Main Menu
User Menu
Reklama

Gjumri

Gyumri

Գյումրի

     
Název:
Name:
Gjumri
Originální název:
Original Name:
Գյումրի
Další názvy:
Other Names:
Kumajri
Alexandropol
Alexandropal (1840-1924)
Leninakan (1924-1990)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Gjumri (občina)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°47'00.00"N 43°50'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
?
První písemná zmínka:
First Written Reference:
8. století p.n.l. / 8th century BC
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Černá pevnost / Black Fortress
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
2. najväčšie mesto Arménska
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyumri
URL : https://www.valka.cz/Gjumri-t235747#651785Verze : 0
MOD
Reklama