Main Menu
User Menu

CL - INS Delhi (C74)

INS Delhi (C74)

     
Název:
Name:
INS Delhi
Originální název:
Original Name:
INS Delhi
Kategorie:
Category:
lehký křižník (CL)
Třída:
Class:
Leander
Kódové označení:
Pennant Number:
C74
Loděnice:
Builder:
Cammell Laird, Birkenhead
Založení kýlu:
Laid Down:
11.06.1931
Spuštění na vodu:
Launched:
01.09.1932
Uvedení do služby:
Commissioned:
05.07.1948 v Indickém námoŕnictvu
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
30.06.1978 neskôr zošrotovaná / later scrapped
Velitel:
Commander:
DD.06.1950-DD.MM.RRRR Chatterji, Adhar Kunan ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
750
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
7387 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
9896 t
Délka:
Length:
169,32 m
Šířka:
Beam:
17 m
Ponor:
Draught:
5,84 m
Pancéřování:
Armour:
Sklady munice - 76 mm
Paluba: 25 mm
Veže: 25 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
4 x parná turbína Parsons
6 x kotol Yarrow
Výkon:
Power:
54644.9 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
4
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
60.2 km/h
Dosah:
Range:
10612 km při rychlosti 24.1 km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
6 x 152mm/50 BL Mk.XXIII (3 x II)
4 x 102mm/45 dvojkanón QF Mk.XVI (4 x I)
4 x 4 "pom-pom"
16 x 20mm Oerlikon (AA 4 x II + 6 x I)
Vybavení:
Equipment:
Rádiolokátor:
- Typ 293
- Typ 281B
- Typ 277
- 2 x Typ 285
- 4 x Typ 282
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
HMS Achilles (1933-1941)
HMNZS Achilles (1941-1946)
Zdroje:
Sources:
cgi.ebay.com.au
https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Delhi_%281948%29
URL : https://www.valka.cz/CL-INS-Delhi-C74-t47873#528003Verze : 0
MOD
INS Delhi


Typ: ľahký krížnik
Trieda: Leander
Pennant number: C57 (?), C74
Kýl položen: 11.06.1931
Spustená na vodu: 01.09.1932
Zaradená do služby: 06.10.1933 (05.07.1948 v Indian Navy)
Lodenica: Cammell Laird, Birkenhead, Anglicko
Vyradená: 30.06.1978 a následne zošrotovaná.


V rokoch 1933 - 1937 súčasť Royal Navy ako HMS Achilles, od 31.03.1937 do roku 1941 súčasť Royal Navy's New Zealand Division, od septembra 1941 (09/1941) súčasť Royal New Zealand Navy ako HMNZS Achilles. Od 17.09.1946 opäť súčasť Royal Navy. Predaná do Indie, kde 05.07.1948 získava meno HMIS Delhi (C57) (neskôr INS Delhi (C57)). Z výzbroje Indian Navy vyradená 30.06.1978 v Bombaji a zošrotovaná. Z lode sa zachovala časť výzbroje - delová veža Y bola venovaná vláde Nového Zélandu a v súčasnosti je umiestnená pri vchode do Devonport RNZN Base, Auckland.


Zdroj: cgi.ebay.com.au
https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Delhi_%281948%29
URL : https://www.valka.cz/CL-INS-Delhi-C74-t47873#187314Verze : 0
MOD
India získala tento ľahký krížnik v období medzi získaním nezávislosti a vyhlásením republiky. 05.07.1948 bol tento krížnik zaradený do výzbroje indického námorníctva ako HMIS Delhi (C47, C57 -?) pod velením Captain H.N.S. Brown z kráľovského námorníctva. V posádke bolo ďalších 17 britských dôstojníkov a práporčíkov. Najvyššia hodnosť, ktorú zastával indický občan bol Commander R.D. Katari, výkonný dôstojník. Prvá plavba pod indickou vlajkou viedla v roku 1948 po východnej Afrike, Seychleyských ostrovoch a Maurítiu.


V júni 1950 sa veliteľom lode stal Captain Adhar Kumar Chatterji (neskôr Chief of Naval Staff). Zároveň sa stal prvým indickým veliacim dôstojníkom na plavidle tejto kategórie. V tento rok loď sprevádzala indického premiéra Džavaharlála Nehrúa pri jeho oficiálnej návšteve Indonézie.


V roku 1956 si krížnik zahral vo filme Battle of the River Plate, kde hral sám seba (HMS Achilles)


18.12.1961, pri obsadzovaní portugalských enkláv na indickom subkontinente - konkrétne Goa, krížnik viedol otvorenú paľbu s dvoma portugalskými plavidlami. Jedno plavidlo bolo potopené priamo delostreleckou paľbou krížniku, druhé potopila posádka otvorením ventilov. Krížnik sa tiež podieľal na palebnej podpore pozemných síl ostreľovaním citadely a veže letovej klontroly na miestnom letisku.


Počas Indicko-pakistanského konfliktu v septembri 1965 bola loď v suchom doku, takže sa bojov nezúčastnila.


Zdroj:
https://www.answers.com/topic/ins-delhi-1948
URL : https://www.valka.cz/CL-INS-Delhi-C74-t47873#187841Verze : 1
MOD