Main Menu
User Menu

Druhý poručík

Second Lieutenant

Second Lieutenant

Česky: Druhý poručík
English: Second Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Druhý poručík
Link to the Dictionary Entry Second Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.08.1952 Buttelmann, Henry
DD.04.1954 Thorsness, Leo Keith
24.09.1963 Habiger, Eugene Emil
02.06.1964 Ritchie, Richard Stephen
05.06.1968 Eberhart, Ralph E.
05.06.1968 Holland, Charles R.
24.09.1968 Young, David L.
12.01.1972 Renuart, Victor Eugene
05.06.1974 McNabb, Duncan J.
08.11.1974 Fraser, William M. III
04.06.1975 Fraser, Douglas Malcolm
01.06.1977 Bedke, Curtis M.
15.05.1982 McDew, Darren W.

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Druhy-porucik-t235225#667873Verze : 0
MOD