Main Menu
User Menu

Gavalec, Milan

     
Příjmení:
Surname:
Gavalec
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Gavalec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.12.1925 Zemianske Podhradie /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.09.1999 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu Hlavního týlu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Gavalec-Milan-t233298#645151Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gavalec
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Gavalec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1939-DD.MM.1945 Reálne gymnázium, Nové Mesto nad Váhom
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Vojenská akademie
DD.MM.1949-DD.MM.1949 Aplikačná škola delostrelectva, Olomouc
DD.MM.1950-DD.MM.1952 Vojenská akademie
DD.MM.1962-DD.MM.1964 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1972-DD.MM.1972 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova - vyšší akademický kurz, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.06.1953 major
25.04.1956 podplukovník
05.10.1961 plukovník
04.10.1967 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1964-01.09.1965 Velitel : Týl 1. armády
01.09.1965-04.10.1967 Velitel : Týl Západního vojenského okruhu
04.10.1967-DD.05.1968 Velitel : Týl Západního vojenského okruhu
DD.12.1970-DD.10.1985 Velitel : Štáb Hlavního týlu

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1955

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1956

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1972

Medaile 50 let mongolské lidové armády
Medal 50 years of Mongol peoples Army
-
-

DD.MM.1973

Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Commemorative Medal for 25th Anniversary of Victorious February
-

29.04.1975

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
č. martiky 23556, v matrike zapísaný ako Gavalco

DD.MM.1981

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.RRRR

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
3. stupeň?

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Gavalec-Milan-t233298#645153Verze : 0
MOD