Main Menu
User Menu

Brigádní velitel

Brigade Commander

Brigádny veliteľ

Командир бригады

Česky: Brigádní velitel
English: Brigade Commander
По-русски: Командир бригады
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Velitel
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Brigadni-velitel-t241936#668991Verze : 1
MOD