Main Menu
User Menu

FRA/DEU - MILAN

MILAN
(Missile d'infanterie Legere Antichar)


průměr: 125 mm
délka: 1,2 m
hmotnost: 7,1 kg
rychlost: 200 m/s
min. dostřel: 400 m
max. dostřel: 2000 m
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEU-MILAN-t38057#143984Verze : 0
MOD
Protitankový raketový komplet MILAN 3 je vybavený tandemovou bojovou hlavicou a novým odpaľovacím zariadením s laserovým zameriavačom odolnejším proti rušeniu. Vo výrobe je od roku 1996 a zavedený je v armádach Francúzka, Cypru a dvoch ďalších.
FRA/DEU - MILAN - Pohľad na komplet pri výcviku

Pohľad na komplet pri výcviku
FRA/DEU - MILAN - Protitankový raketový komplet tesne po odpálení rakety

Protitankový raketový komplet tesne po odpálení rakety
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEU-MILAN-t38057#149184Verze : 0
MOD
MILAN.
(Missile d´Infanterie Léger Anti Char). Veľký podiel na výzbroji a výrobe PTRS v Európe má Francúzsko - nemecká spoločnosť Euromisile.V roku 1973 začala produkciu prenosného PTRK MILAN.


Tento systém „druhej generácie“ obsluhovaný dvoma vojakmi tvorí:
- riadiaca a navádzacia jednotka viacnásobného použitia
- raketnica s vloženou riadenou strelou jednorázového
použitia
- trojnožka


Poznámka: základná verzia PTRK MILAN má ráž 103 mm.


V roku 1984 prešla výroba na vylepšenú verziu MILAN 2 s bojovou hlavicou ráže 115 mm, ktorá je vybavená distančným zapaľovačom.
Od roku 1991 je používaná varianta MILAN 2T určená k ničeniu tankov s dynamickým pancierovaním. Skladá sa z menšej 30 mm kumulatívnej nálože, ktorá slúži na iniciáciu dynamického pancierovania tanku. Hlavná 115 mm kumulatívna nálož prebíja pancier hrúbky 850 až 880 mm.
Zatiaľ posledný model MILAN 3 využíva rovnakú bojovú časť ako MILAN 2T, ale bežnú
stopovku v zadnej časti riadenej strely nahradil proti rušeniu odolnejší infračervený stroboskop, ktorého hlavnou časťou je pulzná infračervená xenónová výbojka. Strela je schopná preraziť homogénny pancier o hrúbke 1000 mm. Tandemová kumulatívna náplň má hmotnosť 1,45 kg, dolet riadenej strely je 1850 m.


Základné TTÚ PTRK a PTRS:MILAN 2 - ráž riadenej strely....................................................115 mm
- dĺžka riadenej strely.................................................918 mm
- hmotnosť riadenej strely..........................................7,3 mm
- hmotnosťPTRK MILAN 2......................................25,5 kg
- minimálny dolet.......................................................25 m
- maximálny dolet......................................................2000 m
- priebojnosť panciera................................................750 mm
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEU-MILAN-t38057#153516Verze : 0
MOD