Main Menu
User Menu

Kříž Milana Rastislava Štefánika [1994]

Cross of Milan Rastislav Štefánik

     
Název:
Name:
Kříž Milana Rastislava Štefánika
Název v originále:
Original Name:
Kríž Milana Rastislava Štefánika
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#463930Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Milana Rastislava Štefánika I. třídy
Název v originále:
Original Name:
Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 44 mm, jeho štyri ramená sú ukončené do trojuholníkového tvaru. Na lícnej strane je na každom ramene kríža reliéf vtáka sokola s rozpínajúcimi krídlami. Medzi každým ramenom kríža je lúč, ktorý vytvárajú štyri lipové listy postavené kolmo na seba. Uprostred kríža je v modro smaltovanom medailóne strieborný, pozlátený plastický profil Milana Rastislava Štefánika. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis VERIŤ - MILOVAŤ - PRACOVAŤ, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný, pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#463931Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Milana Rastislava Štefánika II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Kríž Milana Rastislava Štefánika II. tiredy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#463932Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž Milana Rastislava Štefánika III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#463933Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Milana Rastislava Štefánika I. třídy
The Cross of Milan Rastislav Štefánik 1st class
Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.03.1993 Kováč, Michal
DD.MM.1998 Repaský, Ján
15.06.1999 Schuster, Rudolf
03.01.2000 Tvaroška, Rudolf
15.06.2004 Gašparovič, Ivan
01.01.2008 Korda, Alexander
15.07.2014 Kiska, Andrej
15.06.2019 Čaputová, Zuzana
01.01.2023 Kováč, Michal
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#490134Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Milana Rastislava Štefánika II. třídy
The Cross of Milan Rastislav Štefánik 2nd Class
Kríž Milana Rastislava Štefánika II. tiredy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#490135Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Milana Rastislava Štefánika III. třídy
The Cross of Milan Rastislav Štefánik 3rd Class
Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.01.2005 - Straka, Ján
01.01.2006 Kaliský, Ľudovít
01.01.2006 Šedivý, Ondrej
01.01.2006 Šlajchart, Teodor
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#490136Verze : 0
MOD
Kríž Milana Rastislava Štefánika (SVK)


Ako pomoc pri popise si vezmem zákon, ktorým bol ustanovený a najviac vystihuje jeho podstatu.


Citácia zo zákona
37/1994 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach Zmena: 151/1997 Z.z.


§ 6
(1) Kríž Milana Rastislava Štefánika sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.


(2) Kríž Milana Rastislava Štefánika má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava.


(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.


PRÍLOHA 4
KRÍŽ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA


Čl. I
1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Kríž má priemer 44 mm, jeho štyri ramená sú ukončené do trojuholníkového tvaru. Na lícnej strane je na každom ramene kríža reliéf vtáka sokola s rozpínajúcimi krídlami. Medzi každým ramenom kríža je lúč, ktorý vytvárajú štyri lipové listy postavené kolmo na seba. Uprostred kríža je v modro smaltovanom medailóne strieborný, pozlátený plastický profil Milana Rastislava Štefánika. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis VERIŤ - MILOVAŤ - PRACOVAŤ, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.


3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, blankytnej farby, v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným zo striebra, pozláteným.


4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný, pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište na zadnej strane s pripínacou ihlicou.


Čl. II
1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.


3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným zo striebra.


4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.


Čl. III
1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou a stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.


3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom, razeným z bronzu.


4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
upravil: 08.01.2009 - slimo
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#107569Verze : 1
Dňom 01.01.2009 nadobudol platnosť Zákon č. 522/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky.


Tento zákon nahrádza:
Zákon č. 37/1994 Z.z. z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach
Zákon č. 151/1997 Z.z. z 13. mája 1997, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach


Štátne vyznamenania sú:
d) Kríž Milana Rastislava Štefánika,


Kríž Milana Rastislava Štefánika sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.


Kríž Milana Rastislava Štefánika má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.


Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.


Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.


Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.


1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 44 mm, jeho štyri ramená sú ukončené do trojuholníkového tvaru. Na lícnej strane je na každom ramene kríža reliéf vtáka sokola s rozpínajúcimi krídlami. Medzi každým ramenom kríža je lúč, ktorý vytvárajú štyri lipové listy postavené kolmo na seba. Uprostred kríža je v modro smaltovanom medailóne strieborný pozlátený plastický profil Milana Rastislava Štefánika. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis VERI – MILOVA – PRACOVA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, blankytnej farby, v strede s miniatúrnym vtákom sokolom razeným zo striebra, pozláteným.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, blankytnej farby. V strede rozety je miniatúrny strieborný pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom razeným zo striebra.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, blankytnej farby. V strede rozety je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom razeným z bronzu.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, blankytnej farby. V strede rozety je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


Stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža. Rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.


Zdroj:
- Zákon č. 522/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky,
- archív autora,


upravil 07.01.2009 slimo
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#292424Verze : 0
Kríž M. R. Štefánika, I. trieda
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#140181Verze : 0
MOD
Kríž M. R. Štefánika, II. trieda
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#140182Verze : 0
MOD
Kríž M.R. Štefánika III. triedy:
Kříž Milana Rastislava Štefánika [1994] - Kríž M.R. Štefánika III. triedy

Kríž M.R. Štefánika III. triedy
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#174983Verze : 0
MOD
Prikladám reverz kríža rádu Milana Rastislava Štefánika III. triedy.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#165828Verze : 0
Nositelia Kríža M.R. Štefánika, I. trieda (stav k 1.4.2006)


Dátum udelenia - meno


03. 01. 2000 - Rudolf Tvaroška, poradca ministra obrany
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#152805Verze : 0
MOD
Nositelia Kríža M.R. Štefánika, II. trieda (stav k 1.4.2006)


Dátum udelenia - meno


01. 01. 2004 - Pavol Vagaský, železničiar, zabránil železničnej nehode
03. 01. 2002 - Alexander Pekaj, železničiar, zachránil ľudský život
03. 01. 2001 - Jozef Juriga, zabránil vykoľajeniu osobného vlaku
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#152803Verze : 0
MOD
Nositelia Kríža M.R. Štefánika, III. trieda (stav k 1.4.2006)

Dátum udelenia - meno

01. 01. 2006 - pplk. Juraj Štaudinger - za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
01. 01. 2006 - npráp. Ivan Sihelský- za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
01. 01. 2006 - plk. Ľudovít Kaliský - za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
01. 01. 2006 - Michal Oravec - za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
01. 01. 2006 - genmjr. Ondrej Šedivý - za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
01. 01. 2006 - genmjr. Teodor Šlajchart - za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
01. 01. 2006 - genmjr. Oto Wagner - za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
01. 01. 2005 - kpt. Peter Ščigulinský, záchranár pri lesnej katastrofe
01. 01. 2005 - Ivan Pjatek, záchranár pri lesnej katastrofe
01. 01. 2005 - Ján Straka, I.m, účastník SNP
01. 01. 2004 - npor. Vladimír Bruňo, záchranca ľudského života
03. 01. 2002 - pplk., Ing. Štefan Kahún, policajt, zachránil život a ľudí v ohrození
03. 01. 2000 - Emil Náter, policajt
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#152783Verze : 0
MOD
Preziden Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil dňa 1. 1. 2007 štátne vyznamenania:Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy:


Alfréd Wetzler – in memoriam- za záchranu veľkého počtu ľudských životov a za účasť v protinacistickom odboji s nasadením vlastného života


Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy:


Peter Bahník za záchranu ľudského života s nasadením vlastného života


Vít Mikulášek za záchranu ľudského života s nasadením vlastného životaZdroj: www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#197525Verze : 0
Preziden Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenania Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy:


Alexander Korda I. m. za zásluhy o obranu Slovenskej republiky s nasadením vlastného života dňa 01. 01. 2008


Zdroj :
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#240843Verze : 0
Preziden Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenania Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy:


Milan Antolík, za záchranu ľudských životov a značných materiálnych hodnôt s nasadením vlastného života dňa 01. 01. 2008


Gabriela Korytárová, za záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života dňa 01. 01. 2008


Viliam Pačes, za záchranu ľudských životov a značných materiálnych hodnôt s nasadením vlastného života dňa 01. 01. 2008


Zdroj :
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-Milana-Rastislava-Stefanika-1994-t29921#240844Verze : 0