Main Menu
User Menu

Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.

Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen

     
Název:
Name:
Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.
Název v originále:
Original Name:
Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.06.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
1. třída - zlatý
2. třída - stříbrný
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-na-cisare-Frantiska-Josefa-I-t25920#412889Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.
Název v originále:
Original Name:
Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.06.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-na-cisare-Frantiska-Josefa-I-t25920#412890Verze : 0
MOD
Pamětní kříž na císaře Františka Josefa I.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-na-cisare-Frantiska-Josefa-I-t25920#51700Verze : 0
Pamätný odznak na cisára a kráľa Františka Jozefa I.


Pamätný kríž založil cisár Karol I. dňa 22. júla 1918, aby odmenil všetky osoby bez ohľadu na pohlavie, hodnosť a stav, ktoré od nástupu Františka Jozefa I. na trón 2. decembra 1848 až do jeho smrti 21. novembra 1916 pracovali a slúžili v cisárovom najbližšom okolí v Hofburgu, v Schoenbrunne a na uhorskom kráľovskom hrade v Budapešti. Podmienkou bola nepretržitá trojročná služba a vek 21 rokov.


Pamätný kríž bol rozdelený do dvoch stupňov, pričom I. stupeň bol vyšší.
Vlastné vyznamenanie tvoril železný, čierno patinovaný grécky tlapatý kríž s rovným zakončením ramien o veľkosti cca 51,5 x 51,5 mm. Kríž I. stupňa mal okraje ramien rámované zlatým vavrínom a medzi jeho ramená boli vložené zväzky krátkych zlatých paprskov. Na stred bol položený zlatý kruhový medailón s portrétom Františka Jozefa I. a opisom IN MEMORIAM (Na pamäť) a letopočtom 1848-1916. Hmotnosť kríža I. triedy je cca 46 g.
Pamäný kríž II. stupňa bol identický, iba zlaté časti boli nahradené striebrom. Hmotnosť je cca 34,5 g.
Rubová strana kríža je hladká s pripínacou ihlicou. Kríž bol nosený na pravej strane hrude.


Použitá literatúra:
Koláčný, Ivan : Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-na-cisare-Frantiska-Josefa-I-t25920#212305Verze : 0
Název
Name
Pamětní odznak na císaře Františka Josefa I.
Commemoration Cross for Kaiser Franz Joseph I
Kaiser Franz Joseph Gedenkzeichen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Horthy, Miklós
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-na-cisare-Frantiska-Josefa-I-t25920#634881Verze : 0
MOD