Main Menu
User Menu

Salzwedel, Letecká základna Salzwedel [1935-1945]

Salzwedel Air Base

Fliegerhorst Salzwedel

     
Název:
Name:
Salzwedel, Letecká základna Salzwedel
Originální název:
Original Name:
Fliegerhorst Salzwedel
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Salzwedel
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°50'10.00"N 11°13'00.00"E
Vznik:
Established:
20.07.1935 nově vystavěna
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
26.02.1944-07.06.1944
IV. skupina Stíhací eskadry 3
4th Group of the 3rd Fighter Wing
26.02.1944-07.06.1944
Štáb IV. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 4th Group of 3rd Fighter Wing
29.02.1944-06.06.1944
Stíhací eskadra 3
3rd Fighter Wing
29.02.1944-06.06.1944
Štáb Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Fighter Wing
01.07.1944-16.10.1944
II. skupina Stíhací eskadry 5
2nd Group of the 5th Fighter Wing
01.07.1944-16.10.1944
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 5
Staff of the 2nd Group of 5th Fighter Wing
12.07.1944-31.08.1944
II. skupina Stíhací eskadry 4
2nd Group of the 4th Fighter Wing
12.07.1944-31.08.1944
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 4
Staff of the 2nd Group of 4th Fighter Wing
16.07.1944-DD.07.1944
1. letka Těžké stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-DD.07.1944
2. letka Těžké stíhací eskadry 1
2nd Squadron of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-DD.07.1944
3. letka Těžké stíhací eskadry 1
3rd Squadron of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-12.07.1944
7. letka Těžké stíhací eskadry 1
7th Squadron of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-12.07.1944
8. letka Těžké stíhací eskadry 1
8th Squadron of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-12.07.1944
9. letka Těžké stíhací eskadry 1
9th Squadron of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-DD.07.1944
I. skupina Těžké stíhací eskadry 1
1st Group of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-12.07.1944
III. skupina Těžké stíhací eskadry 1
3rd Group of the 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-DD.07.1944
Těžká stíhací eskadra 1
1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-12.07.1944
Štáb III. skupiny Těžké stíhací eskadry 1
Staff of the 3rd Group of 1st Heavy Fighter Wing
16.07.1944-DD.07.1944
Štáb Těžké stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Heavy Fighter Wing
DD.07.1944-12.07.1944
Štáb I. skupiny Těžké stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Group of 1st Heavy Fighter Wing
26.08.1944-04.01.1945
I. skupina Stíhací eskadry 301
1st Group of the 301st Fighter Wing
19.02.1945-10.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 301
1st Group of the 301st Fighter Wing
DD.02.1945-DD.02.1945
7. letka Stíhací eskadry 400
7th Squadron of the 400th Fighter Wing
08.04.1945-10.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 27
1st Group of the 27th Fighter Wing


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
13.04.1945 obsazeno spojeneckými vojsky
Poznámka:
Note:
V poválečném období obsazeno postupně americkou, britskou a sovětskou armádou. Po roce 1949 využíváno jako heliport armádou a pohraničními jednotkami NDR. Dnes opuštěno.
Zdroje:
Sources:
www.ww2.dk (p.584)
www.lexikon-der-wehrmacht.de
ddr-grenztruppen.de
URL : https://www.valka.cz/Salzwedel-Letecka-zakladna-Salzwedel-1935-1945-t242616#670521Verze : 0
MOD