Main Menu
User Menu

PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu)

PATRIOT (Long-range air defense missile system)

PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target)

     
Název:
Name:
PATRIOT
Originální název:
Original Name:
PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target)
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém dalekého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.10.1980-DD.MM.1990 Raytheon Company, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.10.1980-DD.06.1988 základná verzia / basic version
DD.07.1988-DD.MM.1990 verze PAC-1 / PAC-1 version
DD.09.1990-DD.MM.RRRR verze PAC-2 / PAC-2 version
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.197R
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
MIM-104A
MIM-104B1)
MIM-104C2)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
M901
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
Palebná baterie / Fire Battery:
- AN/MPQ-53 (multifunkční rádiolokátor / multifunction radar)
- AN/MSQ-104 (středisko řízení palby / command and control unit)

Velení praporu / Battalion Fire Direction Centre
- AN/MSQ-ll6 (informační a koordinační středisko / Information and Coordination Central)
- AN/MRC-137 (komunikační reléové středisko / Communications Relay Center)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
M985 GMT (nabíjecí přepravník / transporter-loader)
M977 LRPT (transportér velkých náhradních dílů / Large Repair Parts Transporter)
M818 SRPT (transportér náhradních dílu / Small Repair Parts Transporter)
EPU II / PU-789 (elektrocentrála na prívese M353 / energy unit on trailer M353)
EPP III / M977 EPP (elektrocentrála / energy power unit)
PU-732M (elektrocentrála / energy unit)
OE-349 (spojovací anténni systém / Antenna Mast Group)
M373 (návěsové středisko údržby / Semitrailer Maintenance Center)
M983 (ťahače návěsů / semitrailer tractors)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) môžu používať len komplety s úpravou software PAC-1 (Patriot Advanced Capability 1) od júla 1988
2) môžu používať len komplety s úpravou software PAC-2 (Patriot Advanced Capability 2) od 3. štvrťroku 1990
Zdroje:
Sources:
www.globalsecurity.org
www.radartutorial.eu
https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot


URL : https://www.valka.cz/PATRIOT-Patriot-PAC-1-Patriot-PAC-2-protiletadlovy-system-dalekeho-dosahu-t247479#683355Verze : 0
MOD
História vzniku PLRK Patriot siaha do roku 1961, keď sa v USA začali práce na programe FABMDS (Field Army Ballistic Missile Defense System),ktorý mal v budúcnosti nahradiť protilietadlové rakety MIM-23 Hawk. Tento program spočiatku nemal jasné zameranie a jeho špecifikácie a aj názov sa často menili. Krátkopo jeho začastí sa názov programu zmenil na AADS-70 (Army Air-Defense System - 1970) a v roku 1964 na SAM-D ((Surface-to-Air Missile - Development). Základná špecifikácia sa ale nemenila - vyvíjaný systém mal okrem ničenia bežných vzdušných cieľov disponovať aj schopnosťou pôsobiť proti taktickým balistickým raketám.


V roku 1967 tento kontrakt získala spoločnosť Raytheon Corporation v spolupráci so spoločnosťou Martin Marietta Corporation (tá sa zamerala na vlastný vývoj rakety). Prvé skúšky novej rakety prebehli v novembri 1969 a úspešne napredoval aj vývoj pozemných komponentov. Vyvíjaná raketa úspešne ničila nie len štandartné vzdušné ciele, ale aj balitické rakety Nike Hercules. V rokuu 1974 ale prišla zmena v špecifikácii a amráda začala požadovať zmenu spôsobu navedenia na tzv. Track Via Missile. Pri tomto spôsobe ožaruje cieľ pozemný rádiolokátor, ale odrazený signál zachytáva hlavica rakety, ktorá údaje zasiela na ďalšie spracovanie pozemnému riadiacemu stredisku. Na jednej strane je tento spôsob navedenia podstatne presnejší a odolnejší voči rušeniu, nakoľko raketa sa nachádza bližšie k cieľu ako rádiolokátor, na druhej strane je ale náročnejší konštrukciu sledovacieho a navádzacieho systému rakety. V roku 1975 bol otestovaný novovyvinutý systém TVM a januári 1976 sa začalo s jeho integráciou na raketu. v tomto čase mala už vyvíjaná raketa pridelené nové označenie XMIM-104A a v máji 1976 dostal nové označenie aj samotný komplet - zo SAM-D sa premenoval na PATRIOT. Existujú dve vysvetlenia prečo Patriot - prvé je politické a súvisí s oslavami 200. výročia americkej revolúcie a získaním podpory pre projekt zo strany predsedu Snemovne reprezentantov Thomasa O´Neila, to druhé technické a má to byť skratka Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (fázový sledovací rádiolokátor na zachytenie cieľa). Testy jednotlivých komponentov prebiehali do konca 70-tych rokov 20. storočia. Kontrakt na sériovú výrobu rakiet MIM-104A bol uzatvorený v októbri 1980 a armáda postupne zaradila aj prvé komplety k jednotkám. Počiatočná operačná pripravenosť prvého kompletu bola dosiahnutá v roku 1984. V tomto čase ale komplet nedisponoval spôsobilosťami, ktoré po ňom armáda pôvodne požadovala, nakoľko zmenou spôsobu navedenia sa stratili schopnosti pôsobiť proti taktickým balistickým raketám. Napriek tomu boli prvé jednotky už v roku 1985 vyslané do Európy a zaradené do zostavy 32. veliteľstva protivzdušnej obrany pozemného vojska.


Dodávateľ a aj armáda si boli vedomí toho, že komplet neumožňuje plniť to, čo sa pôvodne požadovalo. Preto pokračoval vývoj, ktorý mal umožniť kompletu pôsobiť aj proti balistickým raketám, aj keď to podľa niektorých politikov odporovalo Sovietsko-Americkej zmluve o obmedzení protiraketovej obrany z roku 1972. Prevládajúci názor v administratíve ale bol, že rozšírenie spôsobilostí Patriotu nie je v rozpore s uvedenou Zmluvou, nakoľko Patriot nebude schopný pôsobiť proti medzikontinentálnym balistickým raketám.


Druhý dych tento vývoj chytil po nástupe prezidenta Ronalda Reagana a predstavení jeho projektu Strategickej obrannej iniciatívy. Projekt Patriot Anti-TBM Capability získal nové zdroje a už v roku 1986 na strelnici White Sands v Novom Mexiku upravená raketa PLRK Patriot úspešne pôsobila proti balistickej rakete MGM-52 Lance. Tento úspech raketa zopakovala aj v roku 1987. Na to, aby mohli už vyrobené komplety Patriot plniť úlohy aj obmedzenej protiraketovej obrany nestačila len nová raketa, ale musel byť upravený aj riadiaci a navádzací software v pozemných prvkoch, čo sa začalo realizovať v roku 1987 a prvý Patriot schopný pôsobiť proti balistikcým raketám (označený ako Patriot Advanced Capability, neskôr Patriot Advanced Capability 1 - PAC-1) bol v službe od júla 1988.


Súbežne s úpravou kompletov pre použitie rakiet MIM-104B PAC-1 prebiehal vývoj ďalšej modernizácie kompletu a rakety - označovaný ako Patriot Advanced Capability 2, resp. PAC-2.


Patriot vo verzii PAC-1 bol síce prezentovaný ako komplet schopný pôsobiť proti balistickým raketám a ako taký bol bojovo nasadený v rokoch 1990-1991 počas konfliktu s Irakom, čo ale nebolo až tak prezentované bol fakt, že komplet nedokázal ničiť hlavice týchto rakiet. Táto skutočnosť bola predstaviteľom armády známa od prvých testov v roku 1986 (aj preto prebiehali vývoj PAC-2 atď.), nakoľko rakety MIM-104B vo väčšine prípadov balistickú raketu len vychýlili z kurzu. Z hľadiska bránenej oblasti to znamenalo, že raketa s hlavicou síce nezasiahla určený cieľ, ale väčšinou dopadla na iné miesto, kde mohol výbuch hlavice spôsobiť škody. Tento jav sa naplno prejavil práve počas konfliktu v Perzskom zálve, kde odklonené rakety, či ich komponenty často zasiahli obývané oblasti a keby boli vybavené hlavicami s chemickou, biologickou, alebo nukleárnou náplňou, tak mohli spôsobiť obrovské straty.


Popri úpravám kompletu na verziu PAC-1 pokračoval vývoj na verziu PAC-2, ktorý mal eliminovať nedostatky verzie PAC-1 proti balistickým raketám. Došlo k úprave bojovej hlavice novo vyvíjanej rakety MIM-104C, ktorá obsahovala menšie množstvo ťažších črepín ako u pôvodnej hlavice (hmotnosť črepiny sa zvýšila z 2 g na 45 g), čo malo zvýšiť pravdepodobnosť zničenia hlavice. Rádiolokačný zapaľovač dostal nový režim činnosti určený len pre streľbu na rakety so zmeneným časovaním výbuchu hlavice s rovnakým účelom. Došlo k ďalšej optimalizácii softvéru na zisťovanie, sledovanie cieľa a navádzanie rakety. Zároveň sa zmenil spôsob odpálenia dvojice rakiet na cieľ. Oproti PAC-1, kde boli rakety odpaľované s minimálnym oneskorením medzi sebou, sa u verzie PAC-2 pri streľbe na balistický cieľ strieľala dvojica rakiet za sebou s oneskorením 3-4 sekundy. Ak prvá raketa zasiahla cieľ, ale nezničila bojovú hlavicu, druhá raketa mala možnosť zamerať v troskách po explózii hlavicu a naviesť sa na ňu. Raketa MIM-104C mala prvý úspešný test v 11/1987, pričom ako cieľová raketa bola raketa odpálená z iného PLRK Patriot. Aj napriek tomu, že testy dopadli úspešne a armáda uzatvorila zmluvu s výrobcom na výrobu a dodávky rakiet a upgrade systému, do začiatku Irackej invázie do Kuvajtu v auguste 1990 neboli vo výzbroji žiadne prvky systému PAC-2. Do konca roku 1990 boli ale dodané prvé rakety a na úpravu PAC-2 prešlo niekoľko kompletov, ktoré boli rovnako nasadené v operácii Desert Shield.Zdroj: https://history.army.mil/books/www/wwwapena.htm
www.designation-systems.net
URL : https://www.valka.cz/PATRIOT-Patriot-PAC-1-Patriot-PAC-2-protiletadlovy-system-dalekeho-dosahu-t247479#683363Verze : 8
MOD
Palebná batéria PLRK Patriot / Patriot PAC-1/2 pozostáva:
- 1 x stredisko riadenia paľby AN/MSQ-104
- 1 x rádiolokátor AN/MPQ-53
- 8 x odpaľovacie zariadenie M901
- 1 x spojovací anténny systém OE-349
- elektrocentrály EPP III (M977EPP)
- ťahače M983 a ďalšia prepravná technika

Pre plnenie úloh je dôležitá aj logistická podpora. Tú zabezpečuje Skupina technickej údržby batérie (Battery Maintenance Group - BMG) a do jej zostavy patrí:
- stredisko údržby M373 s 15 kW / 400 Hz elektrocentrálou PU-372M
- mobilný sklad náhradných dielov M818 SRPT
- mobilný sklad rozmernych náhradných dielov M977 LRPT
- nabíjacie prepravníky M985 GMT
- ťahače M983 a ďalšia prepravná technika

Pre riadenie a podporu palebných batérií sú na úrovni protilietadlového práporu (oddielu) vytvárané práporné stredisko riadenia paľby a práporné stredisko údržby (Battalion Maintenance Equipment - BME), ktoré sú tvorené:
- informačné a koordinačné centrum AN/MSQ-116 s dvojicou 30 kW/400 Hz elektrocentrál EPU II (PU-789),
- komunikačné reléové centrum AN/MRC-137 s dvojicou 30 kW/400 Hz elektrocentrál EPU II (PU-789),
- spojovací anténny systém OE-349
- práporné údržbové stredisko M373 s 15 kW / 400 Hz elektrocentrálou PU-372M
- ťahače M983 a ďalšia prepravná technika


Zdroj: FM 3-01.11 Air Defense Artillery
Reference Handbook
URL : https://www.valka.cz/PATRIOT-Patriot-PAC-1-Patriot-PAC-2-protiletadlovy-system-dalekeho-dosahu-t247479#683357Verze : 3
MOD
Zdroj : http://www.redstone.army.mil
PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) -


PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) -


PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) -


PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) -


PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) -


PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) -


URL : https://www.valka.cz/PATRIOT-Patriot-PAC-1-Patriot-PAC-2-protiletadlovy-system-dalekeho-dosahu-t247479#187750Verze : 0
MOD
Streľba raketou MIM-104A, alebo MIM-104B (rakety sú vzhľadovo identické).

Zdroj : https://www.redstone.army.mil
Photo: U.S. Army

PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) - Odpálenie rakety (MIM-104A/B) z kontajnera

Odpálenie rakety (MIM-104A/B) z kontajnera
URL : https://www.valka.cz/PATRIOT-Patriot-PAC-1-Patriot-PAC-2-protiletadlovy-system-dalekeho-dosahu-t247479#28088Verze : 1
MOD
Návěs se čtyřmi kontejnery s raketami MIM-104 Patriot, částečně maskovaný sítí
PATRIOT (Patriot PAC-1, Patriot PAC-2, protiletadlový systém dalekého dosahu) -


URL : https://www.valka.cz/PATRIOT-Patriot-PAC-1-Patriot-PAC-2-protiletadlovy-system-dalekeho-dosahu-t247479#28089Verze : 0
MOD