Main Menu
User Menu

Hrbek, Ivan - Hrbek, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války

     
Název knihy:
Name of the book:
Loďstva států účastnících se druhé světové války
Autor:
Author:
Ivan Hrbek, Jaroslav Hrbek
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Naše vojsko, nakladatelství a knižní obchod, s. p.
Rok vydání:
Year of Publication:
1994
Počet stran :
Pages:
232
ISBN10:
ISBN10:
80-206-0245-3
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
?
Anotace:
Anotation:
?
Recenze:
Review:
?
URL : https://www.valka.cz/Hrbek-Ivan-Hrbek-Jaroslav-Lodstva-statu-ucastnicich-se-druhe-svetove-valky-t255086#701025Verze : 0
MOD