Main Menu
User Menu

Phleps, Artur Martin

SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS

     
Příjmení:
Surname:
Phleps
Jméno:
Given Name:
Artur Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Artur Martin Phleps
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.11.1881 Birthälm /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.09.1944 near Arad /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 5.horského zboru SS
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ rytierskeho kríža s dubovými ratolesťami.
Padol v boji.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Artur_Phleps
URL : https://www.valka.cz/Phleps-Artur-Martin-t27309#415736Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Phleps
Jméno:
Given Name:
Artur Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Artur Martin Phleps
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.06.1941 SS-Oberführer
30.11.1941 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
20.04.1942 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
21.06.1943 SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
03.03.1942-03.07.1943 Velitel : Dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen
10.07.1943-DD.03.1944 Velitel : V. horský sbor SS
DD.03.1944-21.09.1944 Velitel : V. dobrovolnický horský sbor SS

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration 2nd Class with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klasse mit Kriegs-Dekoration
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

21.01.1917

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1917

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1918

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.1920

Řád rumunské koruny - 4. třída s meči
Order of Crown of Romania - 4th Class with Swords
Ordinul Coroana României
-

DD.MM.1928

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1933

Řád Rumunské hvězdy 3. třída s meči
Order of Star of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1933

Řád rumunské koruny 1. třída s meči
Order of Crown of Romania 1st Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.1933

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1934

Řád Za vojenské zásluhy 2. třídy
Order of Military Merit 2nd Class
Орден За военна заслуга
-

26.06.1941

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

10.07.1941

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

04.07.1943

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

20.06.1944

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

24.11.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
670. držiteľ Dubových ratolestí.

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád železného trojlístku - 1. třída
Military Order of Iron Trefoil - 1st Class
Vojnički red željeznog trolista
-

DD.MM.RRRR

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zranění
Wound Medal
Verwundetenmedaille
-

DD.MM.RRRR

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13
Commemorative Mobilisation Cross 1912/13
Erinnerungskreuz 1912/13 (Mobilisierungskreuz)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Artur_Phleps
URL : https://www.valka.cz/Phleps-Artur-Martin-t27309#430825Verze : 0
MOD
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Artur Martin Phleps* 29.11.1881 Biyertan(R-U, nynější Rumunsko)
+ 21.9.1944 poblíž Aradu(Rumunsko)Narodil se 29.11.1881 v sedmihradském Birthälmu(dnešní rumunské Biyertan). Jeho otec byl německý lékař, matka pocházela ze sedlácké rodiny. Po absolvování reálné školy v nedalekém Sibiu(něm. Hermannstadt) nastoupil na c. a k. kadetku v Bratislavě. Po absolvování kadetní školy se stává poručíkem u Tiroler Kaiserjäger (tyrolští císařstí myslivci). V roce 1903 je převelen k polním myslivcům (Feldjäger) do Köszegu. Tam ho také v roce 1905 zastihuje povolání do vojenské akademie. V akademii patří k nejlepším studentům a po dvou letech ji ukončuje s doporučením:"Zum Generalstab sehr geeignet befunden" (Shledán velmi vhodným pro štábní službu) a zároveň je povýšen na nadporučíka. První štábní funkci dostává u 13.pěší brigády v chorvatském Osijku. O rok později je přeložen do štábu 6.pěší divize v Granzu. Díky skvělým výsledkům je v roce 1911 mimořádně povýšen na kapitána a přeložen do štábu XV.armádního sboru v Sarajevu. Zde se během téměř tříleté služby výborně seznamuje s bosenským terénem, což využije o třicet let později.


Začátek první světové války zastihuje kapitána Phelpse ve štábu 32.pěší divize v Budapešti. S touto divizí a posléze jako člen operačního oddělení 2.armády prochází severním Srbskem, Karpatami, Haličí a Polskem. V následujícím roce slouží u armádní skupiny "Rohr" a později jako zástupce ubytovatele 10.armády v korutanském Villachu. V roce 1916 slouží nyní už major Phelps u 72.pěší divize a s ní se také účastní bojů v Sedmihradsku. Na rumunské frontě zůstává téměř dva roky, naposled jako náčelník ubytovacího oddělení 9.německé armády. Čím dál více se specializuje na logistiku. V posledním válečném roce se již pyšní hodností podplukovníka a stává se ubytovatelem celé armádní skupiny Tyrolsko.


Po rozpadu Rakouska-Uherska zvažuje, zda zůstat v rakouské armádě nebo nabídnout své služby Rumunsku, pod které spadá jeho sedmihradský domov. V Sedmihradsku dochází k bojům s maďarskými bolševiky vedenými Bélou Kunem a Phelps se stává velitelem saské1) národní gardy v Cincu(Gross-Schenk). Během bojů na Tise jedná proti rozkazům na vlastní pěst. Má však úspěch a Díky tomu je zproštěn obvinění před vojenským soudem a naopak vyznamenán a povýšen na plukovníka. Stává se velitelem 84.pěšího pluku v Bistriţě. Zde patrně zapůsobí na koruního prince a následuje přeložení do Bukurešti na generální štáb a zároveň post profesora na válečné akademii, kde vyučuje logistiku. V roce 1926 dokonce vydává knihu Logistik - Grundsätze der Organisation und Durchführung.


Na druhý pokus skládá generálské zkoušky a následují různé velitelské posty v rumunských nížínách a na černomořském pobřeží než se stává velitelem 1.horské brigády. Král Carol učíní Phelpse svým rádcem a důvěrníkem. Nedlouho poté je povýšen na generála horských jednotek. Po roztržce s králem upadá v nemilost. V hodnosti generálporučíka ukončuje aktivní službu.


V roce 1941 s blížící se kampaní proti SSSR žádá o povolení sloužít ve Wehrmachtu. Povolení je mu uděleno a nakonec dobrovolně vstupuje do Waffen-SS. Himmler jej okamžitě povyšuje do hodnosti Standartenführer a je poslán do štábu divize Wiking. Po smrti Hilmara Wäckerleho přebírá velení nad plukem Westland. Vyznamenává se hlavně při bojích u Kremenčugu a Dněpropetrovsku. Koncem roku 1941 příchází povýšení na "Brigadeführera" a 13.1.1942 je Phelps pověřen sestavením nové jednotky SS složené z jugoslávských, maďarských a rumunských Němců. Tak vznikla 7.dobrovolnícká horská divize SS Prinz Eugen. Do bojů se poprvé zapojila v říjnu roku 1942 s Phelpsem v čele. Ten je za své úspěchy povýšen do hodnosti SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. Jako ocenění za vzorné vedení divize je v červnu 1943 vyznamenán Rytířským křížem a povýšen. Nyní již SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Phelps se stává velitelem V.SS Gebirgs Korps. V této funkci se vrací v roce 1944 do Rumunska, aby vedl přípravy k odražení nadcházející sovětské ofenzívy maršála Malinovského. Během bojů s Rudou armádou upadá poblíž Aradu do zajetí a pravděpodobně při pokusu o útěk je zabit. Posmrtně jsou mu uděleny dubové ratolesti k Rytířskému kříži.


Podle wikipedie mu byl údajně v roce 1928 udělen Čs. válečný kříž.


1) německá menšina v Sedmihradsku bývá označována jako Sasové


zdroje:
Kumm, Otto: "Vorwärts, Prinz Eugen!", Winkelried-Verlag 2007, ISBN 978-3-938392-13-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Artur_Phleps

Phleps, Artur Martin - Artur Martin Phelps (zdroj: en.wikipedia.org)

Artur Martin Phelps (zdroj: en.wikipedia.org)
URL : https://www.valka.cz/Phleps-Artur-Martin-t27309#324560Verze : 0
Několik fotografiíZdroj: www.ritterkreuztraeger-1939-45.de, www.serbianna.com
Phleps, Artur Martin - se všemi svými vyznamenáními

se všemi svými vyznamenáními
Phleps, Artur Martin - u návštěve u divize Handschar na jaře 1943 v Záhřebu

u návštěve u divize Handschar na jaře 1943 v Záhřebu
Phleps, Artur Martin - s dobře viditelným označením divize na rukávu

s dobře viditelným označením divize na rukávu
URL : https://www.valka.cz/Phleps-Artur-Martin-t27309#332439Verze : 0
Diskuse
Válečný kříž 1918 mu byl udělen opravdu a to za jeho velení rumunským jednotkám v době potlačení bolševického puče v Maďarsku . Měl i další vyznamenání Rumunska , Jugoslavie .
URL : https://www.valka.cz/Phleps-Artur-Martin-t27309#332442Verze : 0