Main Menu
User Menu

Řád za námořní zásluhy (1934)

Order of Naval Merit

Ordem do Mérito Naval

     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Merito Naval
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž ( velkostuha s hvězdou)
Velkodůstojník
Komander
Důstojník
Rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ricardo dela Rosa : Ordens e Medalhas Brazil


URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#408841Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Merito Naval
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ricardo dela Rosa : Ordens e Medalhas Brazil
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653457Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Merito Naval
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ricardo dela Rosa : Ordens e Medalhas Brazil
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653458Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Merito Naval
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ricardo dela Rosa : Ordens e Medalhas Brazil
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653459Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Merito Naval
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ricardo dela Rosa : Ordens e Medalhas Brazil
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653460Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Merito Naval
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ricardo dela Rosa : Ordens e Medalhas Brazil
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653461Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - velkokříž
Order of Naval Merit - Grandcross
Ordem do Merito Naval
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Figueiredo, João
DD.MM.RRRR Geisel, Ernesto
DD.MM.RRRR Goulart, João
DD.MM.RRRR Ingersoll, Royal Eason
DD.MM.RRRR Médici, Emílio Garrastazu
DD.MM.RRRR Zumwalt, Elmo Russell Jr.
MM.DD.RRRR Soares de Moura Neto, Julio
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653462Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - důstojník
Order of Naval Merit - Officer
Ordem do Merito Naval
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653465Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy - rytíř
Order of Naval Merit - Knight
Ordem do Merito Naval
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Sides, John Harold
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#653466Verze : 0
MOD
Ordem do Mérito Naval
Tento moderní řád byl založen prezidentským dekretem číslo 54 659 ze dne 11. července 1934 (uvádí se však i datum 4. července). Byl založen v době II. světové války jako vysoká odměna a ocení námořníků válečného i obchodního loďstva, které zabezpečovalo jednak obranu pobřeží a také jejich podíl na obraně konvojů obchodního loďstva Brazílie
Řád ve stupni velkokříže lze udělit jen na návrh a se souhlasem prezidenta země. Nižší stupně na návrh kanceláře a velení námořních sil.
Řád Za námořní zásluhy se člení do pěti stupňů (podle vzoru Francouzské Čestné legie)
I. stupeň Velkokříž (Grande Cruz)
II. stupeň Velkodůstojník (Grande Oficial)
III. stupeň Komander (Comendador)
IV. stupeň Důstojník řádu (Oficial)
V. stupeň Rytíř řádu (Cavaleiro)
Řád má své vlastní stanovy a je přesně specifikováno komu lze řád udělit. Řádová Hiaerchie má svá pravidla a je přesně dán i počet rytířů řádu :
Kapitola VI. určuje počet rytířů v jednotlivých stupních řádu :
Velkokříž 8
Velkodůstojník 18
Komander 50
Důstojník 100
Rytíř 150
Do tohoto počtu se však nezapočítávají cizí státní příslušníci.
Kapitola VII. přesně stanovuje komu a kdy je možno řád udělit v návaznosti na dosaženou hodnost a funkční zařazení.
Velkokříž je určen pro "Admirála eskadry"
Velkodůstojník je možno udělit námořnímu důstojníkovi v hodnosti "Víceadmirál".
Komandér řádu je určen pro námořní důstojníky s hodnosti "Kontraadmirál".
Důstojník řádu může být udělen vyššímu námořnímu důstojníkovi
Rytíř řády je určen k ocenění zásluh a statečnosti nižších námořních důstojníku námořnictva.
Řád je udělován i ženám, které jsou zařazeny na příslušné funkci s danou hodností. V tomto případě se mění pouze vazba stuhy (motýlovitá)

Literatura :
Ricardo dela Rosa : Ordens e Medalhas Brazil
Řád za námořní zásluhy (1934) - Hvězda je stříbrná

Hvězda je stříbrná
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-1934-t40726#351891Verze : 1