Main Menu
User Menu

Řád Andreja Hlinku [1994]

Rad Andreja Hlinku

     
Název:
Name:
Řád Andreja Hlinku
Název v originále:
Original Name:
Rad Andreja Hlinku
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
zákon 522/2008 Z.z.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#463799Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Andreja Hlinku I. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Andreja Hlinku I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, a matričné číslo s pripínacou ihlicou.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený, pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku, s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipeida.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#463800Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Andreja Hlinku II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Andreja Hlinku II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka
Klenot:
Badge:
Má priemer 60 mm, je razený zo striebra. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka tak ako pri radovom kríži I. triedy, ale len s jedným pozláteným radom lupienkov ruže. Ružu pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Má priemer 85 mm, je razená zo striebra, má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené striebornými zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža tak ako pri radovom kríži, lupienky ruže sú pozlátené. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 30 mm, široká 10 mm. V strede stužky je medailón razený zo striebra s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#463801Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Andreja Hlinku III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Rad Andreja Hlinku III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.02.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka
Klenot:
Badge:
Kríž má priemer 60 mm a je rovnako heraldicky stvárnený ako radový kríž II. triedy radu. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, je strieborný. Radový kríž je zavesený na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Má v strede umiestnenú miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
zákon 37/1994 Z.z.
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#463804Verze : 0
MOD
Rad Andreja Hlinku (SVK)


Ako pomoc pri popise si vezmem zákom ako verejnoprávne nariadenie, ktorým bol ustanovený a najviac vystihuje jeho podstatu.


Citácia zo zákona
37/1994 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach Zmena: 151/1997 Z.z.


§ 4
(1) Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky.


(2) Rad Andreja Hlinku má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.


(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.


(4) Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava do 1. januára 2003 vrátane.


PRÍLOHA 2
RAD ANDREJA HLINKU


Čl. I
1. Insígnie I. triedy tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.


3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.


4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, a matričné číslo s pripínacou ihlicou.


5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 38 mm, široká 10 mm. V strede stužky je zo striebra razený, pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku, s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.


Čl. II
1. Insígnie II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka tak ako pri radovom kríži I. triedy, ale len s jedným pozláteným radom lupienkov ruže. Ružu pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm.


3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.


4. Radová hviezda má priemer 85 mm, je razená zo striebra, má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené striebornými zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža tak ako pri radovom kríži, lupienky ruže sú pozlátené. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.


5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 30 mm, široká 10 mm. V strede stužky je medailón razený zo striebra s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.


Čl. III
1. Insígnie III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou a radová stužka (pozri ich zobrazenie).


2. Radový kríž má priemer 60 mm a je rovnako heraldicky stvárnený ako radový kríž II. triedy radu. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, je strieborný. Radový kríž je zavesený na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy.


3.Radová stužka má v strede umiestnenú miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#107566Verze : 0
Dňom 01.01.2009 nadobudol platnosť Zákon č. 522/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky.


Tento zákon nahrádza:
Zákon č. 37/1994 Z.z. z 2. februára 1994 o štátnych vyznamenaniach v znení neskorších predpisov


Štátne vyznamenania sú:
b) Rad Andreja Hlinku,


Rad Andreja Hlinku sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky.


Rad Andreja Hlinkumá tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.


Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.


Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe.3) Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva4) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.


Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.


Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.


Vyznamenanie udelené prezidentom môže odovzdať v jeho mene osoba písomne poverená prezidentom.


Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.


1. Insígnie I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-bielo-modrá s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


1. Insígnie II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka tak ako pri radovom kríži I. triedy, ale len s jedným pozláteným radom lupienkov ruže. Ružu pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda má priemer 85 mm, je razená zo striebra, má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené striebornými zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža tak ako pri radovom kríži, lupienky ruže sú pozlátené. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


1. Insígnie III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm a je rovnako heraldicky stvárnený ako radový kríž II. triedy radu. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, je strieborný. Radový kríž je zavesený na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy.
3. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. Radová stužka má v strede miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb. Radová rozeta má v strede miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.


Radová stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií. Radová rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.


Zdroj:
- Zákon č. 522/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o vyznamenaniach Slovenskej republiky,
- archív autora,


upravil 07.01.2009 slimo
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#292423Verze : 0
Rad Andreja Hlinku I. triedy:


Dátum - Meno
01. 01. 1997 - Anton Hlinka I.m.
28. 10. 1998 - Oľga Keltošová
28. 10. 1998 - Viliam Hornáček
28. 10. 1998 - Irena Belohorská
28. 10. 1998 - Ján Cuper
28. 10. 1998 - Milan Čič, akademik
28. 10. 1998 - Ján Danko
28. 10. 1998 - Rudolf Filkus
28. 10. 1998 - Roman Hofbauer
28. 10. 1998 - Pavol Hrivík
28. 10. 1998 - Víťazoslav Móric
28. 10. 1998 - Milan Rehák
28. 10. 1998 - Dušan Slobodník
28. 10. 1998 - Smilka Ján
28. 10. 1998 - Roman Zelenay
28. 10. 1998 - Marta Aibeková
28. 10. 1998 - Marián Andel
28. 10. 1998 - Mária Bartošíková
28. 10. 1998 - Peter Brňák
28. 10. 1998 - Tibor Cabaj
28. 10. 1998 - Tomáš Cingel
28. 10. 1998 - Jozef Čapkovič
28. 10. 1998 - Ján Fekete
28. 10. 1998 - Ivan Gašparovič
28. 10. 1998 - Juraj Hanák
28. 10. 1998 - Jozef Hanker
28. 10. 1998 - Anton Hrnko
28. 10. 1998 - Ivan Hudec
28. 10. 1998 - Augustín Marián Húska
28. 10. 1998 - Igor Chamula
28. 10. 1998 - Štefan Kuriščák
28. 10. 1998 - Milan Letko
28. 10. 1998 - Ján Hirka, biskup gréckokatolíckej cirkvi
28. 10. 1998 - Arpád Matejka
28. 10. 1998 - Ján Michelko in memoriam
28. 10. 1998 - Ľudmila Mušková
28. 10. 1998 - Ján Pivoluska
28. 10. 1998 - Jozef Prokeš
28. 10. 1998 - Jozef Rea
28. 10. 1998 - Milan Sečánsky
28. 10. 1998 - Ján Slota
28. 10. 1998 - Jozef Sokol
28. 10. 1998 - Peter Sokol
28. 10. 1998 - Stanislav Šárossy
28. 10. 1998 - Jozef Tarčák
28. 10. 1998 - Katarína Tóthová
28. 10. 1998 - Vlastimil Vicen
21. 01. 1999 - Ján Chryzostom Korec, kardinál
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#152827Verze : 0
MOD
Rad Andreja Hlinku II. triedy:


Dátum - meno


28. 10. 1998 - Kamil Haťapka
28. 10. 1998 - Vladimír Homola
28. 10. 1998 - Pavol Chalúpek
28. 10. 1998 - Jozef Klein
28. 10. 1998 - Michal Kováč
28. 10. 1998 - Karol Melocík
28. 10. 1998 - Peter Mercell
28. 10. 1998 - Miroslav Michalec
28. 10. 1998 - Július Minka
28. 10. 1998 - Eva Mitrová
28. 10. 1998 - Jozefína Obšitníková
28. 10. 1998 - Ján Smolec
28. 10. 1998 - Otília Kallayová
28. 10. 1998 - Eduard Šimko
28. 10. 1998 - Igor Urban
28. 10. 1998 - Ľubomír Zámiška
28. 10. 1998 - Pavol Delinga
28. 10. 1998 - Stanislav Kobela
28. 10. 1998 - Tibor Kuzbert
28. 10. 1998 - Ivan Ľupták
28. 10. 1998 - Ľubomír Novotný
28. 10. 1998 - Ladislav Polka
28. 10. 1998 - Mária Romanovská
28. 10. 1998 - Jozef Šútovský
28. 10. 1998 - Marián Vanko
28. 10. 1998 - Ján Zeman
28. 10. 1998 - Alfonz Zoričák
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#152830Verze : 0
MOD
A takto to vyzerá.....
Řád Andreja Hlinku [1994] - Rad Andreja Hlinku - reverz hviezdy

Rad Andreja Hlinku - reverz hviezdy
Řád Andreja Hlinku [1994] - Rad Andreja Hlinku - reverz kríža

Rad Andreja Hlinku - reverz kríža
Řád Andreja Hlinku [1994] - Rad Andreja Hlinku 3. triedy

Rad Andreja Hlinku 3. triedy
Řád Andreja Hlinku [1994] - Rad Andreja Hlinku 2. triedy

Rad Andreja Hlinku 2. triedy
Řád Andreja Hlinku [1994] - Rad Andreja Hlinku 1. triedy

Rad Andreja Hlinku 1. triedy
URL : https://www.valka.cz/Rad-Andreja-Hlinku-1994-t29919#156701Verze : 0
MOD