Main Menu
User Menu

RUS - 9K334 Gibka-S

9К334 Гибка-С

     
Název:
Name:
9K334 Gibka-S
Originální název:
Original Name:
9К334 Гибка-С
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém krátkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2019-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2019-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2016
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M336 (9М336)
9M342 (9М342)
9M39 (9М39)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9A332 (bojové vozidlo družstva protiletadlových střelců / combat vehicle of anti-aircraft team)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S937 (velitelsko-průzkumné vozidlo / command-reconnaissance vehicle)
9S935 (automatizovaný systém velení protiletadlových střelců / automated anti-aircraft gunner command system)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.npovk.ru
www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-9K334-Gibka-S-t242316#669897Verze : 0
MOD
Protilietadlový raketový systém 9K334 Gibka-S je prostriedok určený pre zabezpečenie bojovej činnosti družstiev a čiat s prenosnými protilietadlovými raketovými kompletmi. Systém zabezpečuje prieskum vzdušnej situácie vlastným rádiolokátorom, príjem a odovzdávanie informácii o vzdušnej situácii automatizovanými prostriedkami velenia a vydávanie palebných úloh podriadeným družstvám protilietadlových strelcov.

Bojové vozidlo protilietadlových strelcov 9A332 a prieskumné a veliteľské stanovište veliteľa čaty 9S937 sú výsledkom vývojových prác Strojárskej konštrukčnej kancelárie KBM v súčinnosti so spoločnosťami NPP Rubin, OAO Saratovský prístrojový závod, Štátny rjazanský prístrojový závos a.s., FGUP Vedecko-výskumný inštitút aplikovanej akustiky, VNII Signal a FGUP GosNIIAS.

Oba hlavné prostriedky boli predstavené na výstave Armija 2016 v neverejnej časti výstaviska, verejnosti boli prvýkrát predstavené v roku 2017. Vojskové skúšky boli ukončené v roku 2019. V podstate ide o ďalšie rozvinutie systému Strelec s možnosťou používať nie len rakety kompletov Igla a Igla-S, ale aj kompletu Verba. Obe vozidlá sú postavené na podvozku obrneného automobilu VPK-233114 Tigr-M (ВПК-233114 Тигр-М, resp. ABŠ-233116). Bojové vozidlo 9A332 disponuje celkom 8 raketami, z toho 4 má pripravené k streľbe a ďalšie 4 sú vezené. Okrem rakiet vozidlo prepravuje aj 2 spúšťacie ústrojenstvá. Obsluhu tvorí veliteľ družstva, vodič-mechanik a 2 strelci-operátori. V prípade rozmiestnenia v stacioonárnom palebnom postavení môže jedno družstvo viesť streľbu tromi prostriedkami súčasne (vozidlo, 2 x prenosný komplet).

Veliteľsko-prieskumné stanovište veliteľa čaty 9S937 je vybavené rádiolokátorom 1L122 s dosahom 40 km a môže riadiť až 6 bojových vozidiel 9A332 a 4 súpravy automatizovaného systému velenia 9S9351). Obsluha je trojčlenná - veliteľ, operátor-spojár, vodič-mechanik.


1) 9S935 (9С935) je vcelku zaujímavá vecička - tvorí ju niekoľko malých blokov, ktoré má strelec rozmiestnené rôzne na nosnom modulárnom systéme. Okrem batérií a minipočítača obsahuje prijímač navigačného systému, rádiostanicu na príjem a vysielanie dátovej a hlasovej informácie a najmä zobrazovací modul, ktorý sa upevňuje na prilbu a po sklopení do zorného poľa jednoho oka zabezpečuje zobrazovanie údajov o vzdušnej situácii a pod. Je súčasťou automatizovaného systému velenia a riadenia PVO na taktickej úrovni Barnaul-T (Барнаул-Т)


Zdroj: https://bastion-karpenko.ru/9s935-asu-pzrk/
https://www.kbm.ru/ru/press-centre/804.html
www.russianarms.ru
Photo: Vitalij Kuzmin

RUS - 9K334 Gibka-S - Veliteľské a prieskumné vozidlo veliteľa protilietadlovej čaty 9S937 (výstava Armija 2017)

Veliteľské a prieskumné vozidlo veliteľa protilietadlovej čaty 9S937 (výstava Armija 2017)

Web autora : https://www.vitalykuzmin.net/

RUS - 9K334 Gibka-S - Vozidlo družstva protilietadlových strelcov 9A332 (Výstava Armija 2017)

Vozidlo družstva protilietadlových strelcov 9A332 (Výstava Armija 2017)

Web autora : https://www.vitalykuzmin.net/

URL : https://www.valka.cz/RUS-9K334-Gibka-S-t242316#669898Verze : 9
MOD