Main Menu
User Menu

Generálporučík

Lieutenant General

Генерал-лейтенант

Česky: Generálporučík
English: Lieutenant General
По-русски: Генерал-лейтенант
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálporučík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.05.1954 Ivanov, Ivan Ivanovič

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-t244466#675995Verze : 1
MOD