Main Menu
User Menu

Vojcechovský, Sergej [1883-1951]

     
Příjmení:
Surname:
Vojcechovský
Jméno:
Given Name:
Sergej
Jméno v originále:
Original Name:
Сергей Николаевич Войцеховский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.10.1883 Vitěbsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.04.1951 Tajšet - Ozernyj lager /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Zemské vojenské velitelství v Brně, velitel
Zemské vojenské velitelství v Praze, velitel
I. armáda, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojcechovsky-Sergej-1883-1951-t24247#367399Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vojcechovský
Jméno:
Given Name:
Sergej
Jméno v originále:
Original Name:
Сергей Николаевич Войцеховский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1894-DD.06.1902 Státní reálné učiliště, Vělikije Luki
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1902-DD.08.1904 Konstantinovské dělostřelecké učiliště, Sankt Pětěrburg
DD.08.1908-DD.08.1912 Císařská Nikolajevská vojenská akademie, Sankt Pětěrburg
DD.06.1911-DD.09.1911 Vzduchoplavecká důstojnická škola, Gatčina
DD.11.1925-DD.12.1925 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.05.1904 kadet ruské armády
22.08.1904 podporučík ruské armády
18.09.1907 poručík ruské armády
13.09.1911 štábní kapitán ruské armády
29.11.1914 kapitán ruské armády
28.08.1916 podplukovník ruské armády
11.06.1918 plukovník legií
17.10.1918 generálmajor legií
01.01.1919 generálmajor ruské armády
21.01.1920 generálporučík ruské armády
01.05.1921 generál V. hodnostní třídy
10.02.1925 generál IV. hodnostní třídy
16.12.1927 divisní generál
30.12.1929 armádní generál
01.04.1939 armádní generál ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1917-DD.01.1918 Náčelník štábu : 1. československá střelecká divise
DD.01.1918-DD.05.1918 Velitel : 3. československý střelecký pluk
DD.03.1920-DD.04.1920 Velitel : Velitelství Dálného východu
27.10.1921-10.11.1921 Velitel : 12. divise
00.10.1921-DD.03.1922 Velitel : 24. pěší brigáda
00.01.1923-10.02.1925 Velitel : 9. divise
10.02.1925-DD.09.1927 Velitel : 9. divise
DD.07.1927-16.12.1927 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
16.12.1927-30.12.1929 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
30.12.1929-15.11.1935 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
15.11.1935-25.09.1938 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Praze
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : I. armáda, velitelství
22.10.1938-31.07.1939 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Praze

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1902-DD.08.1904 vojenské studium, Sankt-Pětěrburg
DD.08.1904-DD.06.1905 velitel čety 20. dělostřelecké brigády, Achalzych
DD.06.1905-DD.09.1905 velitel čety 74. dělostřelecké brigády, dálnovýchodní válčiště
DD.09.1905-DD.01.1906 velitel čety 20. dělostřelecké brigády, Achalzych
DD.01.1906-DD.12.1906 technický důstojník baterie 20. dělostřelecké brigády, Starogladov
DD.12.1906-DD.07.1907 velitel čety 5. dělostřeleckého oddílu, Bělostok
DD.07.1907-DD.08.1908 pobočník velitele 5. dělostřeleckého oddílu, Bělostok
DD.08.1908-DD.08.1912 vojenské studium, Sankt-Pětěrburg
DD.08.1912-DD.04.1913 důstojník štábu 1. granátnické dělostřelecké brigády, Moskva
DD.04.1913-DD.10.1913 důstojník štábu Moskevského vojenského okruhu, Moskva
DD.10.1913-DD.07.1914 velitel roty 122. pěšího pluku, Charkov
DD.07.1914-DD.08.1915 důstojník štábu 69. pěší divize, východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.11.1915 zatímní náčelník štábu 69. pěší divize, východoevropské válčiště
DD.11.1915-DD.01.1916 náčelník oddělení štábu 20. armádního sboru, východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.05.1916 nemocniční ošetřování
DD.05.1916-DD.02.1917 náčelník oddělení štábu 20. armádního sboru, východoevropské válčiště
DD.02.1917-DD.03.1917 náčelník štábu 176. pěší divise, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.04.1917 náčelník štábu 2. kavkazské granátnické divise, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.05.1917 důstojník štábu 10. armády, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.08.1917 náčelník štábu 126. pěší divise, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.01.1918 1. československá střelecká divise, náčelník štábu
DD.01.1918-DD.05.1918 3. československý střelecký pluk, velitel
DD.05.1918-DD.06.1918 velitel Čeljabinské operační skupiny, sibiřské válčiště
DD.06.1918-DD.07.1918 velitel Západní operační skupiny, sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1918 velitel Uralské operační skupiny, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.12.1918 velitel Samarské operační skupiny, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.09.1919 velitel 2. ufského armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.09.1919-DD.01.1920 velitel 2. armády, sibiřské válčiště
DD.01.1920-DD.03.1920 velitel Dálnovýchodní armády, sibiřské válčiště
DD.03.1920-DD.04.1920 velitel Vojsk ruského Dálného východu, dálnovýchodní válčiště
DD.04.1920-DD.05.1921 exil
DD.05.1921-DD.10.1921 zdravotní dovolená
27.10.1921-10.11.1921 12. divise, velitel
10.11.1921-DD.01.1923 24. pěší brigáda, velitel
DD.01.1923-DD.11.1925 9. divise, velitel
DD.11.1925-DD.12.1925 vojenské studium, Versailles
DD.12.1925-DD.07.1927 9. divise, velitel
DD.07.1927-15.11.1935 Zemské vojenské velitelství v Brně, velitel
15.11.1935-24.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Praze, velitel
DD.09.1938-DD.10.1938 I. armáda, velitel
DD.10.1938-DD.03.1939 Zemské vojenské velitelství v Praze, velitel
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1907

Pamětní medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905, světlý bronz
Medal on Russo-Japanese War 1904-1905, Light Bronze
Медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.
-

DD.MM.1912

Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Medal for 100th Anniversary of Patriotic War 1812
Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
-

DD.MM.1912

Řád Sv. Stanislava 3. třída
Order of St Stanislaus 3rd Class
Орден Святого Станислава 3-я степень
-

DD.MM.1913

Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Medal of 300 Anniversary of Romanov Dynasty
Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых
-

DD.MM.1914

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1919

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1923

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1923

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1928

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1929

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1930

Řád Sv. Sávy 1. třída
Order of St. Sava 1st Class
Орден Светог Саве 1. ред
-

DD.MM.1937

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.1937

Řád Jugoslávské koruny 1. třída
Order of Yugoslav Crown 1st Class
Orden Jugoslavenske krune 1 stepen
-

DD.MM.1997

Řád Bílého lva III. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 3rd Class Military division
Řád Bílého lva III. tř. vojenská skupina
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojcechovsky-Sergej-1883-1951-t24247#375499Verze : 10
MOD