Main Menu
User Menu

SOV - Objekt 212A

Обйект 212А

     
Název:
Name:
Objekt 212A
Originální název:
Original Name:
Обйект 212А
Kategorie:
Category:
samohybný kanón
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Čeljabinský Kirovův závod, Čeljabinsk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
0 (projekt)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
7
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
65000 kg
Celková délka:
Overall Length:
8000 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3360 mm
Celková výška:
Overall Height:
3070 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
500 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-2F (V-10)
- vznětový, vidlicový
- počet válců: 12
Výkon:
Power:
625,2 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
35 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
160 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
31 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
152 mm kanón Br-2 vzor 1935 (47 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet DT kalibru 7,62 mm (3.000 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Pancierovanie:

Korba:
horné čelo - 60 mm
dolné čelo - 60 mm
boky - 60 mm
horný zadný - 60 mm
dolný zadný - 60 mm
strop - 20 mm
dno - 20 - 30 mm

Nadstavba:
čelo - 60 mm
maska kanóna - 60 mm
boky - 60 mm
zadok - 60 mm
strop - 20 mm
Zdroje:
Sources:
Jurij Igorevič Pašolok : SU-152 a příbuzná vozidla, Grada Publishing a.s., rok vydania 2018, ISBN: 978-80-271-0066-8
URL : https://www.valka.cz/SOV-Objekt-212A-t239719#662871Verze : 2
MOD
Operačná požiadavka na postavenie tohoto samohybného dela bola zadaná koncom 8/1940. Zadávateľom bol zástupca náčelníka Hlavnej správy delostrelectva (GAU). Podľa špecifikácií malo ísť o lafetáciu 152 mm kanóna Br-2 vzor 1935 na platformu ťažkého tanku T-220.
Poverenie na vývoj dostal Kirovov závod, hlavným konštruktérom bol C.N. Golburt. Projekt dostal označenie "212" alebo tiež Objekt 212. Vzhľadom na to, že pod rovnakým označením Objekt 212 figuroval iný projekt vyprosťovacieho vozidla, projekt tohoto samohybného dela často niesol i označenie "212A" (Objekt 212A").
Vznikol návrh vozidla využívajúceho upravenú platformu z ťažkého tanku T-220 s motorovým priestorom uprostred, prevodovkou a hnacími kolesami vpredu. Vpredu sedel i vodič. Bojový priestor tvorila rozmerná pancierová krabicová nadstavba, v ktorej mal byť lafetovaný požadovaný 152 mm kanón Br-2 vzor 1935. Toto riešenie eliminovalo prílišný presah kanóna cez predok vozidla. Na projekt bola vyčlenený mimoriadne vysoký finančný rozpočet 2.000.000 rubľov (bez výzbroje). To ukazovalo, akú prioritu obdržal tento projekt. Podľa plánov mal byť prototyp dokončený k 1.12.1940.
10.12:1940 však dostal Delostrelecký výbor Hlavnej správy delostrelectva (GAU) list z Kirovoho závodu, ktorý bol podpísaný Ž.J. Kotinom (vedúci SKB-2), P.F. Fjodorov (vedúci SKB-4) a C.N. Golburt (hlavný konštruktér systému). List obsahoval zoznam pripomienok ku konštrukcii, konkrétnejši obsahoval výtky k požadovaným parametrom, ktoré by mali veľký vplyv na celkovú hmotnosť vozidla. Rovnako boli prednesené výtky k niektorým konštrukčným uzlom kanóna. Pripomienky s návrhmi riešenia boli akceptované a práce mali pokračovať. K 24.2.1941 boli dohotovené výkresy. Objednávky na výrobu súčastí však ešte neboli odoslané do výrobných závodov a nebudú odoslané pred 1.3.1941. Veža a korba sa výrábajú v Ižorskom závode a budú dokončené k 1.3.1941. Korba prvého samohybného dela mala byť dodaná k 5.3.1941, no oneskorila sa z dôvodu meškania dodávok potrebných súčiastok. V tom čase sa však konštrukčná skupina z Kirovovho závodu sústredila na novú požiadavku armády na vývoj nového ťažkého tanku KV-3, KV-4 a KV-5 a program samohybného dela Objekt 212A sa dostal do úzadia. Pre vyťaženosť bol program v 3/1941 zastavený.
GABTU však mala s programom iné plány. K 22.5.1941 sa rátalo s postavením 12 samohybných diel "212". Neskôr bol počet znížený na 10 kusov. V situácii, kedy bol vývoj nových samohybných diel značne roztrieštený a vznikali nové a nové projekty, program "212" upadol do zabudnutia.

Jurij Igorevič Pašolok : SU-152 a příbuzná vozidla, Grada Publishing a.s., rok vydania 2018, ISBN: 978-80-271-0066-8
alternathistory.com

SOV - Objekt 212A -


SOV - Objekt 212A -


SOV - Objekt 212A -


SOV - Objekt 212A -


SOV - Objekt 212A -


URL : https://www.valka.cz/SOV-Objekt-212A-t239719#662962Verze : 10
MOD