01.07.2002-30.06.2009
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.zaskis.mil.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-velitelstvi-2002-2009-t48750#189782Verze : 0
MOD
Spojovacie veliteľstvo


Krycie číslo:Spojovacie veliteľstvo zabezpečuje strategické spojenie pre všetky druhy síl. Zabezpečuje prevádzku a výstavbu stacionárnych a mobilných komunikačných a informačných systémov, administratívnu a technickú bezpečnosť týchto systémov, územnej ochrany a elektromagnetickej koexistencie.


Znak Spojovacieho veliteľstva priznaný RMO č. 66/2003 zo dňa 12.12.2003 (platnosť znaku 16.12.2003). Znak vychádza z historických symbolov Nového Mesta nad Váhom, základom je zelená farba použitá na neskorogotickom štíte znaku mesta. Do zeleného kruhu sú umiestnené prvky symbolizujúce píslušnosť k spojovaciemu vojsku. Vojenské označeni esúčasti je umistnené v medzikruží so šírkou 11 mm na oceľovošedom pozadí. Znak bol zrušený priznaním nového znaku (nariadenie MO SR č. 65/2008) dňom 9.7.2008.
Spojovací velitelství [2002-2009] - Znak Spojovacieho veliteľstva platný od 16.12.2003 do 9.7.2008

Znak Spojovacieho veliteľstva platný od 16.12.2003 do 9.7.2008
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-velitelstvi-2002-2009-t48750#295228Verze : 0
MOD
Znak Spojovacieho veliteľstva platný od 9.7.2008 (nariadenie MO SR č. 65/2008 zo dňa 3.7.2008 o priznaní znakov, Vestník MO SR č. 62/2008 zo dňa 9.7.2008)
Spojovací velitelství [2002-2009] - Znak Spojovacieho veliteľstva platný od 9.7.2008

Znak Spojovacieho veliteľstva platný od 9.7.2008
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-velitelstvi-2002-2009-t48750#263028Verze : 0
MOD